Garip Akımını Temsil Eden Şiir Soruları

r)!
et)
4D Serisi Ⓡ
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
Örnek-4
DÜŞÜN
Aşağıdaki şiirlerden hangisinin toplum hayatını etkile-
yen olaylar üzerine yazıldığı kesin olarak söylenemez?
A) Yetsin demir çağının beyliği
Yeni bir gün başlıyor demek
Yeryüzünde korkusuz yaşamak
İki milyar kişiye bir dünya
İki milyar kişiye iki milyar ekmek
B) Ateşten top kayboldu göklerde,
Ardından
Bir ölüm sessizliği çöktü şehre.
Bulutlar gitti,
Renkler gitti,
Sesler gitti.
Gülerken ölmüştü babam,
Anam Chiyo-Ni ağlıyordu
Ve kız kardeşim Shirara.
C) Kocabaş yığıldı çamura,
Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kalır mı Mustafa Kemal'in kağnısı, bacım,
Kocabaş'ın yerine koştu kendini Elifçik,
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
D) Sidk ile terkedelim her emeli her hevesi,
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
Gelin imdâda diyor, bak budur Allah sesi!
E) Bakakalırım giden geminin ardından;
Atamam kendimi denize, dünya güzel;
Serde erkeklik var, ağlayamam.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
r)! et) 4D Serisi Ⓡ Edebiyat ve Toplum İlişkisi Örnek-4 DÜŞÜN Aşağıdaki şiirlerden hangisinin toplum hayatını etkile- yen olaylar üzerine yazıldığı kesin olarak söylenemez? A) Yetsin demir çağının beyliği Yeni bir gün başlıyor demek Yeryüzünde korkusuz yaşamak İki milyar kişiye bir dünya İki milyar kişiye iki milyar ekmek B) Ateşten top kayboldu göklerde, Ardından Bir ölüm sessizliği çöktü şehre. Bulutlar gitti, Renkler gitti, Sesler gitti. Gülerken ölmüştü babam, Anam Chiyo-Ni ağlıyordu Ve kız kardeşim Shirara. C) Kocabaş yığıldı çamura, Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar, Örtüldü gözleri örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kağnısı, bacım, Kocabaş'ın yerine koştu kendini Elifçik, Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden. D) Sidk ile terkedelim her emeli her hevesi, Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi; İnledikçe eleminden vatanın her nefesi, Gelin imdâda diyor, bak budur Allah sesi! E) Bakakalırım giden geminin ardından; Atamam kendimi denize, dünya güzel; Serde erkeklik var, ağlayamam.
05.09.22
Edebiyat akımları aşağıdakilerin hangisinde kronolojik
bakımdan doğru sıralanmıştır?
A) Romantizm-klasisizm realizm-natüralizm-parasizm
B) Klasisizm realizm-romantizm- natüralizm sembelizm
C) Klasisizm-romantizm-realizm-natüralizm-parnasizm
D) Romantizm-realizm-parnasizm-sembolizm-natürar
lizm
E) Klasisizm-romantizm-natüralizm-realizm-empresyo-
nizm
4.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
05.09.22 Edebiyat akımları aşağıdakilerin hangisinde kronolojik bakımdan doğru sıralanmıştır? A) Romantizm-klasisizm realizm-natüralizm-parasizm B) Klasisizm realizm-romantizm- natüralizm sembelizm C) Klasisizm-romantizm-realizm-natüralizm-parnasizm D) Romantizm-realizm-parnasizm-sembolizm-natürar lizm E) Klasisizm-romantizm-natüralizm-realizm-empresyo- nizm 4.
33. Garipçiler, şiirsel söyleyişte konuşma dilinin do-
ğallığından yararlandılar. Günlük hayatın, "küçük
adam"ın sorunlarını dile getirdiler. Yaşama sevincini
ve yaşama hakkını işlediler. Ölçü, uyak gibi biçim-
sel kalıpları kırarak gelenekten kurtulmaya çalıştılar.
Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir
dili yeğlediler. Bu şekilde Türk edebiyatında yeniliğin
öncüsü oldular.
Bu parçada Garipçiler'le ilgili olarak asıl söylen-
mek istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirimize yeni konular getirmişlerdir.
B) Konularını günlük hayattan almışlardır.
C) Şairanelikten uzak bir tutum içinde olmuşlardır.
D) Sade bir dil kullanmışlardır.
E) Türk edebiyatına birçok yenilik getirmişlerdir.
36
34, (1) Öykücülük sabır isteyen bir iştir. (II) Özveri, araş-
udo iğneyle kuyu
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
33. Garipçiler, şiirsel söyleyişte konuşma dilinin do- ğallığından yararlandılar. Günlük hayatın, "küçük adam"ın sorunlarını dile getirdiler. Yaşama sevincini ve yaşama hakkını işlediler. Ölçü, uyak gibi biçim- sel kalıpları kırarak gelenekten kurtulmaya çalıştılar. Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dili yeğlediler. Bu şekilde Türk edebiyatında yeniliğin öncüsü oldular. Bu parçada Garipçiler'le ilgili olarak asıl söylen- mek istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiirimize yeni konular getirmişlerdir. B) Konularını günlük hayattan almışlardır. C) Şairanelikten uzak bir tutum içinde olmuşlardır. D) Sade bir dil kullanmışlardır. E) Türk edebiyatına birçok yenilik getirmişlerdir. 36 34, (1) Öykücülük sabır isteyen bir iştir. (II) Özveri, araş- udo iğneyle kuyu
35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Orhan Veli'nin "Neler yapmadık şu vatan için / Kimimiz öldük / Ki-
mimiz nutuk söyledik" dizelerinden oluşan "Vatan İçin" adlı kısacık
şiirini hepiniz bilirsiniz. Bu şiiri anlamayanlara, sevmeyenlere acırım.
Onlara göre bu dizeler, sadece bir nükteymiş, şiir değilmiş! Peki, ne-
dir onların şiir dedikleri? Şiirde illa dolunay, periler, veremden ölen
kızlar mı bulunacak? Böyle düşünenlere göre şiirin konuları belli, çık-
mayacaksınız onların dışına. Oysa Orhan Veli'nin bu şiiri bir düşün-
ceyi, bir duyguyu, bir öfkeyi kısaca söyleyiveriyor, sözü bir kamçı gibi
şaklıyor. Bir şiirden daha ne istenir ki?
35. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bazılarının şiir konusunda ön yargılı olduğu
B) Şiirin illa da uzun olmasının şart olmadığı
C) Orhan Veli'yi beğenmeyenlerin şiirden anlamadığı
D) Şiirde belli konuların dışına çıkılmaması gerektiği
E) İyi şiirlerin az ama öz sözlerle yazılabileceği
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
35.-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Orhan Veli'nin "Neler yapmadık şu vatan için / Kimimiz öldük / Ki- mimiz nutuk söyledik" dizelerinden oluşan "Vatan İçin" adlı kısacık şiirini hepiniz bilirsiniz. Bu şiiri anlamayanlara, sevmeyenlere acırım. Onlara göre bu dizeler, sadece bir nükteymiş, şiir değilmiş! Peki, ne- dir onların şiir dedikleri? Şiirde illa dolunay, periler, veremden ölen kızlar mı bulunacak? Böyle düşünenlere göre şiirin konuları belli, çık- mayacaksınız onların dışına. Oysa Orhan Veli'nin bu şiiri bir düşün- ceyi, bir duyguyu, bir öfkeyi kısaca söyleyiveriyor, sözü bir kamçı gibi şaklıyor. Bir şiirden daha ne istenir ki? 35. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Bazılarının şiir konusunda ön yargılı olduğu B) Şiirin illa da uzun olmasının şart olmadığı C) Orhan Veli'yi beğenmeyenlerin şiirden anlamadığı D) Şiirde belli konuların dışına çıkılmaması gerektiği E) İyi şiirlerin az ama öz sözlerle yazılabileceği
