Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

21. (1) Arkeologlar, Kalahari'de ve başka yerlerde güneş kremi veya derileri korumanın bir yolu olarak kullanı- labilen taş alet

21. (1) Arkeologlar, Kalahari'de ve başka yerlerde güneş
kremi veya derileri korumanın bir yolu olarak kullanı-
labilen taş aletler ve toprak boyası gibi faydalı öge-
lerin uzun mesafeli hareketlerinin derin tarihlemesini
belirlediler. (II) Hatta araştırma

21. (1) Arkeologlar, Kalahari'de ve başka yerlerde güneş kremi veya derileri korumanın bir yolu olarak kullanı- labilen taş aletler ve toprak boyası gibi faydalı öge- lerin uzun mesafeli hareketlerinin derin tarihlemesini belirlediler. (II) Hatta araştırmacılar, Doğu Afrika'da 200.000 yıl öncesine kadar 160 km'den fazla mesa- feden taşınan obsidiyen aletlerin örneklerini kaydetti. (III) Eğer bir taş alet ya da toprak boyası bulduysanız bunun değiş-tokuş tarafından sağlanan sosyal bağların bir işareti olup olmadığını tam anlamıyla bilemezsiniz. (IV) Ancak bunlar oldukça sembolik yapılardır. (V) Bu kadar erken zamanların sosyal ilişkilerini anlamak için tek kaynağımız da bu olabilir. (VI) Araştırma ekibi, bul- duğu daha yakın mesafeli (yaklaşık 100 km uzaklıktaki) bu bağların gerçekten de kaynakları paylaşan insanları temsil ettiğinden şüpheleniyor. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci pa- ragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? E) VI AD B) III C) IV D) V