Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Garip Akımını Temsil Eden Şiir Soruları

r)!
et)
4D Serisi Ⓡ
Edebiyat ve Toplum İlişkisi
Örnek-4
DÜŞÜN
Aşağıdaki şiirlerden hangisinin toplum hayatını etkile-
yen olaylar üzerine yazıldığı kesin olarak söylenemez?
A) Yetsin demir çağının beyliği
Yeni bir gün başlıyor demek
Yeryüzünde korkusuz yaşamak
İki milyar kişiye bir dünya
İki milyar kişiye iki milyar ekmek
B) Ateşten top kayboldu göklerde,
Ardından
Bir ölüm sessizliği çöktü şehre.
Bulutlar gitti,
Renkler gitti,
Sesler gitti.
Gülerken ölmüştü babam,
Anam Chiyo-Ni ağlıyordu
Ve kız kardeşim Shirara.
C) Kocabaş yığıldı çamura,
Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar,
Örtüldü gözleri örtüldü hep.
Kalır mı Mustafa Kemal'in kağnısı, bacım,
Kocabaş'ın yerine koştu kendini Elifçik,
Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden.
D) Sidk ile terkedelim her emeli her hevesi,
Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi,
Gelin imdâda diyor, bak budur Allah sesi!
E) Bakakalırım giden geminin ardından;
Atamam kendimi denize, dünya güzel;
Serde erkeklik var, ağlayamam.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
r)! et) 4D Serisi Ⓡ Edebiyat ve Toplum İlişkisi Örnek-4 DÜŞÜN Aşağıdaki şiirlerden hangisinin toplum hayatını etkile- yen olaylar üzerine yazıldığı kesin olarak söylenemez? A) Yetsin demir çağının beyliği Yeni bir gün başlıyor demek Yeryüzünde korkusuz yaşamak İki milyar kişiye bir dünya İki milyar kişiye iki milyar ekmek B) Ateşten top kayboldu göklerde, Ardından Bir ölüm sessizliği çöktü şehre. Bulutlar gitti, Renkler gitti, Sesler gitti. Gülerken ölmüştü babam, Anam Chiyo-Ni ağlıyordu Ve kız kardeşim Shirara. C) Kocabaş yığıldı çamura, Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar, Örtüldü gözleri örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kağnısı, bacım, Kocabaş'ın yerine koştu kendini Elifçik, Yürüdü düşman üstüne, yüceden yüceden. D) Sidk ile terkedelim her emeli her hevesi, Kıralım hâil ise azmimize ten kafesi; İnledikçe eleminden vatanın her nefesi, Gelin imdâda diyor, bak budur Allah sesi! E) Bakakalırım giden geminin ardından; Atamam kendimi denize, dünya güzel; Serde erkeklik var, ağlayamam.
33. Garipçiler, şiirsel söyleyişte konuşma dilinin do-
ğallığından yararlandılar. Günlük hayatın, "küçük
adam"ın sorunlarını dile getirdiler. Yaşama sevincini
ve yaşama hakkını işlediler. Ölçü, uyak gibi biçim-
sel kalıpları kırarak gelenekten kurtulmaya çalıştılar.
Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir
dili yeğlediler. Bu şekilde Türk edebiyatında yeniliğin
öncüsü oldular.
Bu parçada Garipçiler'le ilgili olarak asıl söylen-
mek istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiirimize yeni konular getirmişlerdir.
B) Konularını günlük hayattan almışlardır.
C) Şairanelikten uzak bir tutum içinde olmuşlardır.
D) Sade bir dil kullanmışlardır.
E) Türk edebiyatına birçok yenilik getirmişlerdir.
