Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

2021 - AYT-TG/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Türk ede

2021 - AYT-TG/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatında "yenileşme hareketi"nin öncüsü olan
Şinasi, ilk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazmiş-
tır.
B) Eski ve yen

2021 - AYT-TG/Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Türk edebiyatında "yenileşme hareketi"nin öncüsü olan Şinasi, ilk yerli tiyatro eseri olan Şair Evlenmesi'ni yazmiş- tır. B) Eski ve yeni edebiyat arasında ikilem yaşayan Ziya Paşa, Harabat isimli eseriyle antoloji türünün ilk örneğini vermiş- tir. C) Nesri, şiirlerine kıyasla daha güçlü olan Namık Kemal, Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk eleştiri yazısını yaz- mıştır. D) Öğreticiliği kendine ilke edinen Ahmet Mithat Efendi, yan- lis Batılılaşmayı ve züppe tipini Türk edebiyatında ilk işle- yen sanatçıdır. E) Tanzimat'ın en önemli dil bilginlerinden olan Samipaşaza- de Sezai, ilk Türkçe sözlük olan Kamus-i Türkî isimli eseri oluşturmuştur. 15 GEM