Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

26. Gök bilimi ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımın- da, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harf

26. Gök bilimi ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımın-
da, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay
sözcükleri büyük harfle başlar.
Bu cümledeki altı çizili öge aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Dolaylı tümleç
B) Nesne
C) Özne
D) Zarf tümleci
E) Yüklem

26. Gök bilimi ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımın- da, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle başlar. Bu cümledeki altı çizili öge aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaylı tümleç B) Nesne C) Özne D) Zarf tümleci E) Yüklem