Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

26 24. 1. Şair: - Benim için şiirde önemli olan, musikiyi yakalamaktır. Şiir bir anlamı aktarmak için araç olarak kullanılamayac

26
24. 1. Şair:
- Benim için şiirde önemli olan, musikiyi yakalamaktır. Şiir bir
anlamı aktarmak için araç olarak kullanılamayacağı gibi sırf sa-
nat yapmak amacıyla bir araya getirilmiş söz yığınlarından da
oluşmaz.
II. Şair:
- Şiirde musiki ve sanatsallı

26 24. 1. Şair: - Benim için şiirde önemli olan, musikiyi yakalamaktır. Şiir bir anlamı aktarmak için araç olarak kullanılamayacağı gibi sırf sa- nat yapmak amacıyla bir araya getirilmiş söz yığınlarından da oluşmaz. II. Şair: - Şiirde musiki ve sanatsallık gibi kavramlar şairi bağlayan bi- rer zincir gibi. Şair biçimsel yüklerden kurtulursa ve günlük ya- şama açılırsa özgürleşir. Kafiye, redif ya da ölçü bağımlılığı yüz- yıllarca şiiri kof bir mimariye dönüştürmedi mi? 1. Şair: - Sizin kof mimari dediğiniz, şiirin olmazsa olmaz koşuludur. Şair, estetik bir bütünlük oluşturmayacaksa yazdığına şiir de- - nemez. Bu diyalogda konuşan l. ve II. şairlerin bağlı olduğu edebî an- layışlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak ve- rilmiştir? A) Öz şiirciler - Garipçiler B) Topluniau gerçekçiler -Öz şiirciler C) Beş Hececiler - Yedi Meşaleciler D) Garipçiler - Toplumcu gerçekçiler E) Öz şiirciler - İkinci Yeniciler