Mayişini Cumhuriyet Döneminde de vid
E) Saf şiir şairlerini örnek alarak bireysel kondu gers
ağırlık vermeleri
meleri
17. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada
Nasırdan çektiği kadar
Hatta çirkin yaratıldığından bile
O kadar müteessir değildi
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah'ın adını
%40 14:27
OLT
A
Bu dizeler "Garip şiirine ilişkin, aşağıda verilen özell
lerden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Sesi, ritrni ve ahengi önemseme
B) Kapalı ve mecazlı bir anlatına başvurmama
C) Şairane söyleyişten uzak durmalan
D) Ölçü, uyak ve nazım biçimini kullanmama
E) Günlük konuşma dilinin sıradan anlatimini kama
froma
8. Milli Edebiyat Dönemrde başlayan Anadolu'ya, yurt ger-
çeklerine açılma, köyün ve kırsal kemin sorunlanna yo-
nelme eğilimi, Cumhuriyet Döne roman ve öykülerinde
tam anlamıyla amacına ulaşmitir. Böylece Toroslar,
rova ve Akdeniz Ölmez Otu, Yer Demir Gök Bakır, Orta
Anadolu ---- Tırpan, Yılanların Öcü; Ege ---- Tütün Zamani,
Zeliş romanlarına konu olmuştur.
Bu parçada bo bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler-
den hangisinde verilenler gatirilmelidir?
Avasa Kemal'in soyution, Necati Cumali'nin
B) Orhan Kemal'in, Talip Apaydın'ın, Kemal Bilbaşar'ın
Kemal Tahir'in, Ceyhun Atuf'un, Aziz Nesin'in
D) Abbas Savar'ın Tank Dursun'un, Sabahattin Ali'nin
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Mayişini Cumhuriyet Döneminde de vid E) Saf şiir şairlerini örnek alarak bireysel kondu gers ağırlık vermeleri meleri 17. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasırdan çektiği kadar Hatta çirkin yaratıldığından bile O kadar müteessir değildi Kundurası vurmadığı zamanlarda Anmazdı ama Allah'ın adını %40 14:27 OLT A Bu dizeler "Garip şiirine ilişkin, aşağıda verilen özell lerden hangisine örnek oluşturmaz? A) Sesi, ritrni ve ahengi önemseme B) Kapalı ve mecazlı bir anlatına başvurmama C) Şairane söyleyişten uzak durmalan D) Ölçü, uyak ve nazım biçimini kullanmama E) Günlük konuşma dilinin sıradan anlatimini kama froma 8. Milli Edebiyat Dönemrde başlayan Anadolu'ya, yurt ger- çeklerine açılma, köyün ve kırsal kemin sorunlanna yo- nelme eğilimi, Cumhuriyet Döne roman ve öykülerinde tam anlamıyla amacına ulaşmitir. Böylece Toroslar, rova ve Akdeniz Ölmez Otu, Yer Demir Gök Bakır, Orta Anadolu ---- Tırpan, Yılanların Öcü; Ege ---- Tütün Zamani, Zeliş romanlarına konu olmuştur. Bu parçada bo bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakiler- den hangisinde verilenler gatirilmelidir? Avasa Kemal'in soyution, Necati Cumali'nin B) Orhan Kemal'in, Talip Apaydın'ın, Kemal Bilbaşar'ın Kemal Tahir'in, Ceyhun Atuf'un, Aziz Nesin'in D) Abbas Savar'ın Tank Dursun'un, Sabahattin Ali'nin
Kuvayi Milliye Destan
C) Canakkale Destani
D) Çakının Destanı FHD
E İstapbul-Fetih Destanı FHD
23. Birincisi o incecik, o dal gibi kız
Simdi galiba bir tüccar karısı
Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir
Ama yine de görmeyi çok isterim
Kolay mı? İlk gözağrısı
İkincisi Münevver Abla, benden büyük
Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları
Gülmekten katılırdı, okudukça
Bense bugünmüş gibi utanırım
O mektupları hatırladıkça
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu-
II. qui
ğu söylenebilir?
