Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

26. Insanın her şeyi kontrol altında tutmak istemesi, her şeyin belirgin olmasını isteme arzusundan gelmektedir. Umutsuzluk; ken

26. Insanın her şeyi kontrol altında tutmak istemesi, her
şeyin belirgin olmasını isteme arzusundan gelmektedir.
Umutsuzluk; kendini yeni bir duruma hazırlamadan var
olanı devam ettirme isteğinden doğmaktadır. Halbuki
umutta belirsizlik ve yeni duruma hazı

26. Insanın her şeyi kontrol altında tutmak istemesi, her şeyin belirgin olmasını isteme arzusundan gelmektedir. Umutsuzluk; kendini yeni bir duruma hazırlamadan var olanı devam ettirme isteğinden doğmaktadır. Halbuki umutta belirsizlik ve yeni duruma hazırlık hâli vardır. In- san, içinde umutla beraber endişeyi taşımasına rağmen umut ettiği bir durum karşısında harekete geçtiğinde o endişe, yerini zamanla tatlı bir huzura bırakabilir. Umut ederken gerçekliği göz önünde bulundurmalı, biraz ger- çekliğin kimseyi incitmeyeceğini aklımızdan çıkarmama- lıyız. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada vurgulanmak is- tenen düşünceyi en iyi dile getirmektedir? A Her şeyin yok olduğu anda bile ümit vardır. B) Umut olmadan umulanı bulamayız. CUmut, uyanık insanların rüyasıdır. D) Gayret etmeden umut etmenin hiçbir anlamı yoktur. E) Bir yerde yaşam varsa orada umut da vardır.