Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kareköklü İfadeler Soruları

TEST 9
17
KAREKÖKLÜ İFADELER
Başlangıç
ug
7. 6 koşucu görselde verilen başlangıç noktasına mesafeleri bayraklarla belirtilmiş olan parkurda yarış yapacaklardır.
EAT
50 m
III
Tam Kare Pozitif Tam Sayılar
B) 66
6
90 m
8. sınıf
8
C) 67
160 m
REFERANS
of
Yarışın belirli bir anında ardışık 2 bayrak arasında en az 1 koşucu olup koşucuların başlangıç noktasına olan uzak-
dıkları metre cinsinden tam kare sayıdır.
D) 68
210 m
Buna göre koşucuların başlangıç noktasına metre cinsinden olan uzaklıklarının karekökleri toplamı en
fazla kaçtır?
A) 65
BİTİŞ
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
TEST 9 17 KAREKÖKLÜ İFADELER Başlangıç ug 7. 6 koşucu görselde verilen başlangıç noktasına mesafeleri bayraklarla belirtilmiş olan parkurda yarış yapacaklardır. EAT 50 m III Tam Kare Pozitif Tam Sayılar B) 66 6 90 m 8. sınıf 8 C) 67 160 m REFERANS of Yarışın belirli bir anında ardışık 2 bayrak arasında en az 1 koşucu olup koşucuların başlangıç noktasına olan uzak- dıkları metre cinsinden tam kare sayıdır. D) 68 210 m Buna göre koşucuların başlangıç noktasına metre cinsinden olan uzaklıklarının karekökleri toplamı en fazla kaçtır? A) 65 BİTİŞ
etiketler
ibi yap
e gön
5. Silindir şeklindeki çöp kovasının kapak kalınlığı hariç yüksekliği 20 cm ve kapağın kalınlığı √3 cm'dir. Taban alanı 225 cm²
olan bu çöp kovası açıldığında Şekil-2'deki gibi görünmektedir.
30 cm
40 cm
25 cm
Bir marangoz çöp kovasını, çöp kovasının kapağı açıldığında dahi mutfak dolabının kapağından, taşmayacak şekilde
yerleştirecektir.
36 cm
√3 cm
Marangoz aşağıda boyutları verilen dolap kapaklarından uygun olan herhangi biri ile bu mutfak dolabının kapağını
oluşturmuştur.
28 cm
20 cm
45 cm
Şekil - 1
TEST 7
40 cm
Şekil-2
15 cm
Verilen dolap kapakları dikey veya yatay kullanılabildiğine göre marangoz kaç farklı dolap kapağı seçebilir?(n=3)
D) 4
A) 1
B) 2
C) 3
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
etiketler ibi yap e gön 5. Silindir şeklindeki çöp kovasının kapak kalınlığı hariç yüksekliği 20 cm ve kapağın kalınlığı √3 cm'dir. Taban alanı 225 cm² olan bu çöp kovası açıldığında Şekil-2'deki gibi görünmektedir. 30 cm 40 cm 25 cm Bir marangoz çöp kovasını, çöp kovasının kapağı açıldığında dahi mutfak dolabının kapağından, taşmayacak şekilde yerleştirecektir. 36 cm √3 cm Marangoz aşağıda boyutları verilen dolap kapaklarından uygun olan herhangi biri ile bu mutfak dolabının kapağını oluşturmuştur. 28 cm 20 cm 45 cm Şekil - 1 TEST 7 40 cm Şekil-2 15 cm Verilen dolap kapakları dikey veya yatay kullanılabildiğine göre marangoz kaç farklı dolap kapağı seçebilir?(n=3) D) 4 A) 1 B) 2 C) 3
5.
√T
√11
√21
√81
√91
√√2
√12
√22
√82
√92
.
.
√9
√19
√29
√10
√20
√30
1. satır
2. satır
3. satır
√90
√89
9. satır
√99 √10010. satır
Yukarıdaki tabloda √1'den √100'e kadar olan 100 adet sayı her satırda on sayı olacak şekilde görseldeki gibi yerleşti-
rilmiştir.
