Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Alternatif Enerji Kaynakları Soruları

1. Bir internet haberi aşağıda verilmiştir:
Jüpiter'e ulaşmak için gönderilen Juno uzay
aracı, Jüpiter'in uydusu Ganymede'ye bin ki-
lometre yükseklikte uçarak görüntülemeyi ba-
şardı. Gri renkli ve yüzeyinde çok sayıda krateri
olan Ganymede, Ay'a çok benziyor.
Basın açıklamasında Juno uzay aracı ekibi-
ne liderlik eden Scott Bolton, "Ganymede'ye
yirmi yıldan fazla bir süredir hiçbir uzay aracı
bu kadar yaklaşmamıştı. Herhangi bir bilimsel
sonuca varmak biraz zaman alacak, ancak o
zamana kadar bu Merkür gezegeninden daha
büyük olan tek uyduya hayret edebiliriz." dedi.
Bu habere göre,
1. Ganymede, Güneş sistemindeki en büyük uydudur.
II. Ganymede, Jüpiterin etrafında dolanma hareketi yapmak adır.
III. Jüpiter, gezegenlerin en büyüğüdür.
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
30
I ve II.
C) II ve III.
D) I, II ve III.
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
1. Bir internet haberi aşağıda verilmiştir: Jüpiter'e ulaşmak için gönderilen Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydusu Ganymede'ye bin ki- lometre yükseklikte uçarak görüntülemeyi ba- şardı. Gri renkli ve yüzeyinde çok sayıda krateri olan Ganymede, Ay'a çok benziyor. Basın açıklamasında Juno uzay aracı ekibi- ne liderlik eden Scott Bolton, "Ganymede'ye yirmi yıldan fazla bir süredir hiçbir uzay aracı bu kadar yaklaşmamıştı. Herhangi bir bilimsel sonuca varmak biraz zaman alacak, ancak o zamana kadar bu Merkür gezegeninden daha büyük olan tek uyduya hayret edebiliriz." dedi. Bu habere göre, 1. Ganymede, Güneş sistemindeki en büyük uydudur. II. Ganymede, Jüpiterin etrafında dolanma hareketi yapmak adır. III. Jüpiter, gezegenlerin en büyüğüdür. çıkarımlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız I. 30 I ve II. C) II ve III. D) I, II ve III.
11. Saf X SIVISI İçin çizilen,
1
Kaynama noktası
L
Sıvı kütlesi
|||
Buhar basıncı
Kaynama noktası
V
D) II ve III
Dış basınç
grafiklerinden hangileri yanlıştır?
(A) Yalnız I
B) Yalnız III
A
Sıcaklık
C) I e II
E) 1, Ilve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
11. Saf X SIVISI İçin çizilen, 1 Kaynama noktası L Sıvı kütlesi ||| Buhar basıncı Kaynama noktası V D) II ve III Dış basınç grafiklerinden hangileri yanlıştır? (A) Yalnız I B) Yalnız III A Sıcaklık C) I e II E) 1, Ilve III
6.
1. H₂ molekülü
II. Ne atomu
III. CO, molekülü
Yukarıdaki maddelerin eşit mollerinin içerdiği ta-
necik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola-
rak kıyaslanmıştır?
A) IN >1> 11
3)1)(
B) | = ||| > ||
D) I > III > ||
C) || > ||| > |
E) 1 = || = |||
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
6. 1. H₂ molekülü II. Ne atomu III. CO, molekülü Yukarıdaki maddelerin eşit mollerinin içerdiği ta- necik sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru ola- rak kıyaslanmıştır? A) IN >1> 11 3)1)( B) | = ||| > || D) I > III > || C) || > ||| > | E) 1 = || = |||
AYT
Ökaryot bir hücrede protein sentezi sırasında
gerçekleşen aşağıdaki olaylar kendi içinde
sıralandığında hangi seçenekte verilen olay üçüncü
sırada gerçekleşir?
