Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

26. IM BAKANLI III. 11. CH₂-C=CH-CH-CH₂ T - C₂H₂ CH3 CH3 5- CH₂ Verilen organik bileşikler ile ilgili ifadelerden han- gisi yanl

26.
IM
BAKANLI
III.
11. CH₂-C=CH-CH-CH₂
T
- C₂H₂
CH3
CH3
5-
CH₂
Verilen organik bileşikler ile ilgili ifadelerden han-
gisi yanlıştır?
A) I. ve II. bileşik birbirinin izomeridir.
B) III. bileşik toluen olarak adlandırılır.
C) I. bileşik Etil siklopentan ol

26. IM BAKANLI III. 11. CH₂-C=CH-CH-CH₂ T - C₂H₂ CH3 CH3 5- CH₂ Verilen organik bileşikler ile ilgili ifadelerden han- gisi yanlıştır? A) I. ve II. bileşik birbirinin izomeridir. B) III. bileşik toluen olarak adlandırılır. C) I. bileşik Etil siklopentan olarak adlandırılır. D) II. bileşik 2,4-Dimetil-2-penten olarak adlandırılır. E) II. ve III. bileşiklerde sp hibritleşmesi yapan karbon atomları bulunur.