B) Ilhan Berk
CLOrhan Veli
A) Cahit Külebi
D) Turgut Uyar
Sebest
(alaisilya)
E) Haydar Ergülen
DA Semboliam
TARIH
25. Aşağıdakile
kültürünün
A) Melikle
lere va
B Hükü
biun
C) Tica
D) So
içi
E) E
r
Iyou
7
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Kuvayi Milliye Destan C) Canakkale Destani D) Çakının Destanı FHD E İstapbul-Fetih Destanı FHD 23. Birincisi o incecik, o dal gibi kız Simdi galiba bir tüccar karısı Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir Ama yine de görmeyi çok isterim Kolay mı? İlk gözağrısı İkincisi Münevver Abla, benden büyük Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları Gülmekten katılırdı, okudukça Bense bugünmüş gibi utanırım O mektupları hatırladıkça Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu- II. qui ğu söylenebilir? B) Ilhan Berk CLOrhan Veli A) Cahit Külebi D) Turgut Uyar Sebest (alaisilya) E) Haydar Ergülen DA Semboliam TARIH 25. Aşağıdakile kültürünün A) Melikle lere va B Hükü biun C) Tica D) So içi E) E r Iyou 7
21221338
23. Birincisi o incecik, o dal gibi kız
Simdi galiba bir tüccar karısı
Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir
Ama yine de görmeyi çok isterim
Kolay mı? İlk gözağrısı
İkincisi Münevver Abla, benden büyük
Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları
Gülmekten katılırdı, okudukça
Bense bugünmüş gibi utanırım
O mektupları hatırladıkça
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu-
ğu söylenebilir?
A) Cahit Külebi
B) İlhan Berk
C) Orhan Veli
D) Turgut Uyar E) Haydar Ergülen
25.
7
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
21221338 23. Birincisi o incecik, o dal gibi kız Simdi galiba bir tüccar karısı Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir Ama yine de görmeyi çok isterim Kolay mı? İlk gözağrısı İkincisi Münevver Abla, benden büyük Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları Gülmekten katılırdı, okudukça Bense bugünmüş gibi utanırım O mektupları hatırladıkça Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu- ğu söylenebilir? A) Cahit Külebi B) İlhan Berk C) Orhan Veli D) Turgut Uyar E) Haydar Ergülen 25. 7
22. Saat Çini vurdu birden: pirinççç
Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan
Kasketimi eğip üstüne acılarımın
Sen yüzüne sürgün olduğum kadın
Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin
Bir çocuk boyuna bir suyu söylerdi: Mavi
Birtakım genç anneleri uzatırdı bir keman
Sen tutar kendini incecik sevdirirdin
Bir umuttun bir misillemeydin yalnızlığa
Bu şiir biçim, içerik özellikleri ve dilin
kullanılışı bakımından aşağıdakilerden
hangisinin şiir anlayışına örnek olabilir?
A) I. Yeni
B) II. Yeni
D) Öz şiir
C) Divan şiiri
E) Halk şiiri
22_AYT-1211
8
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
22. Saat Çini vurdu birden: pirinççç Ben gittim bembeyaz uykusuzluktan Kasketimi eğip üstüne acılarımın Sen yüzüne sürgün olduğum kadın Karanlık her sokaktaydın gizli her köşedeydin Bir çocuk boyuna bir suyu söylerdi: Mavi Birtakım genç anneleri uzatırdı bir keman Sen tutar kendini incecik sevdirirdin Bir umuttun bir misillemeydin yalnızlığa Bu şiir biçim, içerik özellikleri ve dilin kullanılışı bakımından aşağıdakilerden hangisinin şiir anlayışına örnek olabilir? A) I. Yeni B) II. Yeni D) Öz şiir C) Divan şiiri E) Halk şiiri 22_AYT-1211 8
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
5.
Çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun
Palto ayakkabı yüzünden
Kiminiz limon satar Balikpazarı'nda
Kiminiz Tahtakale'de çaycılık eder
Biz inceleyeduralım aç tavuk hesabı
Tereyağındaki vitamini
Kalorisini taze yumurtanın
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?
imgeye yer verilmiştir.
PERHE
B) Serbest ölçüyle yazılmıştır.
C) Toplumcu sanat anlayışı ile yazılmıştır.
D) Gözlemler dile getirilmiştir.
3)
E) Herkesçe anlaşılacak bir dili vardır.
17
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
AYT (Alan Yeterlilik Testi) 5. Çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun Palto ayakkabı yüzünden Kiminiz limon satar Balikpazarı'nda Kiminiz Tahtakale'de çaycılık eder Biz inceleyeduralım aç tavuk hesabı Tereyağındaki vitamini Kalorisini taze yumurtanın Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si yanlıştır? imgeye yer verilmiştir. PERHE B) Serbest ölçüyle yazılmıştır. C) Toplumcu sanat anlayışı ile yazılmıştır. D) Gözlemler dile getirilmiştir. 3) E) Herkesçe anlaşılacak bir dili vardır. 17
eni şiirine özgü
e zaman olurdu
à Galileo'de
O dünyalarda
clere doğru
sonra
enedir
k değil
su denizler
ter
CENGİZBHR HOCA İLE TÜRKÇE
22. Yeni tarzdaki şiirlerini ilk olarak 1937 Eylül'ünde ya-
yımlamaya başlarlar. Bu tarihten önce yazdıklarında
genellikle dönemin şiir ortamının özelliklerini taşıyan
ürünler kaleme almışlardır. 1940 sonrasında özellikle
konuşma dilinin doğallığını şiire taşımak istedikleri
görülür. Onlar "şairâne" olarak niteledikleri kelime-
lerden özellikle kaçınmışlar, şiirsel bir değer taşıma-
yan, bu bakımdan da şiir dili içerisinde yıpranmamış
olduğunu düşündükleri kelimeleri şiirin malzemesi
yapmaya çalışmışlardır. Bunun ise birinci yolu olarak
günlük konuşma dilinin söz varlığına başvurmak ol-
muştur. Böylece Türk şiirinde, şiir dili ile günlük ha-
yatın olağan ögeleri birleştirilmiştir. Şiirlerinin öznesi
olan insanı da toplumun alt gelir gruplarında bulunan
sıradan, alelâde, günlük geçiminin, küçük tasaların
peşinde koşan küçük adamlardan seçmeyi uygun
görmüşlerdir. Böylece bu insana bağlı olarak işlene-
cek diğer konular da kendiliğinden basitleşmiştir.
Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
Aralarında Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat
Horozcu'nun bulunduğu bir topluluğun şiirde ger-
çekleştirdiği yeniliklerden bahsedilmektedir.
B) 1940'li yıllarda şiirin; sanatlı ve ağdalı söyleyişten
kurtarıldığı ifade edilmektedir.
C) 1940'larda şiirde gerçekleşen değişimin, şiirin es-
tetik değerinde bir düşüşe neden olduğu savunul-
maktadır.
D) 1940'lara gelinceye değin Cumhuriyet şiirinde,
sıradan insana ve gündelik konulara pek yer veril-
mediği ileri sürülmektedir.
