Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

24. 1. II. III. ----, 1940'lardaki toplumsal gerçekçi şairler kuşağı- nın en önemli temsilcisi olarak siyasal ve ideolojik sorun

24. 1.
II.
III.
----, 1940'lardaki toplumsal gerçekçi şairler kuşağı-
nın en önemli temsilcisi olarak siyasal ve ideolojik
sorunları "Sınıf", "Yaşadıkça" ve "Devam" şiirlerin-
de yalın bir dille ortaya koymuş ancak şiirleri sakın-
calı bulunduğundan toplat

24. 1. II. III. ----, 1940'lardaki toplumsal gerçekçi şairler kuşağı- nın en önemli temsilcisi olarak siyasal ve ideolojik sorunları "Sınıf", "Yaşadıkça" ve "Devam" şiirlerin- de yalın bir dille ortaya koymuş ancak şiirleri sakın- calı bulunduğundan toplatılmıştır. (Rıfat Ilgaz) iki arkadaşıyla birlikte 1.Yeni hareketinin için- de yer almış, sonraları "ileri götüren sanat" olarak nitelediği bir şiir anlayışı yolundan da gitmiş, bunu Perçemli Sokak adlı yapıtında ortaya koymuştur. (Orhan Seyfi Orhon) "İşaret Çocukları", "Yedi Güzel Adam", "Ya- karış ve Menziller" adlı şiirlerinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıtmış; kimi zaman da ger- çeküstü ögelere temas etmiştir. (Cahit Zarifoğlu) IV. ----, "Duvar", "Yağmur Kaçağı" gibi eserleriyle şii- re yeni bir ses, kendine özgü bir duyarlık getirmiş, 1952 1956 yılında çıkarmış olduğu "Mavi" adlı dergiyle Maviciler hareketinin öncüsü olmuştur. (Attila İlhan) V. ----, kurallı biçimlerden serbest biçimlere farklı ola- nı denemiş, çeşitli anlam katmanlarında dolaşıp şiirlerinde sürekli bir gelişim içinde olmuş, "Havaya Çizilen Dünya", "Çocuk ve Allah" şiirlerinde farkını ortaya koymuştur. (Fazıl Hüsnü Dağlarca) Yukarıda boş bırakılan yerlerden hangisine ayraç içinde belirtilen şair getirilemez? A) I. B) II. C) III. D) IV. XV.