Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

27. Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için Akdeniz ve Karadeniz limanlarını fethetmiş, buralara Türk tüccarlar ve yatırı

27. Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için Akdeniz
ve Karadeniz limanlarını fethetmiş, buralara Türk
tüccarlar ve yatırımcılar göndererek ihracat ve it-
halat kurumları oluşturmuştur. Ticaret kervanlarının
dinlenmesi ve kervanların güvenliklerinin

27. Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek için Akdeniz ve Karadeniz limanlarını fethetmiş, buralara Türk tüccarlar ve yatırımcılar göndererek ihracat ve it- halat kurumları oluşturmuştur. Ticaret kervanlarının dinlenmesi ve kervanların güvenliklerinin sağlanma- si için 30-40 km ara ile kervansaraylar yaptırmıştır. Türkiye Selçuklu sultanlarının bu politikasının amacriçin aşağıdakilerden hangisi söylenirse daha doğru olur? A) Halkın yönetimden memnun olması sağlanmıştır. B Anadolu'daki ticaret yollarına işlerlik kazandırıl- mıştır. C) Anadolu'nun her tarafına kervansaraylar yaptırıl- mıştır. D) Ülkenin ticari ve ekonomik gücünü artırıcı politika izlenmiştir. E) Tarım ve üretim ikinci plana atılmıştır. 28 Fatih Sulta ? Ankara Yayıncılık