Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

27. Aşağıdaki kapta 500 mL'lik Mg(NO3)2 sulu çözeltisi bu- lunmaktadır. Mg-Jon NOR-OR Mg(NO3)2 sulu çözeltisi A) Yalnız I Çözelt

27. Aşağıdaki kapta 500 mL'lik Mg(NO3)2 sulu çözeltisi bu-
lunmaktadır.
Mg-Jon
NOR-OR
Mg(NO3)2
sulu çözeltisi
A) Yalnız I
Çözeltide toplam 2,4 mol iyon bulunduğuna göre,
1. Mg2+ iyon
derişimi 1,6 M'dir.
derişimi 1,6 M'dir.
II. Çözelti, 1,6 mol NO3 iyonu iç

27. Aşağıdaki kapta 500 mL'lik Mg(NO3)2 sulu çözeltisi bu- lunmaktadır. Mg-Jon NOR-OR Mg(NO3)2 sulu çözeltisi A) Yalnız I Çözeltide toplam 2,4 mol iyon bulunduğuna göre, 1. Mg2+ iyon derişimi 1,6 M'dir. derişimi 1,6 M'dir. II. Çözelti, 1,6 mol NO3 iyonu içerir. 26 III. Çözeltide 146 g Mg(NO3)2 çözünmüştür. yargılarından hangileri doğrudur? (N: 14 g/mol, O: 16 g/mol, Mg: 24 g/mol) 2ut hy M Sig 500 mL 124 D) II ve III B) I ve II 12 E) I, II ve III 2,4 C) I ve III