Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

22. Küçürek hikâye; hikâyenin bir alt türüdür. Varoluşçuluk akı- mının etkisiyle gelişir. Kısa hikâye, minimal hikâye olarak da

22. Küçürek hikâye; hikâyenin bir alt türüdür. Varoluşçuluk akı-
mının etkisiyle gelişir. Kısa hikâye, minimal hikâye olarak
da adlandırılır. 250 - 500 sözcükten oluşur. Şiir gibi yoğun
ve imgesel bir anlatıma sahiptir. Mekânda eşya ve nesne
yoktur. İç dün

22. Küçürek hikâye; hikâyenin bir alt türüdür. Varoluşçuluk akı- mının etkisiyle gelişir. Kısa hikâye, minimal hikâye olarak da adlandırılır. 250 - 500 sözcükten oluşur. Şiir gibi yoğun ve imgesel bir anlatıma sahiptir. Mekânda eşya ve nesne yoktur. İç dünyaya odaklanır. Anlaşılması okurun katkısına bağlıdır. Bitmemiş cümleler, tamamlanmamış ifadeler içerir. Beklenmedik, şaşırtıcı, keskin bir etki bırakır. Bu parçada sözü edilen türün en önemli temsilcisi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) Ahmet Mithat Efendi B) Halit Ziya Uşaklıgil C) Refik Halit Karay D) Ferit Edgü E Ömer Seyfettin tam mat yayincik E