36
34, (1) Öykücülük sabır isteyen bir iştir. (II) Özveri, araş-
udo iğneyle kuyu
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
33. Garipçiler, şiirsel söyleyişte konuşma dilinin do- ğallığından yararlandılar. Günlük hayatın, "küçük adam"ın sorunlarını dile getirdiler. Yaşama sevincini ve yaşama hakkını işlediler. Ölçü, uyak gibi biçim- sel kalıpları kırarak gelenekten kurtulmaya çalıştılar. Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dili yeğlediler. Bu şekilde Türk edebiyatında yeniliğin öncüsü oldular. Bu parçada Garipçiler'le ilgili olarak asıl söylen- mek istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Şiirimize yeni konular getirmişlerdir. B) Konularını günlük hayattan almışlardır. C) Şairanelikten uzak bir tutum içinde olmuşlardır. D) Sade bir dil kullanmışlardır. E) Türk edebiyatına birçok yenilik getirmişlerdir. 36 34, (1) Öykücülük sabır isteyen bir iştir. (II) Özveri, araş- udo iğneyle kuyu
ÇÖZ KAZAN
ÇÖZ KAZAN
5. Aşağıdakilerden hangisi 1. Yeni şiirinin özelliklerini
yansıtmaz?
A) Ağaca söyle
Gölgesini getirsin bana yolluk
Sokağı ve denizi isterim pencereden
Senden çörekler isterim
Ay biçiminde
B) Mesele falan değildi öyle
To be or not to be kendisi için
Bir akşam uyudu
Uyanmayıverdi
C) Ne güzel enseyi geçmemesi saçların
Alnımızda bitmesi
Tane tane olması kirpiklerin
Tel tel olması kaşların
D) Ben ki her akşam yatağımda
Onu düşünüyorum
Onu sevdiğim müddetçe
Yatağımı da seveceğim
E) Kapansin el kapıları bir daha açılmasın
yok edin insanın insana kulluğunu
Bu davet bizim
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
ÇÖZ KAZAN ÇÖZ KAZAN 5. Aşağıdakilerden hangisi 1. Yeni şiirinin özelliklerini yansıtmaz? A) Ağaca söyle Gölgesini getirsin bana yolluk Sokağı ve denizi isterim pencereden Senden çörekler isterim Ay biçiminde B) Mesele falan değildi öyle To be or not to be kendisi için Bir akşam uyudu Uyanmayıverdi C) Ne güzel enseyi geçmemesi saçların Alnımızda bitmesi Tane tane olması kirpiklerin Tel tel olması kaşların D) Ben ki her akşam yatağımda Onu düşünüyorum Onu sevdiğim müddetçe Yatağımı da seveceğim E) Kapansin el kapıları bir daha açılmasın yok edin insanın insana kulluğunu Bu davet bizim
B
----
18. Oktay Rifat Horozcu ----, Melih Cevdet Anday ise
adlı eserleriyle Garip şiiri anlayışından uzaklaşmışlardır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki-
lerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Perçemli Sokak - Kolları Bağlı Odysseus
B) Yaşayıp Ölmek - Destan Gibi
Jep
C) Rahatı Kaçan Ağaç - Vazgeçemediğim
D) Telgrafhane - Yağmurun Altında
E) Aşk Merdiveni - Elleri Var Özgürlüğün
Htt
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
B ---- 18. Oktay Rifat Horozcu ----, Melih Cevdet Anday ise adlı eserleriyle Garip şiiri anlayışından uzaklaşmışlardır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki- lerin hangisinde verilenler getirilmelidir? A) Perçemli Sokak - Kolları Bağlı Odysseus B) Yaşayıp Ölmek - Destan Gibi Jep C) Rahatı Kaçan Ağaç - Vazgeçemediğim D) Telgrafhane - Yağmurun Altında E) Aşk Merdiveni - Elleri Var Özgürlüğün Htt
7
en
www.si
Eyüboğlu
state
20. "Perçemli Sokak" (1956) adlı kitabının başında
Garip'teki anlayışa ters hatta tam bir tepki olan
imgeci, soyut, gerçeküstücü yeni şiir akımlarına
dep
Stab
katıldığını gösteren bir yol tutturmuştur.