A: Tabloda tam kare olan sayıların bulunduğu satır numaralarının toplamı
B: Tabloda tam kare olmayan tam sayıların bulunduğu satır numaralarının toplamı
C: En yakın tam sayı değeri 7 olan sayıların bulunduğu satır numaralarını toplamı
Yukarıda tanımlanan A, B ve C sayıları için A + B - C kaçtır?
(Not: Bir satırda birden fazla sayı varsa her sayı için o satır numarası ayrı ayrı toplanacaktır.)
A) -33
B) -13
C) 16
D) 32
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
5. √T √11 √21 √81 √91 √√2 √12 √22 √82 √92 . . √9 √19 √29 √10 √20 √30 1. satır 2. satır 3. satır √90 √89 9. satır √99 √10010. satır Yukarıdaki tabloda √1'den √100'e kadar olan 100 adet sayı her satırda on sayı olacak şekilde görseldeki gibi yerleşti- rilmiştir. A: Tabloda tam kare olan sayıların bulunduğu satır numaralarının toplamı B: Tabloda tam kare olmayan tam sayıların bulunduğu satır numaralarının toplamı C: En yakın tam sayı değeri 7 olan sayıların bulunduğu satır numaralarını toplamı Yukarıda tanımlanan A, B ve C sayıları için A + B - C kaçtır? (Not: Bir satırda birden fazla sayı varsa her sayı için o satır numarası ayrı ayrı toplanacaktır.) A) -33 B) -13 C) 16 D) 32
12. Alan 128 cm2 olan sarı renkli ABCD karesi ile alanı
72 cm olan mavi renkli KLMN kares aşağıdaki gibi
mavi kare sarı karenin üstünde olacak şekilde yerleş-
tirilmiştir.
8√2
FIGLVIS
= 27
yazın
A
==15
215 8/2
512
D
K
B) 15
11-12
B
3/2/31/2
612
Karelerin DC kenarı ile NM kenarı aynı hizada olup
DNI > INC'dir.
N
L
16
8-9
M
DM uzunluğu cm birimi ile bir tam sayı olduğuna
göre en az kaçtır?
√514
17
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
12. Alan 128 cm2 olan sarı renkli ABCD karesi ile alanı 72 cm olan mavi renkli KLMN kares aşağıdaki gibi mavi kare sarı karenin üstünde olacak şekilde yerleş- tirilmiştir. 8√2 FIGLVIS = 27 yazın A ==15 215 8/2 512 D K B) 15 11-12 B 3/2/31/2 612 Karelerin DC kenarı ile NM kenarı aynı hizada olup DNI > INC'dir. N L 16 8-9 M DM uzunluğu cm birimi ile bir tam sayı olduğuna göre en az kaçtır? √514 17
74
Yukandaki ekranda uzaktan eğitim yapan Tarık öğretmenin 15 öğrencisi ve kendisinin görüntüsü görülmektedir. Görün-
tülerin ebatlanı √12 cm, √2 cm boyutlarında eş dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Görüntüler yatayda ekran kenarlarına
2√3 cm, birbirlerine √3 cm uzaklıkta, dikeyde ekran kenarlarına ve birbirlerine √8 cm uzaklıktadır.
Buna göre ekranın toplam alanı kaç cm²'dir? (√6-2,5)
A) 525
B) 515
YENI NESIL OLIMPIYATLARI
C) 485
D) 455
ŞAMPİYONLARA ÖZEL
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
74 Yukandaki ekranda uzaktan eğitim yapan Tarık öğretmenin 15 öğrencisi ve kendisinin görüntüsü görülmektedir. Görün- tülerin ebatlanı √12 cm, √2 cm boyutlarında eş dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Görüntüler yatayda ekran kenarlarına 2√3 cm, birbirlerine √3 cm uzaklıkta, dikeyde ekran kenarlarına ve birbirlerine √8 cm uzaklıktadır. Buna göre ekranın toplam alanı kaç cm²'dir? (√6-2,5) A) 525 B) 515 YENI NESIL OLIMPIYATLARI C) 485 D) 455 ŞAMPİYONLARA ÖZEL
MATEMATİK
4.