A) ligili gen bölgesinin RNA polimeraz sayesinde açilmass
ve mRNA molekülünün sentezlenmesi
B) Çekirdek porundan sitoplazmaya geçen mRNA
molekülünün ríbozomun küçük alt birimine bağlanması
C) mRNA molekülünün başlangıç kodonuna uygun amino
asidi taşıyan tRNA antikodonunun hidrojen bağlanıyla
mRNA'ya bağlanması
D) Ribozomun büyük alt biriminin bağlanmasıyla ríbozomun
translasyon için hazır hale gelmesi
E) Büyük alt birimde bulunan rRNA molekülünün ríbozoma
getirilen amino asitler arasında peptid bağlarını kurması
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
AYT Ökaryot bir hücrede protein sentezi sırasında gerçekleşen aşağıdaki olaylar kendi içinde sıralandığında hangi seçenekte verilen olay üçüncü sırada gerçekleşir? A) ligili gen bölgesinin RNA polimeraz sayesinde açilmass ve mRNA molekülünün sentezlenmesi B) Çekirdek porundan sitoplazmaya geçen mRNA molekülünün ríbozomun küçük alt birimine bağlanması C) mRNA molekülünün başlangıç kodonuna uygun amino asidi taşıyan tRNA antikodonunun hidrojen bağlanıyla mRNA'ya bağlanması D) Ribozomun büyük alt biriminin bağlanmasıyla ríbozomun translasyon için hazır hale gelmesi E) Büyük alt birimde bulunan rRNA molekülünün ríbozoma getirilen amino asitler arasında peptid bağlarını kurması
27. Aşağıdaki kapta 500 mL'lik Mg(NO3)2 sulu çözeltisi bu-
lunmaktadır.
Mg-Jon
NOR-OR
Mg(NO3)2
sulu çözeltisi
A) Yalnız I
Çözeltide toplam 2,4 mol iyon bulunduğuna göre,
1. Mg2+ iyon
derişimi 1,6 M'dir.
derişimi 1,6 M'dir.
II. Çözelti, 1,6 mol NO3 iyonu içerir. 26
III. Çözeltide 146 g Mg(NO3)2 çözünmüştür.
yargılarından hangileri doğrudur?
(N: 14 g/mol, O: 16 g/mol, Mg: 24 g/mol)
2ut hy
M
Sig
500 mL
124
D) II ve III
B) I ve II
12
E) I, II ve III
2,4
C) I ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
27. Aşağıdaki kapta 500 mL'lik Mg(NO3)2 sulu çözeltisi bu- lunmaktadır. Mg-Jon NOR-OR Mg(NO3)2 sulu çözeltisi A) Yalnız I Çözeltide toplam 2,4 mol iyon bulunduğuna göre, 1. Mg2+ iyon derişimi 1,6 M'dir. derişimi 1,6 M'dir. II. Çözelti, 1,6 mol NO3 iyonu içerir. 26 III. Çözeltide 146 g Mg(NO3)2 çözünmüştür. yargılarından hangileri doğrudur? (N: 14 g/mol, O: 16 g/mol, Mg: 24 g/mol) 2ut hy M Sig 500 mL 124 D) II ve III B) I ve II 12 E) I, II ve III 2,4 C) I ve III
12.
48
P.E(kkal)
A) Yalnız II
12+
Yukarıda X+Y-Z + T tepkimesine ait potan-
siyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre;
1. Tepkime ekzotermiktir.
II. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 48 kkal'dir.
III. Tepkimenin entalpi değişimi +36 kkal'dir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
T.K
B) I ve II
D) Yalnız III
C) II ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
12. 48 P.E(kkal) A) Yalnız II 12+ Yukarıda X+Y-Z + T tepkimesine ait potan- siyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre; 1. Tepkime ekzotermiktir. II. Ürünlerin toplam potansiyel enerjisi 48 kkal'dir. III. Tepkimenin entalpi değişimi +36 kkal'dir. ifadelerinden hangileri doğrudur? T.K B) I ve II D) Yalnız III C) II ve III E) I, II ve III
6-
15X ve 16Y elementlerinin 1H elementi ile
oluşturacakları moleküller için;
1. Moleküler geometrileri üçgen piramittir.
II. Hidrojen bağı içerirler.
III. Atomları arasındaki bağ polar kovalenttir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
C) Yalnız III
B) Yalnız II
E) II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
6- 15X ve 16Y elementlerinin 1H elementi ile oluşturacakları moleküller için; 1. Moleküler geometrileri üçgen piramittir. II. Hidrojen bağı içerirler. III. Atomları arasındaki bağ polar kovalenttir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III C) Yalnız III B) Yalnız II E) II ve III
2.
CS2(g) + 4H2(g) → CH4(g) + 2H₂S(g)
tepkimesine göre H₂S) nin oluşma hızı 3.10-6 mol/dak
dir.
