Soru:

22 Unite 1: Güneş Sistemi ve Tutulmalar Güneş ve Ay Tutulmaları Tarih 26 Mayıs 2021 15-16 Mayıs 2022 8 Kasım 2022 13-14 Mart 202

22
Unite 1: Güneş Sistemi ve Tutulmalar
Güneş ve Ay Tutulmaları
Tarih
26 Mayıs 2021
15-16 Mayıs 2022
8 Kasım 2022
13-14 Mart 2025
• 7-8 Eylül 2025
Olay
Ay Tutulması
Ay Tutulması
Ay Tutulması
Ay Tutulması
Ay Tutulması
Gözlemlenebilecek Bölgeler
Güney / Doğu

22 Unite 1: Güneş Sistemi ve Tutulmalar Güneş ve Ay Tutulmaları Tarih 26 Mayıs 2021 15-16 Mayıs 2022 8 Kasım 2022 13-14 Mart 2025 • 7-8 Eylül 2025 Olay Ay Tutulması Ay Tutulması Ay Tutulması Ay Tutulması Ay Tutulması Gözlemlenebilecek Bölgeler Güney / Doğu Asya, Avustralya, Kuzey Ame- rika, Güney Amerika, Pa- sitfik, Atlantik, Hint Okya- nusu, Antarktika Güney / Batı Avrupa, Gü- ney / Batı Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Pasifik, Atlan- tik, Hint Okyanusu, An- tarktika Kuzey Doğu Avrupa, Asya, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Ameri- ka'nın çoğu, Pasifik, At- lantik, Hit Okyanusu, Ku- zey Kutbu, Antarktika Avrupa, Asya, Avustral- ya, Afrika, Kuzey Ame- rika, Güney Amerika, Pasifik, Atlantik, Kuzey Kutbu, Antarktika Avrupa, Asya, Avustral- ya, Afrika, Kuzey Ameri- ka'da Batı, Güney Ame- rika'da Doğu Pasifik, Atlantik, Hint Okyanusu, Kuzey Kutbu, Antarktika TEST 5 4. Yandaki yazılı olc Hatt Esra, G alanlara alanlara Tam ay tutulması Dünya'nın gölgesinin tamamen Ay'ın üzerine düşmesi sonucu meydana gelir. Yukarıdaki tabloda tam ay tutulmasının, Dünya üzerinde gözlemlenebilecek bölgeleri ve gerçekleşecek tarihleri verilmiş tir. Buna göre tabloyu inceleyen öğrenci aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz? A) Yıl içinde aynı bölgede iki kez ay tutulması gerçekleşebilir. B) Bir bölgede her yıl ay tutulması gözlemlenmektedir. C) Aynı gün içinde birkaç bölgede ay tutulması gözlemlenebilir. DY Kuzey Kutbu'nda gözlemlenecek bir sonraki ay tutulması üç yıl sonra gerçekleşecektir. Buna ralar FENOMEN kalago

Soru Çözümünü Göster