FRAMEDIA
SEGUR
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oktay Rifat
B) Orhan Veli
D Ece Ayhan
Melih Cevdet
E) Behçet Necatigil
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
7 en www.si Eyüboğlu state 20. "Perçemli Sokak" (1956) adlı kitabının başında Garip'teki anlayışa ters hatta tam bir tepki olan imgeci, soyut, gerçeküstücü yeni şiir akımlarına dep Stab katıldığını gösteren bir yol tutturmuştur. FRAMEDIA SEGUR Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Oktay Rifat B) Orhan Veli D Ece Ayhan Melih Cevdet E) Behçet Necatigil
7. Şaşırtmaya dayalı nükteli şiirler yazma
COMŰ
> Toplumsal yergiye yer verme ve halk deyişlerinden yararlanma
> Şiirin musiki ve resim gibi sanatlarla ilişkisine son verme
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda ilkeleri verilen toplu-
luğa bağlı şairlerden birine ait değildir?
A) Rahatı Kaçan Ağaç
B) Yenisi
9
Geçen Zaman
D)
Kadınlar Arasında
E) Mikadonun çöpleri
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
7. Şaşırtmaya dayalı nükteli şiirler yazma COMŰ > Toplumsal yergiye yer verme ve halk deyişlerinden yararlanma > Şiirin musiki ve resim gibi sanatlarla ilişkisine son verme Aşağıdaki yapıtlardan hangisi yukarıda ilkeleri verilen toplu- luğa bağlı şairlerden birine ait değildir? A) Rahatı Kaçan Ağaç B) Yenisi 9 Geçen Zaman D) Kadınlar Arasında E) Mikadonun çöpleri
15. Şimdi kılıksızım, fakat
Borçlarımı ödedikten sonra
İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak
Ve ihtimal sen
Yine beni sevmeyeceksin.
Bununla beraber pazar akşamları
I
I
Sizin mahalleden geçerken,
Süslenmiş olarak
Zannediyor musun ki ben de sana
Şimdiki kadar kıymet vereceğim?
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu
söylenebilir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Ziya Osman Saba
C) Orhan Veli Kanık
D) Ahmet Muhip Dıranas
E) Attila İlhan
vazmis-
18.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
15. Şimdi kılıksızım, fakat Borçlarımı ödedikten sonra İhtimal bir kat da yeni esvabım olacak Ve ihtimal sen Yine beni sevmeyeceksin. Bununla beraber pazar akşamları I I Sizin mahalleden geçerken, Süslenmiş olarak Zannediyor musun ki ben de sana Şimdiki kadar kıymet vereceğim? Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait olduğu söylenebilir? A) Faruk Nafiz Çamlıbel B) Ziya Osman Saba C) Orhan Veli Kanık D) Ahmet Muhip Dıranas E) Attila İlhan vazmis- 18.
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
Şiiri şairanelikten kurtarmaya çalıştılar.
-
Sanatlı söyleyişten kaçındırlar.
PONOS
-
Sürrealizmin etkisi altında, bilinç altını şiire yansıtmaya
çalıştılar.
GA
Şiire yönelik sınırlamaları reddettiler.
-
Ölçü ve kafiye gibi biçimsel unsurları önemsemediler.
1
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda kimi özellikleri
verilen şiir akımının içinde yer almıştır?
A Cahit Sıtkı Tarancı.
B) Melih Cevdet Anday
Orhan Veli
Nazım Hikmet Ran
Melika
DY Ahmet Kutsi Tecer
EXNecip Fazıl Kısakürek
12.
-
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 Şiiri şairanelikten kurtarmaya çalıştılar. - Sanatlı söyleyişten kaçındırlar. PONOS - Sürrealizmin etkisi altında, bilinç altını şiire yansıtmaya çalıştılar. GA Şiire yönelik sınırlamaları reddettiler. - Ölçü ve kafiye gibi biçimsel unsurları önemsemediler. 1 Aşağıdakilerden hangisi yukarıda kimi özellikleri verilen şiir akımının içinde yer almıştır? A Cahit Sıtkı Tarancı. B) Melih Cevdet Anday Orhan Veli Nazım Hikmet Ran Melika DY Ahmet Kutsi Tecer EXNecip Fazıl Kısakürek 12. -
Sunup iki ajunni tutgu elig
bitidim bitig
Bu Kün Togdi ilig tidim söz başı
Yörigin ayayın ay edgü kişi
Basa aydım emdi bu Ay Toldini
Aningdın yarıyuri duk kut küni
Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden
alınmıştır?