A
8. Sınıf Deneme Sınavi-5 A
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15
Yukarıdaki 15 santimetrelik cetvel ile kalem ve silgisini arasında boşluk bırakmadan yan yana koyan Toprak, karekök-
lü ifadelerden faydalanarak silgisinin uzunluğunu cm cinsinden söylemek istemiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi silgisinin cm cinsinden uzunluğu olabilir?
A) √5
B) √10
C) 3√2
D) 2√5
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
MATEMATİK 4. A 8. Sınıf Deneme Sınavi-5 A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Yukarıdaki 15 santimetrelik cetvel ile kalem ve silgisini arasında boşluk bırakmadan yan yana koyan Toprak, karekök- lü ifadelerden faydalanarak silgisinin uzunluğunu cm cinsinden söylemek istemiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi silgisinin cm cinsinden uzunluğu olabilir? A) √5 B) √10 C) 3√2 D) 2√5
MATEMATİK
Bu testte 20 soru vardir.
Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik kısmuna işaretleyiniz.
1. Üstlerinde kareköklü ifadeler yazan kartlar aşağıda verilmiştir.
√20
3
√44
√50
√99
√45
√48
√12
Bu kartlar üstlerinde yazılı olan kareköklü ifadelerin çarpımı tam sayı olacak şekilde ikili olarak eşleşti-
rilecektir.
Eşleştirilen kartlar arasından rastgele seçilen ikill kartların üzerindeki kareköklü ifadelerin çar-
pim sonucunun tam kare sayı olma olasılığı kaçtır?
B)
1
√200
D)
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
MATEMATİK Bu testte 20 soru vardir. Cevaplarınızı cevap kâğıdının Matematik kısmuna işaretleyiniz. 1. Üstlerinde kareköklü ifadeler yazan kartlar aşağıda verilmiştir. √20 3 √44 √50 √99 √45 √48 √12 Bu kartlar üstlerinde yazılı olan kareköklü ifadelerin çarpımı tam sayı olacak şekilde ikili olarak eşleşti- rilecektir. Eşleştirilen kartlar arasından rastgele seçilen ikill kartların üzerindeki kareköklü ifadelerin çar- pim sonucunun tam kare sayı olma olasılığı kaçtır? B) 1 √200 D)
Aşağıdaki şemada kare içindeki ifadelere,
bağlı oldukları dairelerin içindeki işlem uy-
gulandıktan sonra sonuçlar ok ile gösterilen
karelerin içine yazılacaktır.
Kutu içlerindeki sayıların rasyonel sayılar(Q),
irrasyonel sayılar(1) ve doğal sayılar(N) kü-
melerinden hangisine ait oldukları semboller-
le gösterilmiştir.
18
Q
+ √8
X N
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mavi
karelere yazılacak sayılardan biri olamaz?
A)-3√2
B) 2√2
C) O
D) 1
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
Aşağıdaki şemada kare içindeki ifadelere, bağlı oldukları dairelerin içindeki işlem uy- gulandıktan sonra sonuçlar ok ile gösterilen karelerin içine yazılacaktır. Kutu içlerindeki sayıların rasyonel sayılar(Q), irrasyonel sayılar(1) ve doğal sayılar(N) kü- melerinden hangisine ait oldukları semboller- le gösterilmiştir. 18 Q + √8 X N Buna göre aşağıdakilerden hangisi mavi karelere yazılacak sayılardan biri olamaz? A)-3√2 B) 2√2 C) O D) 1
4 Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulunduklan sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak
00
PRSSTUOV
ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır.
/G/H/11
LL
Y
ABCCDEF
M
H
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28-
Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp, bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana ya
123
ginda kelime kodlanmiş olur.
Omegin
A 1. harf ve √1=1 olduğundan 1 diye,
L. 15. harf ve 15'in en yakın olduğu tam sayı değeri 4 olduğundan 4 diye,
12 harf ve 12'nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan 3 diye kodlandığından
ALI ismi 143 olarak kodlanır.
