Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

23. Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya konan eserlerde Türk sos- yal hayatı ve halkın sorunları çeşitli yönlerden ve derinlikli ol

23. Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya konan eserlerde Türk sos-
yal hayatı ve halkın sorunları çeşitli yönlerden ve derinlikli ola-
ve Refik Halit'in Mem-
rak ele alınmıştır. Ebubekir Hâzım'ın
leket Hikâyeleri gibi eserlerde olaylar İstanbul dışına çıkarıl-

23. Millî Edebiyat Dönemi'nde ortaya konan eserlerde Türk sos- yal hayatı ve halkın sorunları çeşitli yönlerden ve derinlikli ola- ve Refik Halit'in Mem- rak ele alınmıştır. Ebubekir Hâzım'ın leket Hikâyeleri gibi eserlerde olaylar İstanbul dışına çıkarıl- mış, sosyal sorunlar daha geniş ve değişik çevreler içinde iş- lenmiştir. Halide Edip'in Yeni Turan, Ahmet Hikmet Müftüoğ- lu'nun ---- romanları gibi eserlerde milliyetçilik siyasi bir ide- ve Yakup Kadri Ka- oloji olarak ele alınmıştır. Halide Edip'in - raosmanoğlu'nun Yaban gibi eserlerinde Kurtuluş Savaşı ger- çekleri dile getirilmiştir. Yakup Kadri'nin ----, Reşat Nuri Gün- tekin'in Yaprak Dökümü gibi eserlerinde halkın Tanzimat'tan başlayarak üç nesil boyunca geçirdiği sosyal değişiklikler ana- liz edilmiştir. ==== Bu parçada boş bırakılan yerlerden birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? A) Ateşten Gömlek B) Kiralık Konak C) Küçük Paşa D) Handan E) Gönül Hanım Ame