Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

25. S E V G Yanda 5 lambadan oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir. Panodaki lambalar S lamba- sından başlayarak yukarıdan aşa

25.
S
E
V
G
Yanda 5 lambadan oluşan bir
reklam panosu gösterilmiştir.
Panodaki lambalar S lamba-
sından başlayarak yukarıdan
aşağıya doğru sırasıyla, i lam-
basından sonra ise aşağıdan
yukarıya doğru birer lamba at-
layarak yanıp sönmektedir.
Örneğin; lamb

25. S E V G Yanda 5 lambadan oluşan bir reklam panosu gösterilmiştir. Panodaki lambalar S lamba- sından başlayarak yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla, i lam- basından sonra ise aşağıdan yukarıya doğru birer lamba at- layarak yanıp sönmektedir. Örneğin; lambalar S-E-V-G-I-V-S-E... sırasında yanıp söndüğünde 6. sırada yanıp sönen lam- ba V lambasıdır. Buna göre, 2019. sırada yanıp sönen lamba aşağıda- kilerden hangisidir? A) S B) E C) V D) G E) İ