Bu şifreleme yöntemine göre AHMET isminin kodu nedir?
A) 12435
B) 13425
JKLMN
29
C) 13452
5. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir.
MEM
45 40
10
20
8
D) 14235
V
15
Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar.
Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır?
A) 12
B) 20
C) 40
D) 53
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
4 Bir şifreleme yönteminde alfabemizdeki 29 harf bulunduklan sıranın karekökü bir tam sayı ise o tam sayı olarak 00 PRSSTUOV ise karekökünün en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır. /G/H/11 LL Y ABCCDEF M H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28- Bir kelimedeki harfler sırasıyla yukarıdaki yönteme göre kodlanıp, bulunan kodlar yine aynı sırayla yan yana ya 123 ginda kelime kodlanmiş olur. Omegin A 1. harf ve √1=1 olduğundan 1 diye, L. 15. harf ve 15'in en yakın olduğu tam sayı değeri 4 olduğundan 4 diye, 12 harf ve 12'nin en yakın olduğu tam sayı değeri 3 olduğundan 3 diye kodlandığından ALI ismi 143 olarak kodlanır. Bu şifreleme yöntemine göre AHMET isminin kodu nedir? A) 12435 B) 13425 JKLMN 29 C) 13452 5. Aşağıda bir basketbol maçındaki oyuncuların forma numaraları verilmiştir. MEM 45 40 10 20 8 D) 14235 V 15 Bu maçta oyuncular forma numaralarının karekökünün en yakın olduğu tam sayı kadar basket atıyorlar. Alp ile aynı sayıda basket atan başka bir oyuncu olmadığına göre Alp'in forma numarası kaçtır? A) 12 B) 20 C) 40 D) 53
30000
0.03 km
100, 1600
10 40
KYA PLUS (9. DENEME
3000
16.000
40,000
1. Kamera
2. Kamera
A noktasından harekete başlayan ve sabit hızla harekete devam eden bisikletlinin hızı 2 m/sn dir. A noktasının
1. kameraya uzaklığı 0,03 km, 1. kamera ile 2. kamera arasındaki uzaklık ise 0,05 km dir.
0,05 km
Buna göre, bisikletli 20 saniyeden daha fazla hareket ettiğinde bisikletlinin 1. kameraya ve 2. kameraya olan
uzaklıkları sırasıyla metro.cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir
B) 4√15, 15√6
C) 3√10, 20√2
D) 5√6, 30√2
Press
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
30000 0.03 km 100, 1600 10 40 KYA PLUS (9. DENEME 3000 16.000 40,000 1. Kamera 2. Kamera A noktasından harekete başlayan ve sabit hızla harekete devam eden bisikletlinin hızı 2 m/sn dir. A noktasının 1. kameraya uzaklığı 0,03 km, 1. kamera ile 2. kamera arasındaki uzaklık ise 0,05 km dir. 0,05 km Buna göre, bisikletli 20 saniyeden daha fazla hareket ettiğinde bisikletlinin 1. kameraya ve 2. kameraya olan uzaklıkları sırasıyla metro.cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir B) 4√15, 15√6 C) 3√10, 20√2 D) 5√6, 30√2 Press
6. Üzerinde kareköklü sayılar yazılı olan 3 farklı renkte
kart aşağıda gösterilmiştir.
612
√72
2
312
√18
A) 12
Bu kartlar 4 kişiye dağıtıldığında 4 kişinin de aldığı
kartlar üzerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit
olmaktadır.
Dağıtılan kartlar üzerinde yazan sayıların toplam
60√2 ve tüm kartlardan kullanıldığına göre en az
Kaç tane kart dağıtılmıştır?
