Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

24. Bohr atom modeli hakkında aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Tek elektronlu atom ve iyonların spektrumların

24. Bohr atom modeli hakkında aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını açık-
lamıştır.
B) Elektronlar belirli yörüngelerde hareket etmektedir.
C) Yörüngelere K, L, M, N gibi harf ya da 1, 2, 3, 4 g

24. Bohr atom modeli hakkında aşağıda verilen bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) Tek elektronlu atom ve iyonların spektrumlarını açık- lamıştır. B) Elektronlar belirli yörüngelerde hareket etmektedir. C) Yörüngelere K, L, M, N gibi harf ya da 1, 2, 3, 4 gibi numaralar verilmiştir. D) Uyarılmış ve temel hal hakkında bilgi vererek atom- ların ışın yayma özelliklerine açıklık getirmiştir. E) Belirli bir yörüngedeki elektronun aynı anda hem h zının hem konumunun tespit edilemeyeceğini beli miştir.