Kutadgu Bilig
B) Mantiku't-Tayr
D) Atabet'ül-Hakayık
E) Divân-ı Hikmet
Şiirde vezin ve kafiyeye, nazım birimine ve biçimine
karşı çıkılmıştır.
Şiirin günlük hayatta herkesin kullandığı kelimelerle
yazılması gerektiği savunulmuştur.
- Günlük hayat ve sıradan insanların yaşamı şiire
yansıtılmıştır.
Bazı özellikleri verilen edebî dönem veya topluluk
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Garip Hareketi
A 1980 sonrası Türk şiiri
C) II. Yeni
Saf şiir anlayışı
E) Millî Edebiyat
9. Insanoğlu ilkin vardır, sonra şu ya da budur. Kısacası,
insanoğlu, kendi özünü, kendi eliyle yaratmak zorundadır;
kişiliğini, dünya sahnesine atılarak, acı çekerek, kavga
ederek yavaş yavaş belirler ve tanımlama sonuna dek
inconoğlu ölmeden, insanlık yok olmadan ne
inronc deniz
18.
C) Garipname
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Sunup iki ajunni tutgu elig bitidim bitig Bu Kün Togdi ilig tidim söz başı Yörigin ayayın ay edgü kişi Basa aydım emdi bu Ay Toldini Aningdın yarıyuri duk kut küni Bu beyitler aşağıdaki eserlerin hangisinden alınmıştır? Kutadgu Bilig B) Mantiku't-Tayr D) Atabet'ül-Hakayık E) Divân-ı Hikmet Şiirde vezin ve kafiyeye, nazım birimine ve biçimine karşı çıkılmıştır. Şiirin günlük hayatta herkesin kullandığı kelimelerle yazılması gerektiği savunulmuştur. - Günlük hayat ve sıradan insanların yaşamı şiire yansıtılmıştır. Bazı özellikleri verilen edebî dönem veya topluluk aşağıdakilerden hangisidir? B) Garip Hareketi A 1980 sonrası Türk şiiri C) II. Yeni Saf şiir anlayışı E) Millî Edebiyat 9. Insanoğlu ilkin vardır, sonra şu ya da budur. Kısacası, insanoğlu, kendi özünü, kendi eliyle yaratmak zorundadır; kişiliğini, dünya sahnesine atılarak, acı çekerek, kavga ederek yavaş yavaş belirler ve tanımlama sonuna dek inconoğlu ölmeden, insanlık yok olmadan ne inronc deniz 18. C) Garipname
10. Tanıdığım bir ağaç var
Etlik bağlarına yakın
Saadetin adını bile duymamış
Tanrının işine bakın
Geceyi gündüzü biliyor
Dört mevsimi, rüzgârı, karı
Ay işığına bayılıyor
Ama kötülemiyor karanlığı
Ona bir kitap vereceğim
Rahatını kaçırmak için
Bir öğrenegörsün aşkı
Ağacı o vakit seyredin
Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında
bu şiirin aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından
yazıldığı söylenebilir?
A) Sezai Karakoç
B) Edip Cansever
C) Turgut Uyar
D) Melih Cevdet Anday
E) Ülkü Tamer
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
10. Tanıdığım bir ağaç var Etlik bağlarına yakın Saadetin adını bile duymamış Tanrının işine bakın Geceyi gündüzü biliyor Dört mevsimi, rüzgârı, karı Ay işığına bayılıyor Ama kötülemiyor karanlığı Ona bir kitap vereceğim Rahatını kaçırmak için Bir öğrenegörsün aşkı Ağacı o vakit seyredin Biçim ve içerik özellikleri göz önüne alındığında bu şiirin aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir? A) Sezai Karakoç B) Edip Cansever C) Turgut Uyar D) Melih Cevdet Anday E) Ülkü Tamer
1-Orhan Veli'yle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır.
