Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

22 12. "Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve şümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek,

22
12. "Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve şümullü
(kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu
aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek
bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça
daha büyük işler yapmak için kendinde ku

22 12. "Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve şümullü (kapsamlı) medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bula- caktır." Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdakiler- den hangisinin önemini vurguladığı söylenebilir? A) Tarih yazıcılığının B) Tarihin nesnelliğinin C) Tarihi kişiliklerin D) Tarih öğrenmenin E) Eskiçağ medeniyetlerinin ev plode