Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

22. Pb(k)+ Katot katot m 1M Pb(NO3)2 1. kap Pb²+ + 2e¯ → Pb(k) Eº = -0,13V büy indirgenme Mn²+ + 2e → Mn(k) E° = -1, 17V Buna gö

22.
Pb(k)+
Katot
katot
m
1M Pb(NO3)2
1. kap
Pb²+ + 2e¯ → Pb(k) Eº = -0,13V büy indirgenme
Mn²+ + 2e → Mn(k) E° = -1, 17V
Buna göre,
mukaba
II. II. kaba K₂S ilave edilirse pil gerilimi artar,
III. Net Pil Denklemi
- Mn(k)+
Anot
1M Mn(NO3)2
II. kap
a su ekle

22. Pb(k)+ Katot katot m 1M Pb(NO3)2 1. kap Pb²+ + 2e¯ → Pb(k) Eº = -0,13V büy indirgenme Mn²+ + 2e → Mn(k) E° = -1, 17V Buna göre, mukaba II. II. kaba K₂S ilave edilirse pil gerilimi artar, III. Net Pil Denklemi - Mn(k)+ Anot 1M Mn(NO3)2 II. kap a su eklendiğinde pil gerilimi azalır. anota Su Mn²+ + Pb (k)= Mn (k) + Pb2+ şeklindedir. D) I ve II ifadelerinden hangileri doğrudur? (PbS'nin suda çözünmediği varsayılacaktır.) A) Yalnız I B) Yalnız II Mn(k) - +2 Mn +² +he- Ayr orta har (C= A) C gerilimi L Anotun derişimi C) Yalnız III Eleme E) I yell ano deris azc