Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

23. Cumhuriyet Dönemi'nde kimi şairler milliyetçilik akımla- rindan, Kurtuluş Savaşı'ndan etkilenmiş; memleket, Ana- dolu halkın

23. Cumhuriyet Dönemi'nde kimi şairler milliyetçilik akımla-
rindan, Kurtuluş Savaşı'ndan etkilenmiş; memleket, Ana-
dolu halkının yaşamı, tarih gibi konuları işlemişlerdir. Bu
konuları temel alırken halk şiirinin kaynaklarından bes-
lenmiş; halk şiiri naz

23. Cumhuriyet Dönemi'nde kimi şairler milliyetçilik akımla- rindan, Kurtuluş Savaşı'ndan etkilenmiş; memleket, Ana- dolu halkının yaşamı, tarih gibi konuları işlemişlerdir. Bu konuları temel alırken halk şiirinin kaynaklarından bes- lenmiş; halk şiiri nazım biçimlerini, ölçüsünü ve ahenk unsurlarını kullanmışlardır. ---- bu şiir yöneliminin temsil- cileri arasında sayılabilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangi- si getirilemez? A) Ömer Bedrettin Uşaklı B) Ahmet Muhip Dıranas C) Behçet Kemal Çağlar D) Orhan Şaik Gökyay E) Arif Nihat Asya YKS-AYT 03