B) 14
6012 =1512
4
212
√8
6+5=11
C) 15
D) 16
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
6. Üzerinde kareköklü sayılar yazılı olan 3 farklı renkte kart aşağıda gösterilmiştir. 612 √72 2 312 √18 A) 12 Bu kartlar 4 kişiye dağıtıldığında 4 kişinin de aldığı kartlar üzerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşit olmaktadır. Dağıtılan kartlar üzerinde yazan sayıların toplam 60√2 ve tüm kartlardan kullanıldığına göre en az Kaç tane kart dağıtılmıştır? B) 14 6012 =1512 4 212 √8 6+5=11 C) 15 D) 16
9.
a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a²b dir.
Mesut Öğretmen, öğrencilere matematik yazılısında aşağıdaki gibi bir soru sormuştur.
Matematik Yazılısı
Soru 1: a ve b birer tam sayı olmak üzere;
32√32 = a√5 şeklinde yazılacaktır.
Buna göre kaç farklı (a, b) sayı çifti vardır?
Banu ise Mesut Öğretmen'in yazılıda sorduğu soruyu aşağıdaki gibi çözmüştür.
Matematik Yazılısı
Adı: Banu
Soyadı: ......
Soru 1/ Cevap: 32√32 = 25√25 ise a = 25 ve b = 25 tir.
= 24√22.25 ise a = 24 ve b = 27 dir.
= 2³√24.25 ise a = 2³ ve b = 29 dur.
= 2²√√26.25 ise a = 2² ve b = 2¹1 dir.
= 2¹√28.25 ise a = 2¹ ve b = 2¹3 tür.
= 1√/210.25 ise a = 1 ve b = 2¹5 tir.
6 farklı (a, b) çifti vardır.
Buna göre, Banu'nun yaptığı çözüm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Çözümde a değerleri sırasıyla; 25, 2-25, 22.25, 23.25, 24.25 ve 25.25 olmalıdır.
B) Çözümde a = 25.2 için b = 23 ve a = 25.22 için b = 2¹ olacağından (a,b) çifti 8 farklı değer alır.
C) a'nın değeri 1 olamayacağından 5 farklı (a, b) çifti vardır.
D) Çözüm, doğru yapılmıştır.
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
9. a ve b birer doğal sayı olmak üzere a√b = √a²b dir. Mesut Öğretmen, öğrencilere matematik yazılısında aşağıdaki gibi bir soru sormuştur. Matematik Yazılısı Soru 1: a ve b birer tam sayı olmak üzere; 32√32 = a√5 şeklinde yazılacaktır. Buna göre kaç farklı (a, b) sayı çifti vardır? Banu ise Mesut Öğretmen'in yazılıda sorduğu soruyu aşağıdaki gibi çözmüştür. Matematik Yazılısı Adı: Banu Soyadı: ...... Soru 1/ Cevap: 32√32 = 25√25 ise a = 25 ve b = 25 tir. = 24√22.25 ise a = 24 ve b = 27 dir. = 2³√24.25 ise a = 2³ ve b = 29 dur. = 2²√√26.25 ise a = 2² ve b = 2¹1 dir. = 2¹√28.25 ise a = 2¹ ve b = 2¹3 tür. = 1√/210.25 ise a = 1 ve b = 2¹5 tir. 6 farklı (a, b) çifti vardır. Buna göre, Banu'nun yaptığı çözüm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Çözümde a değerleri sırasıyla; 25, 2-25, 22.25, 23.25, 24.25 ve 25.25 olmalıdır. B) Çözümde a = 25.2 için b = 23 ve a = 25.22 için b = 2¹ olacağından (a,b) çifti 8 farklı değer alır. C) a'nın değeri 1 olamayacağından 5 farklı (a, b) çifti vardır. D) Çözüm, doğru yapılmıştır.
grul okul çıkışı bir
ara her biri farklı bir inter-
rılmıştır.
cirdikleri süre ve internet
sterilmiştir.
e
Saat Ücreti
(TL)
37
V 16
81
25
40
49
125
9
ngisinin ödediği
17. Kadir Öğretmen öğrencilerine köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili bir bulmaca hazırlamıştır. Bul-
macanın kuralları şöyledir:
Bulmacada bulunan kutuların içi √3, √4, √5, √6, √7, √8 ve √9 sayılarıyla doldurulacaktır.
