Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

201am hale gelmesi B) Seçme ve seçilme hakkının verilmesi C) İstediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi D) Mirasta kadın-erke

201am hale gelmesi
B) Seçme ve seçilme hakkının verilmesi
C) İstediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi
D) Mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması
E) Evlilikte yaş sınırı getirilmesi
27. Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda

201am hale gelmesi B) Seçme ve seçilme hakkının verilmesi C) İstediği mesleğe girebilme hakkının verilmesi D) Mirasta kadın-erkek eşitliğinin sağlanması E) Evlilikte yaş sınırı getirilmesi 27. Milletleri meydana getiren unsurlardan birisi de zor zamanlarda bir araya gelebilmesi, ülkenin yararına olan meselelerde beraber hareket edebilmesidir. Osmanlı'nın son zamanlarında ve Millî Mücadele yıllarında bu konuda sıkıntılar yaşanmış, kültür ve düşünce farklılığı birlik ve beraberliğin sağlanmasında zorluklara yol açmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de eğitim ve kültür karmaşasını önlemek amacıyla aşağıdakilerden hangisi gerçekleşti- rilmiştir? A) Türk Medeni Kanunu'nun kabulü B) Çok partili hayata geçiş denemeleri C) Tevhiditedrisat Kanunu'nun kabulü D) Soyadı Kanunu'nun kabulü E) Kabotaj Kanunu'nun çıkarılması