Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

23. Mütareke ve Cumhuriyet Dönemi şairleri arasında gös terilen şair: Türk şiirinde "Ana Vatan Şairi", "Gurbet Şa- iri" olarak d

23. Mütareke ve Cumhuriyet Dönemi şairleri arasında gös
terilen şair: Türk şiirinde "Ana Vatan Şairi", "Gurbet Şa-
iri" olarak da tanınan bir isimdir. Şiire erken yaşlarda
aruz denemeleriyle başlayan sanatçı, şiirlerinde daha
sonra hece ölçüsünü kullanır.

23. Mütareke ve Cumhuriyet Dönemi şairleri arasında gös terilen şair: Türk şiirinde "Ana Vatan Şairi", "Gurbet Şa- iri" olarak da tanınan bir isimdir. Şiire erken yaşlarda aruz denemeleriyle başlayan sanatçı, şiirlerinde daha sonra hece ölçüsünü kullanır. İstiklal Savaşı sıraların- da milli, vatani, ince duygulu şiirleriyle edebi faaliyet- lerine devam eder. Şairin kalem denemeleri; Büyük Mecmua, Genç Yolcular, Dergâh, Türk Yurdu, Hayat, Varlık, Oluş, Kalem, Fikirler ve Ülkü, Hâkimiyet-i Milli- halk edebiyatından saz şairlerinin dil, ölçü ve biçim ye, Yenigün gibi dergi ve gazetelerde yayımlanır. Şair, özelliklerinden yararlanır. Şiirlerinde daha çok "savaş, yurt sevgisi, gurbet, aşk, kahramanlık ve hicret" tema- larını işler. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden han- gisidir? A) Behçet Kemal Çağlar C) Kemalettin Kamu B) Ahmet Kutsi Tecer D) Necati Cumalı E) Bedri Rahmi Eyüboğlu Diğer sayfaya geçiniz.