Buna göre H₂(g) nin normal koşullarda tükenme hızı
kaç L/s dir?
A)
1
22,4
10-7
D) 3.10-6
.
B) 22,4.10-7
C) 22,4.10-6
E) 6.10-6
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
2. CS2(g) + 4H2(g) → CH4(g) + 2H₂S(g) tepkimesine göre H₂S) nin oluşma hızı 3.10-6 mol/dak dir. Buna göre H₂(g) nin normal koşullarda tükenme hızı kaç L/s dir? A) 1 22,4 10-7 D) 3.10-6 . B) 22,4.10-7 C) 22,4.10-6 E) 6.10-6
J₁
3.
d= =
248
30%
ux
(2)
500 mL
Hacimce
% 60'lık
D) 580
x=450
04
Hacimce % 60 etil alkol içeren 500 mL sulu çözeltinin kütlesi
kaç gramdır? (detil alkol: 0,8 g/mL, du: 1 g/mL)
A) 400
B) 440
Wagr
588
4
C) 460
Jos
•eti101201
E) 600
160
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
J₁ 3. d= = 248 30% ux (2) 500 mL Hacimce % 60'lık D) 580 x=450 04 Hacimce % 60 etil alkol içeren 500 mL sulu çözeltinin kütlesi kaç gramdır? (detil alkol: 0,8 g/mL, du: 1 g/mL) A) 400 B) 440 Wagr 588 4 C) 460 Jos •eti101201 E) 600 160
6. X polimerinin kullanım alanları aşağıdaki gibi verilmiştir.
> Elektrik kabloları yalıtımı
> Kapı, pencere yapımı
> Çatı ve yer kaplaması
> Atık su borularının yapımı
Buna göre, X polimeri aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Kevlar
B) Teflon
Polietilen
Palme Yayınevi
D) Polivinilklorür
E) Polietilen teraftalat
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
6. X polimerinin kullanım alanları aşağıdaki gibi verilmiştir. > Elektrik kabloları yalıtımı > Kapı, pencere yapımı > Çatı ve yer kaplaması > Atık su borularının yapımı Buna göre, X polimeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Kevlar B) Teflon Polietilen Palme Yayınevi D) Polivinilklorür E) Polietilen teraftalat
D) IL ve III
2 Mekanizması,
1. 2XY(g) → X₂Y₂(g)
11. X₂Y₂(g) + Y₂(g) → 2XY₂(g)
olan bir tepkime ile ilgili;
E
!!!
D) Il ve Ill
(yavaş)
(hızlı)
1. X₂Y₂ ara üründür.
II. Birinci adımın eşik enerjisi daha büyüktür.
III. Sabit sıcaklıkta kabın hacmi yarıya düşürü-
lürse tepkime hızı 4 katına çıkar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
D) IL ve III 2 Mekanizması, 1. 2XY(g) → X₂Y₂(g) 11. X₂Y₂(g) + Y₂(g) → 2XY₂(g) olan bir tepkime ile ilgili; E !!! D) Il ve Ill (yavaş) (hızlı) 1. X₂Y₂ ara üründür. II. Birinci adımın eşik enerjisi daha büyüktür. III. Sabit sıcaklıkta kabın hacmi yarıya düşürü- lürse tepkime hızı 4 katına çıkar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
B) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1) Ses
2) Antrasit
halinde yayılır.
yakıtlara örnektir.
MESELE
3) Hacim
4)
5) Yandığında çevresine ısı veren maddelere
6) Aynı ses farklı ortamlardan ................. işitilir.
7) Ses, maddelerde sıvı maddelere göre daha hızlı yayılır.
8) Ses madde ile karşılaştığında yutulması olayına
denir.
9) Isıyı iyi iletmeyen maddelere
10) Sivi tanecikleri.
taneciklerine göre daha düzensizdir.
harfi ile gösterilir.
doğadaki kaynaklardan elde edilebilen kirliliğe yol açmayan ve kullandıkça tükenmeyen enerjidir.
denir.
**************
denir.
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
B) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 1) Ses 2) Antrasit halinde yayılır. yakıtlara örnektir. MESELE 3) Hacim 4) 5) Yandığında çevresine ısı veren maddelere 6) Aynı ses farklı ortamlardan ................. işitilir. 7) Ses, maddelerde sıvı maddelere göre daha hızlı yayılır. 8) Ses madde ile karşılaştığında yutulması olayına denir. 9) Isıyı iyi iletmeyen maddelere 10) Sivi tanecikleri. taneciklerine göre daha düzensizdir. harfi ile gösterilir. doğadaki kaynaklardan elde edilebilen kirliliğe yol açmayan ve kullandıkça tükenmeyen enerjidir. denir. ************** denir.