Her satır ya da sütundaki sayıların çarpımı, oklarda belirtilen köklü sayıya eşit olmalıdır.
Her kutuya farklı bir sayı yazılacaktır.
Örneğin, aşağıda verilen bulmacada √3-√4=√12 olduğundan sağ yönü gösteren okun içerisine √12,
√4 √5= √20 olduğundan aşağı yönü gösteren okun içerisine √20 yazılmıştır.
6
a
√12
√3
20
MATEMATIK
√4
√5
2√7
AV
?
√21
2√10
8√3
√6
Buna göre, Kadir Öğretmen'in hazırladığı bulmacada "?" ile belirtilen okların içerisine yazılacak köklü
sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 4√42
B)15√2
C) 18/14
YAYINLARI
D) 27/10
√5
eğeri olarak isimlendirilir. Vuruş değerinin büyüklüğü notanın
verilmistir.
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
grul okul çıkışı bir ara her biri farklı bir inter- rılmıştır. cirdikleri süre ve internet sterilmiştir. e Saat Ücreti (TL) 37 V 16 81 25 40 49 125 9 ngisinin ödediği 17. Kadir Öğretmen öğrencilerine köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleriyle ilgili bir bulmaca hazırlamıştır. Bul- macanın kuralları şöyledir: Bulmacada bulunan kutuların içi √3, √4, √5, √6, √7, √8 ve √9 sayılarıyla doldurulacaktır. Her satır ya da sütundaki sayıların çarpımı, oklarda belirtilen köklü sayıya eşit olmalıdır. Her kutuya farklı bir sayı yazılacaktır. Örneğin, aşağıda verilen bulmacada √3-√4=√12 olduğundan sağ yönü gösteren okun içerisine √12, √4 √5= √20 olduğundan aşağı yönü gösteren okun içerisine √20 yazılmıştır. 6 a √12 √3 20 MATEMATIK √4 √5 2√7 AV ? √21 2√10 8√3 √6 Buna göre, Kadir Öğretmen'in hazırladığı bulmacada "?" ile belirtilen okların içerisine yazılacak köklü sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4√42 B)15√2 C) 18/14 YAYINLARI D) 27/10 √5 eğeri olarak isimlendirilir. Vuruş değerinin büyüklüğü notanın verilmistir.
Kareköklü ifadeler
24, 200 sayfalık bir soru bankasına ait kapak ve yaprak kalınlıkları aşağıdaki görselde belirtilmişti
Arka kapak √1,44 cm
Yoprallor (cm)
6,4
8
48 +3,251,2 cm
2.4
4
1 kitap = 6.4 cm
Bu kitaptan 8 tanesi aşağıdaki gibi dik biçimde yanyana aralarında hiç boşluk kalmadan dizilmişlerdir.
Jaza
MATEMATIK
AO SORU
BANKACI
WOZ
196
3
588
D
ZOOM
Zoom la bajariya odaklan! >>
110
C) Die H
adet yaprak
→Ön kapak
MATEMATIK
SORU
BANKASI
UNAY
De G
Bir kafe s
Bu es bb
tve
ABCDEFGHI
A noktasında bulunan bir kitap kurdu kitapların içinden bir doğru boyunca sabit hızla dakikada 12 om ee
hareket başlamıştır.
Bu tırtıl 7 dakika sonra hangi iki nokta arasında olur?
