Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

23. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Os manlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri olmuştur. Bu antlaş

23. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Os
manlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan
biri olmuştur. Bu antlaşma, öncelikli olarak Kinmin
Osmanlı Devleti'yle olan bağlılığına son vermiş, Kinm
müstakil bir hanlik haline getirmiş ve böylece

23. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması, Os manlı Devleti'nin imzaladığı en ağır antlaşmalardan biri olmuştur. Bu antlaşma, öncelikli olarak Kinmin Osmanlı Devleti'yle olan bağlılığına son vermiş, Kinm müstakil bir hanlik haline getirmiş ve böylece Kinm Osmanlı Devleti'nin himayesinden çıkmıştır. Osmani Devleti ise Yeniçeri Ocağı'nın yozlaştığı dönemde as kerî boşluğu dolduran Kınm'ın askeri kuvvetlerinden mahrum kalmıştır. Bununla beraber dini bakımdan Kırım'ın halifeye bağlılığı devam etmiş ve her iki dev let de Kırım'ın iç işlerine karışmamıştır. Rus ticaret ge mileri Boğazları kullanacak, Karadeniz ve Akdeniz'de serbestçe dolaşabilecekti. Ruslar, diğer devletlere verilen imtiyazlardan istifade edecek, gerekli yerlerde konsolosluklar açabilecekti. Diğer taraftan Osmanl Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti. Verilen paragraf değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti, Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul etmiştir. B) Rusya kapitülasyonlardan yararlanmaya başlamıştır. C) Kırım bağımsız bir hanlik hâline gelmiştir. D) Karadeniz'in "Türk Gölü" olma özelliği sona ermiştir. E) Osmanlı Devleti, halifelik makamının gücünden ya rarlanmıştır.