Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

262 √288 1212 √32 412 Şekil-III √72 612 3412 H 352 11 √8 212 Şekil-1 4√2/262 Şekil-II Kare dik prizma biçimindeki pizza kutuları

262
√288
1212
√32
412
Şekil-III
√72
612
3412
H
352
11
√8
212
Şekil-1 4√2/262
Şekil-II
Kare dik prizma biçimindeki pizza kutuları karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde çakışan kısımı
uzunluğu √32 cm olmuştur. Üstt

262 √288 1212 √32 412 Şekil-III √72 612 3412 H 352 11 √8 212 Şekil-1 4√2/262 Şekil-II Kare dik prizma biçimindeki pizza kutuları karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde çakışan kısımı uzunluğu √32 cm olmuştur. Üstteki kutu √72 cm sağa, alttaki kutu√288 cm sola kaydırıldığında kutuların √8 cm'lik kısımlanı çak konumda olmuştur. Kutulardan biri kaydırılırken diğeri sabit tutulmuştur. 462₁5 = 206 C) 12√2 Şekil-IV Aynı kutular Şekil-III'teki gibi yüzeyleri çakışacak konumda iken üstteki kutu x cm sağa kaydırılmış ve son durumda kutular birer yüzeyler çakışık olacak biçimde yan yana konumda olmuştur. x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 10√2 B) 11√2 D) 13√2