Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

27. Abbasi Dönemi'nde Büveyhoğulları, Tolunoğulları, İnşitler, Fatimiler ve Eyyubiler gibi "Tevaif-ül Mülük" adı verilen küçük İ

27. Abbasi Dönemi'nde Büveyhoğulları, Tolunoğulları,
İnşitler, Fatimiler ve Eyyubiler gibi "Tevaif-ül Mülük" adı
verilen küçük İslam devletlerinin ortaya çıkması, İslam
dünyasında birden çok liderin ortaya çıkmasına ortam
hazırlamıştır.
Bu bilgilere bakıla

27. Abbasi Dönemi'nde Büveyhoğulları, Tolunoğulları, İnşitler, Fatimiler ve Eyyubiler gibi "Tevaif-ül Mülük" adı verilen küçük İslam devletlerinin ortaya çıkması, İslam dünyasında birden çok liderin ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır. Bu bilgilere bakılarak İslam dünyası hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) Halifelik makamı, dini yetkilerini bu liderlere vermek zorunda kalmıştır. B) Hoşgörülü bir ortam oluşmuştur. CHislam coğrafyasında ekonomik refah seviyesi yükşelmiştir. D) İslam coğrafyasında siyasi birlik bozulmuştur. E Cihat anlayışı ile hareket edilmesi terk edilmiştir. 30.