Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

22. Durum Hikâyesi Kahramanın bir olay I. karşısındaki duygu yo- ğunluğu önemsenir. Merak ögesi önemsen- mez. Olay; serim, düğüm

22.
Durum Hikâyesi
Kahramanın bir olay
I. karşısındaki duygu yo-
ğunluğu önemsenir.
Merak ögesi önemsen-
mez.
Olay; serim, düğüm, çö-
IV. züm bölümlerine bağlı
olarak kurgulanmaz.
V.
Hikâye sona erdiğinde Hikâye bittiğinde her
III. bir bitmemişlik duygusu

22. Durum Hikâyesi Kahramanın bir olay I. karşısındaki duygu yo- ğunluğu önemsenir. Merak ögesi önemsen- mez. Olay; serim, düğüm, çö- IV. züm bölümlerine bağlı olarak kurgulanmaz. V. Hikâye sona erdiğinde Hikâye bittiğinde her III. bir bitmemişlik duygusu şey bir sonuca bağlan- vardır. mıştır. Olay Hikâyesi Hikayede asıl olan olay- dır. Daha uzun ve ayrıntılı bir anlatımı vardır. Önemli ve öncelikli olan merak ögesidir. Olay; serim, düğüm, çö- züm bölümleri gözetile- rek anlatılır. Aynıntılı bir anlatım ger- çekleştirmeyip okuyucu- nun hayal gücünü aktif kılar. Durum hikâyesiyle olay hikâyesinin karşılaştı- rıldığı bu tabloda numaralanmış eşleştirmeler- den hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V