Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

2r erlerine ursa a ur? || 5. Yatay, yalıtkan ve sürtünmesiz düzlemde q₁, 92, 93 yüklerinin yerleri sabitlenmiştir. O noktasına s

2r
erlerine
ursa a
ur?
||
5. Yatay, yalıtkan ve sürtünmesiz
düzlemde q₁, 92, 93 yüklerinin
yerleri sabitlenmiştir.
O noktasına serbest bırakılan
q yüklü cisim dengede kaldı-
ğına göre,
1. q, ve q₂'nin yük miktarları eşittir.
II. q, ve q₂ zıt işaretlidir.
I

2r erlerine ursa a ur? || 5. Yatay, yalıtkan ve sürtünmesiz düzlemde q₁, 92, 93 yüklerinin yerleri sabitlenmiştir. O noktasına serbest bırakılan q yüklü cisim dengede kaldı- ğına göre, 1. q, ve q₂'nin yük miktarları eşittir. II. q, ve q₂ zıt işaretlidir. III. q,'in yük miktarı q'ün yük miktarından küçüktür. 0:9 yargılarından hangileri doğrudur? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III