B) İlk şiirleri duygusal ve liriktir.
C) Sürrealizmin etkisinde kalmıştır.
D) Eski şiirle yeni şiirin sentezini yapmıştır.
E) Şiirde şairaneliği kaldırmıştır.
3
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
1-Orhan Veli'yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Batı edebiyatından çeviriler yapmıştır. B) İlk şiirleri duygusal ve liriktir. C) Sürrealizmin etkisinde kalmıştır. D) Eski şiirle yeni şiirin sentezini yapmıştır. E) Şiirde şairaneliği kaldırmıştır. 3
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler -1
19. Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Muhip Dıranas'la ilgili
bilgi verilmiştir?
A) Edebiyatımızda kasaba yaşamını ele alan ilk roman
örneğini yazan, bir kasabanın toplumsal yapısını, aşk
öyküsüyle süsleyerek veren toplumcu gerçekçi bir
sanatçıdır.
BAşk, doğa ve ölüm konularını sıkça ele alan, hece
ölçüsündeki durakları kaldırarak hece ölçüsüne yeni bir
boyut kazandıran, sembolizmden etkilenen, şiirde ahenk
ögelerine önem veren ve toplumsal konulardan çok
bireysel konulara eğilen bir sanatçıdır.
C.Jitkl
C) Köyü ve köylüyü konu alan, küçük çıkarlar için
çatışan köylülerin hayatından kesitler sunan, köyden
kente göçen ailelerin trajik yaşamını ve köyde kalan
yakınlarının ruhsal bunalımlarını işleyen bir sanatçıdır.
D) Millî Mücadele Dönemi'nde ve Cumhuriyet Dönemi'nde
hitabet sanatının en etkili örneklerini ortaya koyan,
edebiyata yön veren bir sanatçıdır.
E) Edebiyatla ilgili kitap ve araştırmalarıyla tanınan, halk
şiirinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak hece
ölçüsüyle ulusal, epik, lirik şiirler yazan, şiirlerinde
kahramanlık, fedakârlık, milli duygular, vatan ve millet
sevgisi gibi temaları işleyen bir sanatçıdır.
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler -1 19. Aşağıdakilerin hangisinde Ahmet Muhip Dıranas'la ilgili bilgi verilmiştir? A) Edebiyatımızda kasaba yaşamını ele alan ilk roman örneğini yazan, bir kasabanın toplumsal yapısını, aşk öyküsüyle süsleyerek veren toplumcu gerçekçi bir sanatçıdır. BAşk, doğa ve ölüm konularını sıkça ele alan, hece ölçüsündeki durakları kaldırarak hece ölçüsüne yeni bir boyut kazandıran, sembolizmden etkilenen, şiirde ahenk ögelerine önem veren ve toplumsal konulardan çok bireysel konulara eğilen bir sanatçıdır. C.Jitkl C) Köyü ve köylüyü konu alan, küçük çıkarlar için çatışan köylülerin hayatından kesitler sunan, köyden kente göçen ailelerin trajik yaşamını ve köyde kalan yakınlarının ruhsal bunalımlarını işleyen bir sanatçıdır. D) Millî Mücadele Dönemi'nde ve Cumhuriyet Dönemi'nde hitabet sanatının en etkili örneklerini ortaya koyan, edebiyata yön veren bir sanatçıdır. E) Edebiyatla ilgili kitap ve araştırmalarıyla tanınan, halk şiirinin biçimsel özelliklerinden yararlanarak hece ölçüsüyle ulusal, epik, lirik şiirler yazan, şiirlerinde kahramanlık, fedakârlık, milli duygular, vatan ve millet sevgisi gibi temaları işleyen bir sanatçıdır.
24. İşim gücüm budur benim
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken
Uyanır bakarsınız ki mavi
Deniz yırtılır kimi zaman,
Bilmezsiniz kim diker;
Ben dikerim
Yukarıdaki şiir,
1.
Serbest ölçüyle kaleme alınmıştır.