E) Söz konusu topluluk, 1937 öncesinde eski gele-
neğe bağlı şiirler kaleme almıştır.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
eni şiirine özgü e zaman olurdu à Galileo'de O dünyalarda clere doğru sonra enedir k değil su denizler ter CENGİZBHR HOCA İLE TÜRKÇE 22. Yeni tarzdaki şiirlerini ilk olarak 1937 Eylül'ünde ya- yımlamaya başlarlar. Bu tarihten önce yazdıklarında genellikle dönemin şiir ortamının özelliklerini taşıyan ürünler kaleme almışlardır. 1940 sonrasında özellikle konuşma dilinin doğallığını şiire taşımak istedikleri görülür. Onlar "şairâne" olarak niteledikleri kelime- lerden özellikle kaçınmışlar, şiirsel bir değer taşıma- yan, bu bakımdan da şiir dili içerisinde yıpranmamış olduğunu düşündükleri kelimeleri şiirin malzemesi yapmaya çalışmışlardır. Bunun ise birinci yolu olarak günlük konuşma dilinin söz varlığına başvurmak ol- muştur. Böylece Türk şiirinde, şiir dili ile günlük ha- yatın olağan ögeleri birleştirilmiştir. Şiirlerinin öznesi olan insanı da toplumun alt gelir gruplarında bulunan sıradan, alelâde, günlük geçiminin, küçük tasaların peşinde koşan küçük adamlardan seçmeyi uygun görmüşlerdir. Böylece bu insana bağlı olarak işlene- cek diğer konular da kendiliğinden basitleşmiştir. Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? Aralarında Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat Horozcu'nun bulunduğu bir topluluğun şiirde ger- çekleştirdiği yeniliklerden bahsedilmektedir. B) 1940'li yıllarda şiirin; sanatlı ve ağdalı söyleyişten kurtarıldığı ifade edilmektedir. C) 1940'larda şiirde gerçekleşen değişimin, şiirin es- tetik değerinde bir düşüşe neden olduğu savunul- maktadır. D) 1940'lara gelinceye değin Cumhuriyet şiirinde, sıradan insana ve gündelik konulara pek yer veril- mediği ileri sürülmektedir. E) Söz konusu topluluk, 1937 öncesinde eski gele- neğe bağlı şiirler kaleme almıştır.
24. West Indies, Kızıl Elma, İtaki, Maçin!
Uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
Beyazların yöresinde nasibim kalmadı
yerlilerin topraklarına karşı şuç işledim
zorbaların arasında tehlikeli bir nifak
uyrukların arasında uygunsuz biriyim
vahşetim
beni baygın meyvaların lezzetinden kopardı
kendime dünyada bir
acı kök tadı seçtim
yakın yerde soluklanacak gölge bana yok
uzun yola çıkmaya hüküm giydim.
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu-
ğu söylenebilir?
A) Ziya Osman Saba
B) İthan Berk
Orhan Veli
D) İsmet Özel-
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
24. West Indies, Kızıl Elma, İtaki, Maçin! Uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Beyazların yöresinde nasibim kalmadı yerlilerin topraklarına karşı şuç işledim zorbaların arasında tehlikeli bir nifak uyrukların arasında uygunsuz biriyim vahşetim beni baygın meyvaların lezzetinden kopardı kendime dünyada bir acı kök tadı seçtim yakın yerde soluklanacak gölge bana yok uzun yola çıkmaya hüküm giydim. Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu- ğu söylenebilir? A) Ziya Osman Saba B) İthan Berk Orhan Veli D) İsmet Özel- E) Faruk Nafiz Çamlıbel
MAESTRO
24. Aşağıdaki dizelerden hangisi farkı bir edebî anlayışla ya-
zılmıştır?