B) Eile F
A) Dile F
Ayri
8
A
1287-14/2-√√553-24,25
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
Kareköklü ifadeler 24, 200 sayfalık bir soru bankasına ait kapak ve yaprak kalınlıkları aşağıdaki görselde belirtilmişti Arka kapak √1,44 cm Yoprallor (cm) 6,4 8 48 +3,251,2 cm 2.4 4 1 kitap = 6.4 cm Bu kitaptan 8 tanesi aşağıdaki gibi dik biçimde yanyana aralarında hiç boşluk kalmadan dizilmişlerdir. Jaza MATEMATIK AO SORU BANKACI WOZ 196 3 588 D ZOOM Zoom la bajariya odaklan! >> 110 C) Die H adet yaprak →Ön kapak MATEMATIK SORU BANKASI UNAY De G Bir kafe s Bu es bb tve ABCDEFGHI A noktasında bulunan bir kitap kurdu kitapların içinden bir doğru boyunca sabit hızla dakikada 12 om ee hareket başlamıştır. Bu tırtıl 7 dakika sonra hangi iki nokta arasında olur? B) Eile F A) Dile F Ayri 8 A 1287-14/2-√√553-24,25
262
√288
1212
√32
412
Şekil-III
√72
612
3412
H
352
11
√8
212
Şekil-1 4√2/262
Şekil-II
Kare dik prizma biçimindeki pizza kutuları karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde çakışan kısımı
uzunluğu √32 cm olmuştur. Üstteki kutu √72 cm sağa, alttaki kutu√288 cm sola kaydırıldığında kutuların √8 cm'lik kısımlanı çak
konumda olmuştur. Kutulardan biri kaydırılırken diğeri sabit tutulmuştur.
462₁5 = 206
C) 12√2
Şekil-IV
Aynı kutular Şekil-III'teki gibi yüzeyleri çakışacak konumda iken üstteki kutu x cm sağa kaydırılmış ve son durumda kutular birer yüzeyler
çakışık olacak biçimde yan yana konumda olmuştur.
x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 10√2
B) 11√2
D) 13√2
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
262 √288 1212 √32 412 Şekil-III √72 612 3412 H 352 11 √8 212 Şekil-1 4√2/262 Şekil-II Kare dik prizma biçimindeki pizza kutuları karşılıklı kenarları birbirine paralel olacak biçimde üst üste yerleştirildiğinde çakışan kısımı uzunluğu √32 cm olmuştur. Üstteki kutu √72 cm sağa, alttaki kutu√288 cm sola kaydırıldığında kutuların √8 cm'lik kısımlanı çak konumda olmuştur. Kutulardan biri kaydırılırken diğeri sabit tutulmuştur. 462₁5 = 206 C) 12√2 Şekil-IV Aynı kutular Şekil-III'teki gibi yüzeyleri çakışacak konumda iken üstteki kutu x cm sağa kaydırılmış ve son durumda kutular birer yüzeyler çakışık olacak biçimde yan yana konumda olmuştur. x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 10√2 B) 11√2 D) 13√2
D
P
1
8
15
2
4
11
18
25
9
dar geçen
24. Bir A4 kağıdının uzun kenarının kısa kenarına oranı √2'dir.
Vedat A4 kağıtlarını uzun kenarları masanın kenarıyla çakışacak şekilde uç uca yerleştirip masanın kenarini tama-
men kaplayarak ölçtüğünde altıncı kağıdın bir kısmı aşağıdaki gibi dışarıda kalmıştır.
Vedat A4 kağıtlarını kısa kenarları masanın kenarıyla çakışacak şekilde uç uca yerleştirip masanın kenarını tama-
men kaplayarak ölçtüğünde son kağıtta masadan taşma olmamıştır.
Buna göre Vedat ikinci ölçümde kaç tane A4 kağıdı kullanmıştır?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
Ortaokul Matematik
Kareköklü İfadeler
D P 1 8 15 2 4 11 18 25 9 dar geçen 24. Bir A4 kağıdının uzun kenarının kısa kenarına oranı √2'dir. Vedat A4 kağıtlarını uzun kenarları masanın kenarıyla çakışacak şekilde uç uca yerleştirip masanın kenarini tama- men kaplayarak ölçtüğünde altıncı kağıdın bir kısmı aşağıdaki gibi dışarıda kalmıştır. Vedat A4 kağıtlarını kısa kenarları masanın kenarıyla çakışacak şekilde uç uca yerleştirip masanın kenarını tama- men kaplayarak ölçtüğünde son kağıtta masadan taşma olmamıştır. Buna göre Vedat ikinci ölçümde kaç tane A4 kağıdı kullanmıştır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9