Soru:

25. 100 mL 0,6 M CuSO sulu çözeltisi platin elektrotlar kullanılarak elektroliz ediliyor. Çözeltinin derişimi 0,4 M'a düştüğü an

25. 100 mL 0,6 M CuSO sulu çözeltisi platin elektrotlar
kullanılarak elektroliz ediliyor.
Çözeltinin derişimi 0,4 M'a düştüğü anda devreden
geçen elektrik yük miktarı kaç coulombtur?
(Elektron verme eğilimi, H₂> Cu > OH > SO
4 1
1 F = 96500 C, çözeltinin h

25. 100 mL 0,6 M CuSO sulu çözeltisi platin elektrotlar kullanılarak elektroliz ediliyor. Çözeltinin derişimi 0,4 M'a düştüğü anda devreden geçen elektrik yük miktarı kaç coulombtur? (Elektron verme eğilimi, H₂> Cu > OH > SO 4 1 1 F = 96500 C, çözeltinin hacminin değişmediği varsayılacaktır.) A) 1440 D) 3860 B) 1930 E) 4800 C) 2880

Soru Çözümünü Göster