A) İstanbul'dan ayva da gelir, nar gelir
Döndüm baktım, bir edalı yar gelir
Gelir desen dar gelir
Günaşırı alacaklılar gelir
B) Bedava yaşıyoruz, bedava
Hava bedava, bulut bedava
ava
Dere tepe bedava
APOTEMIL
Yağmur çamur bedava
C) Gün olur, alır başımı giderim
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda
Şu ada senin, bu ada benim
Yelkovan kuşlarının peşi sıra
D) Bir zamanlar yalnızlık güzeldi Mısır'da
Seninle yepyeni bir göktü gidilirdi
Baktım mı, büyürdü bir zambaktı anımda
Şimdi bir gölgedir uzar ovalarımda
orha
Nell
E) Biliyorum, kolay değil yaşamak
Gönül verip türkü söylemek yar üstüne
Yıldız ışığında dolaşıp geceleri
da do
Gündüzleri gün ışığında ısınmak
25. Ku
ail
dc
O
g
26.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
MAESTRO 24. Aşağıdaki dizelerden hangisi farkı bir edebî anlayışla ya- zılmıştır? A) İstanbul'dan ayva da gelir, nar gelir Döndüm baktım, bir edalı yar gelir Gelir desen dar gelir Günaşırı alacaklılar gelir B) Bedava yaşıyoruz, bedava Hava bedava, bulut bedava ava Dere tepe bedava APOTEMIL Yağmur çamur bedava C) Gün olur, alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin, bu ada benim Yelkovan kuşlarının peşi sıra D) Bir zamanlar yalnızlık güzeldi Mısır'da Seninle yepyeni bir göktü gidilirdi Baktım mı, büyürdü bir zambaktı anımda Şimdi bir gölgedir uzar ovalarımda orha Nell E) Biliyorum, kolay değil yaşamak Gönül verip türkü söylemek yar üstüne Yıldız ışığında dolaşıp geceleri da do Gündüzleri gün ışığında ısınmak 25. Ku ail dc O g 26.
ÇÖZ KAZAN
ÇÖZ KAZAN
5. Aşağıdakilerden hangisi 1. Yeni şiirinin özelliklerini
yansıtmaz?
A) Ağaca söyle
Gölgesini getirsin bana yolluk
Sokağı ve denizi isterim pencereden
Senden çörekler isterim
Ay biçiminde
B) Mesele falan değildi öyle
To be or not to be kendisi için
Bir akşam uyudu
Uyanmayıverdi
C) Ne güzel enseyi geçmemesi saçların
Alnımızda bitmesi
Tane tane olması kirpiklerin
Tel tel olması kaşların
D) Ben ki her akşam yatağımda
Onu düşünüyorum
Onu sevdiğim müddetçe
Yatağımı da seveceğim
E) Kapansin el kapıları bir daha açılmasın
yok edin insanın insana kulluğunu
Bu davet bizim
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
ÇÖZ KAZAN ÇÖZ KAZAN 5. Aşağıdakilerden hangisi 1. Yeni şiirinin özelliklerini yansıtmaz? A) Ağaca söyle Gölgesini getirsin bana yolluk Sokağı ve denizi isterim pencereden Senden çörekler isterim Ay biçiminde B) Mesele falan değildi öyle To be or not to be kendisi için Bir akşam uyudu Uyanmayıverdi C) Ne güzel enseyi geçmemesi saçların Alnımızda bitmesi Tane tane olması kirpiklerin Tel tel olması kaşların D) Ben ki her akşam yatağımda Onu düşünüyorum Onu sevdiğim müddetçe Yatağımı da seveceğim E) Kapansin el kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu Bu davet bizim
Gülün tam ortasında ağlıyorum
Her akşam sokak ortasında öldükçe
Önümü arkamı bilmiyorum
Azaldığını duyup duyup karanlıkta
Beni ayakta tutan gözlerinin
Yukarıdaki şiir, hangi özelliği açısından Garipçi-
lerin şiir anlayışıyla farklılık gösterir?
A) Serbest şiir olması açısından
B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmesi açı-
sından
Arı bir anlatım açısından
Tema açısından
E) Ahenk açısından
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Gülün tam ortasında ağlıyorum Her akşam sokak ortasında öldükçe Önümü arkamı bilmiyorum Azaldığını duyup duyup karanlıkta Beni ayakta tutan gözlerinin Yukarıdaki şiir, hangi özelliği açısından Garipçi- lerin şiir anlayışıyla farklılık gösterir? A) Serbest şiir olması açısından B) Alışılmamış bağdaştırmalara yer verilmesi açı- sından Arı bir anlatım açısından Tema açısından E) Ahenk açısından
18. Ortak şiir kitaplarının ön sözünde de belirttikleri gibi,
"beylik sözler, beylik oyunlar, beylik dünyalar içinde
bunalmış kalmış olan şiire yeni imkânlar aramak" için yola
çıkan topluluk; hiçbir şeyin şiir dışı kalmaması gerektiğini
savunmuşlardır. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için
de işe, eski şiirin yüksekten konuşan edasına karşılık
alelâde bir konuşmayı ve "küçük, alelâde olayları ve
insanları" şiire sokmakla başlamışlardır.
