Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

21. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda aralarında d uzak- lığı olacak biçimde yatay yerleştirilmiş X ve Y düzlemsel levhaları

21. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda aralarında d uzak-
lığı olacak biçimde yatay yerleştirilmiş X ve Y düzlemsel
levhaları şekildeki gibi V potansiyeli ile yükleniyor.
X
m
9.E
q
ung
V
A) Yalnız I
•
d/2:
D) II ve III
d/2
Paralel levhalar arası v yatay

21. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda aralarında d uzak- lığı olacak biçimde yatay yerleştirilmiş X ve Y düzlemsel levhaları şekildeki gibi V potansiyeli ile yükleniyor. X m 9.E q ung V A) Yalnız I • d/2: D) II ve III d/2 Paralel levhalar arası v yatay hızı ile atılan cisim şe- kildeki gibi sabit hızlı hareket yaptığına göre, Disim (+) yüklüdür II. Levhalar arası cisme etki eden elektriksel kuvvetin şiddeti cisim ağırlığının büyüklüğüne eşittir. • III. V potansiyel farkı artırılırsa cisim X levhasına çarpa- bilir. 2 ifadelerinden hangileri doğrudur? B) ve Il E) I, II ve III C) I ve III 23.