II. İmge ve çağrışımın çok yoğun olduğu bir nazımdır.
111. H. Yeni özellikleri göstermektedir.
IV. Mecazlı söyleyişin ve şairaneliğin olmadığı bir örnektir.
V. Toplumcu - gerçekçi çizgiden uzaktır.
verilen öncüllerden hangileriyle tamamlanamaz?
ve III
B) Yalnız II
D) III ve IV
E) II ve V
C Yalnız III
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
24. İşim gücüm budur benim Gökyüzünü boyarım her sabah, Hepiniz uykudayken Uyanır bakarsınız ki mavi Deniz yırtılır kimi zaman, Bilmezsiniz kim diker; Ben dikerim Yukarıdaki şiir, 1. Serbest ölçüyle kaleme alınmıştır. II. İmge ve çağrışımın çok yoğun olduğu bir nazımdır. 111. H. Yeni özellikleri göstermektedir. IV. Mecazlı söyleyişin ve şairaneliğin olmadığı bir örnektir. V. Toplumcu - gerçekçi çizgiden uzaktır. verilen öncüllerden hangileriyle tamamlanamaz? ve III B) Yalnız II D) III ve IV E) II ve V C Yalnız III
AYT
20. Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez
Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate
alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu-
ğu söylenebilir?
A) İlhan Berk
B) Nâzım Hikmet
C) İsmet Özel
D) Oktay Rifat
E) Cahit Külebi
16510
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
AYT 20. Nedir bu benim çilem Hesap bilmem Muhasebede memurum En sevdiğim yemek imambayıldı Dokunur Bir kız tanırım çilli Ben onu severim O beni sevmez Bu şiirin biçim, içerik ve anlatım özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerin hangisine ait oldu- ğu söylenebilir? A) İlhan Berk B) Nâzım Hikmet C) İsmet Özel D) Oktay Rifat E) Cahit Külebi 16510
9. Kan akıyor penceresi karanlık evlerden
Ölü kadınların üstüne tuğlaların üstüne
Denizse aydınlık ve incili ve mavi taşrada
Kana doğru ürkek en güzel yaban balıklar
Bu kandır akıttığımız sıkıntılı pazarlarda
Yukarıdaki şiir biçim ve içerik yönünden incelendiğinde
şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylene-
bilir?
A) Attila İlhan
B) Ahmet Arif
C) Orhan Veli
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Turgut Uyar
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
9. Kan akıyor penceresi karanlık evlerden Ölü kadınların üstüne tuğlaların üstüne Denizse aydınlık ve incili ve mavi taşrada Kana doğru ürkek en güzel yaban balıklar Bu kandır akıttığımız sıkıntılı pazarlarda Yukarıdaki şiir biçim ve içerik yönünden incelendiğinde şiirin aşağıdaki şairlerden hangisine ait olduğu söylene- bilir? A) Attila İlhan B) Ahmet Arif C) Orhan Veli D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Turgut Uyar
26
23. Onlara göre şiir, her yerde görülen basit şeyleri anlatmalıy.
Şiirde, ölçü, kafiye, bent gibi durumları yok sayıp serbest şi-
di. Alaycı ve nükteciydiler. Aydınları bırakıp halka yöneldiler.
ire yöneldiler. Konuşma dili ile günlük, sıradan konuları işle-
diler.
Bu parçada "onlar" sözüyle aşağıdakilerden hangisi kas.
tedilmektedir?
en-
C) Garipçiler
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
D) II. Yeniciler
E) Maviciler
Lise Türkçe
Garip Akımını Temsil Eden Şiir
26 23. Onlara göre şiir, her yerde görülen basit şeyleri anlatmalıy. Şiirde, ölçü, kafiye, bent gibi durumları yok sayıp serbest şi- di. Alaycı ve nükteciydiler. Aydınları bırakıp halka yöneldiler. ire yöneldiler. Konuşma dili ile günlük, sıradan konuları işle- diler. Bu parçada "onlar" sözüyle aşağıdakilerden hangisi kas. tedilmektedir? en- C) Garipçiler A) Beş Hececiler B) Yedi Meşaleciler D) II. Yeniciler E) Maviciler