Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

22.Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Pek çok konuda ilerleme kateden insanlık,

22.Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden
hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Pek çok konuda ilerleme kateden insanlık, çevre kirliliği-
ne karşı kalıcı bir çözüm üretemedi.
B) Her şeyden menedilmiş bir memur olarak evinin yolunu
tutan mutsuz bir

22.Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? A) Pek çok konuda ilerleme kateden insanlık, çevre kirliliği- ne karşı kalıcı bir çözüm üretemedi. B) Her şeyden menedilmiş bir memur olarak evinin yolunu tutan mutsuz bir adam vardı artık. C) Gün yüzü görmek şöyle dursun, etrafındaki bütün olum- suzlukları da kendi bünyesinde toplayabiliyordu. D) İnsanları susturmak için mücadele vermek, yaşadığımız yüzyılda terkedilmesi gereken bir davranıştır. E) İnsanlar ellerindeki varlıklara ve içinde bulundukları du- ruma hamdettikleri ölçüde mutlu olurlar.