D) I ve III
13. Süspansiyonlarla ilgili,
1.
E) I, II ve III
Bir katının bir sıvı içinde çözünmeden dağılma-
sıyla oluşan heterojen karışımlardır.
II. Dağılan tanecik boyutu 10-6 m'den büyüktür.
III. Türk kahvesi örnek olarak verilebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız 1 B) Yalnız II
I
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
D) I ve III 13. Süspansiyonlarla ilgili, 1. E) I, II ve III Bir katının bir sıvı içinde çözünmeden dağılma- sıyla oluşan heterojen karışımlardır. II. Dağılan tanecik boyutu 10-6 m'den büyüktür. III. Türk kahvesi örnek olarak verilebilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız 1 B) Yalnız II I D) I ve III C) I ve II E) I, II ve III
n-
nin
SI-
HOT
mad-
oldi-
Örnek - 6
A ve B maddelerinin sudaki çözünürlük - sıcaklık değişim gra
fiği aşağıda verilmiştir.
A Çözünürlük (g/100 g su)
A
84
A) Yalnız I
B
Buna göre,
I. A'nın suda çözünmesi endotermiktir.
II. A gaz, B katı olabilir.
III. B çözünürken suyun sıcaklığı azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
D) I ve III
Sıcaklık (C)
B) Yalnız III
E) II ve III
C) Ivell
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
n- nin SI- HOT mad- oldi- Örnek - 6 A ve B maddelerinin sudaki çözünürlük - sıcaklık değişim gra fiği aşağıda verilmiştir. A Çözünürlük (g/100 g su) A 84 A) Yalnız I B Buna göre, I. A'nın suda çözünmesi endotermiktir. II. A gaz, B katı olabilir. III. B çözünürken suyun sıcaklığı azalır. yargılarından hangileri doğrudur? D) I ve III Sıcaklık (C) B) Yalnız III E) II ve III C) Ivell
AYTFEN BİLİMLERİ TESTİ
27. XY tuzunun t°C deki saf suda çözünmesi sırasında
çözeltide oluşan iyonların derişimi,
Derişim (mol/L)
3.10-3
10-3
A) Yalnız II
yukandaki derişimi-zaman grafiğinde gösterilmiştir.
Buna göre,
1. m = 3, n = 1 dir.
II. Tuzun t°C'deki çözünürlüğü 10 mol/L'dir.
III. Tuzun t°C'de çözünürlük çarpımı (K) nin değeri
2.7.10-¹¹ dir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Zaman
D) Il ve Ill
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
1
E
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
AYTFEN BİLİMLERİ TESTİ 27. XY tuzunun t°C deki saf suda çözünmesi sırasında çözeltide oluşan iyonların derişimi, Derişim (mol/L) 3.10-3 10-3 A) Yalnız II yukandaki derişimi-zaman grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre, 1. m = 3, n = 1 dir. II. Tuzun t°C'deki çözünürlüğü 10 mol/L'dir. III. Tuzun t°C'de çözünürlük çarpımı (K) nin değeri 2.7.10-¹¹ dir. yargılarından hangileri doğrudur? Zaman D) Il ve Ill B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 1 E
KCT
1. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için,
1. Tanecikler uygun geometride çarpışmalıdır.
II. Çarpışan tanecikler yeterli kinetik enerjiye sahip olmalı-
dır.
III. lleri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisine eşit ol-
malıdır.
koşullarından hangilerinin sağlanması zorunludur?
A) Yalnız II
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III
Sabit basıncta gerceklesen.
E) I, II ve III
16 Q
Tepkime Hızları
5.
Kimya
Alternatif Enerji Kaynakları
KCT 1. Kimyasal bir tepkimenin gerçekleşebilmesi için, 1. Tanecikler uygun geometride çarpışmalıdır. II. Çarpışan tanecikler yeterli kinetik enerjiye sahip olmalı- dır. III. lleri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisine eşit ol- malıdır. koşullarından hangilerinin sağlanması zorunludur? A) Yalnız II B) I ve II C) II ve III D) I ve III Sabit basıncta gerceklesen. E) I, II ve III 16 Q Tepkime Hızları 5.