Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

21. Birbinoer tümüyle farklı olan iki dünya vardır. Biri nesneler dünyası diğeri idealar dünyasıdır. Nesne- ler dünyası sürekli

21. Birbinoer tümüyle farklı olan iki dünya vardır. Biri
nesneler dünyası diğeri idealar dünyasıdır. Nesne-
ler dünyası sürekli değişen ve yok olan nesnelerden
oluşur. İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır, ide-
alar dünyasında hiç değişme olmaz. Çünkü bu

21. Birbinoer tümüyle farklı olan iki dünya vardır. Biri nesneler dünyası diğeri idealar dünyasıdır. Nesne- ler dünyası sürekli değişen ve yok olan nesnelerden oluşur. İdealar dünyası öncesiz ve sonrasızdır, ide- alar dünyasında hiç değişme olmaz. Çünkü burdaki varlıklar soyuttur, varolanların asıllarıdır. Bu görüşleri savunan bir filozofun varlık görüşü aşağıdaki felsefe disiplinlerinden hangisidir? A) idealizm B) Materyalizm c) Dualizm D) Oluşçuluk E) Nihilizm