Bu parçada sözü edilen topluluk ve altı çizili sözle
ifade edilen anlam hangisinde doğru verilmiştir?
A) Garipçiler - İddialı sözler
B) II. Yeni - Kalıplaşmış sözler
C) Yedi Meşaleciler - Sanatlı sözler
D) I. Yeni - Alışılmış, sıradan sözler
E) Öz Şiir - Üst perdeden söylenmiş sözler
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
18. Ortak şiir kitaplarının ön sözünde de belirttikleri gibi, "beylik sözler, beylik oyunlar, beylik dünyalar içinde bunalmış kalmış olan şiire yeni imkânlar aramak" için yola çıkan topluluk; hiçbir şeyin şiir dışı kalmaması gerektiğini savunmuşlardır. Bu düşüncelerini gerçekleştirmek için de işe, eski şiirin yüksekten konuşan edasına karşılık alelâde bir konuşmayı ve "küçük, alelâde olayları ve insanları" şiire sokmakla başlamışlardır. Bu parçada sözü edilen topluluk ve altı çizili sözle ifade edilen anlam hangisinde doğru verilmiştir? A) Garipçiler - İddialı sözler B) II. Yeni - Kalıplaşmış sözler C) Yedi Meşaleciler - Sanatlı sözler D) I. Yeni - Alışılmış, sıradan sözler E) Öz Şiir - Üst perdeden söylenmiş sözler
21. Saf şiir şiirde dili her şeyin üstünde tutmuştur. Bu anla-
yışla yazılan şiirlerde ahenk, güzel ve etkili söyleyiş
önemlidir. Bu şiir geleneğinde amaç, dilde saflaşmayı
sağlayarak rahat söyleyişi bulabilmektir. Saf şiirde siya-
set ve toplumcu görüşler şiirin dışında bırakılmıştır.
Masal, rüya, mit, zaman gibi düşsel temaların yanı sıra
aşk, lüm, ayrılık, yalnızlık gibi bireysel temalar da bu
şiirlerde sıklıkla işlenmiştir. Saf şiir anlayışının oluşma-
sında Fransız edebiyatının etkisi vardır. Sat şiirin Türk
edebiyatındaki temsilcileri şunlardır: -
1110
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilemez?
A) Orhan Veli Kanık
B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Hamdi Tanpınar->
Servetifinin
E) Ahmet Muhip Dıranas
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
21. Saf şiir şiirde dili her şeyin üstünde tutmuştur. Bu anla- yışla yazılan şiirlerde ahenk, güzel ve etkili söyleyiş önemlidir. Bu şiir geleneğinde amaç, dilde saflaşmayı sağlayarak rahat söyleyişi bulabilmektir. Saf şiirde siya- set ve toplumcu görüşler şiirin dışında bırakılmıştır. Masal, rüya, mit, zaman gibi düşsel temaların yanı sıra aşk, lüm, ayrılık, yalnızlık gibi bireysel temalar da bu şiirlerde sıklıkla işlenmiştir. Saf şiir anlayışının oluşma- sında Fransız edebiyatının etkisi vardır. Sat şiirin Türk edebiyatındaki temsilcileri şunlardır: - 1110 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han- gisi getirilemez? A) Orhan Veli Kanık B) Yahya Kemal Beyatlı C) Necip Fazıl Kısakürek D) Ahmet Hamdi Tanpınar-> Servetifinin E) Ahmet Muhip Dıranas