Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

23. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Yakup Kadri Karaosmanoğlu; romanlarında Tanzi- mat'tan itibaren Türk toplumu

23. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
Yakup Kadri Karaosmanoğlu; romanlarında Tanzi-
mat'tan itibaren Türk toplumunun geçirdiği değişimle-
ri, bunların getirdiği sosyal konuları, aydın-halk ilişki-
lerini ele almış ve Yaban romanını yazmıştır

23. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Yakup Kadri Karaosmanoğlu; romanlarında Tanzi- mat'tan itibaren Türk toplumunun geçirdiği değişimle- ri, bunların getirdiği sosyal konuları, aydın-halk ilişki- lerini ele almış ve Yaban romanını yazmıştır. B) Reşat Nuri Güntekin; Anadolu'yu ve yerli hayatı ro- manda geniş çapta işlemesi, tasvir ve tahlilciliği, özel- likle kendisine büyük ün kazandıran Çalıkuşu'nda çizdiği öğretmen tipi; ayrıca batıl inançlar, din ve Bati- lılaşma üzerine geliştirdiği görüşleriyle öne çıkmıştır. C) Refik Halit Karay; gözlem yeteneği, sade ve akıcı üslu- bu, betimlemedeki ustalığı ve mizah yeteneğiyle tanın- mış ve Bugünün Saraylısı adlı romanı yazmıştır. D) Aka Gündüz; teknik bakımdan ustalığa ulaşamamış olsa da milliyetçi, realíst, kimi zaman da naturalist tavrıyla Millî Edebiyat Dönemi romanının önemli tem- silcileri arasında yer almış ve Üç İstanbul adlı romanı kaleme almıştır. Halide Edip Adıvar; kişiliği, kültürü, Mustafa Kemal'e yakınlığı, kadın kahramanları ele alışı Doğu-Batı kültürleri karşısında takınılacak tavrı araştırmasıyla dikkati çekmiş ve Vurun Kahpeye adlı romanı yaz- mıştır. 8 Testokul 25. A B C D