Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

Bir vida N kez döndürülerek F büyüklüğündeki kuvvetle bir
tahtaya h kadar saplanmaktadır.
Vida boyu sabit kalmak şartıyla tur sayısı azaltılarak vl-
danın yine h kadar ilerleyebilmesi için,
I. adım aralığını artırma,
II. diş sayısını azaltma,
III. F kuvvetini artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnızl
+q
K
D) Iya da III
d
Şekil-
-2g
L
A) F₁ = 2F₂
B) Yalnız III
+2q
M
D) -2F₁ = F₂
E) Il ya da M
2d
Şekil-11
Yükleri +q, -2q olan K, L cisimleri Şekil-l, +2q ve +2q olan
M, N cisimleri Şekil-ll deki konumlarına sabitlenmiştir.
B) F₁ = -2F₂
K nin L ye ve M nin N ye uyguladığı elektriksel kuvvetler
399
sırasıyla ve F₂ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki
nasıldır?
(K, L, M ve N cisimleri noktasaldır.)
C) I ya da II
+2q
N
reis
E) =
C) 2F₁ = F₂
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Bir vida N kez döndürülerek F büyüklüğündeki kuvvetle bir tahtaya h kadar saplanmaktadır. Vida boyu sabit kalmak şartıyla tur sayısı azaltılarak vl- danın yine h kadar ilerleyebilmesi için, I. adım aralığını artırma, II. diş sayısını azaltma, III. F kuvvetini artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnızl +q K D) Iya da III d Şekil- -2g L A) F₁ = 2F₂ B) Yalnız III +2q M D) -2F₁ = F₂ E) Il ya da M 2d Şekil-11 Yükleri +q, -2q olan K, L cisimleri Şekil-l, +2q ve +2q olan M, N cisimleri Şekil-ll deki konumlarına sabitlenmiştir. B) F₁ = -2F₂ K nin L ye ve M nin N ye uyguladığı elektriksel kuvvetler 399 sırasıyla ve F₂ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıldır? (K, L, M ve N cisimleri noktasaldır.) C) I ya da II +2q N reis E) = C) 2F₁ = F₂
6.
Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin
üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında
oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke
elektrik alan büyüklüğü E'dir.
K→
+q
A)
d
X
V
Artar
d
d
K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına
yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir?
E
Artar
-q
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke elektrik alan büyüklüğü E'dir. K→ +q A) d X V Artar d d K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir? E Artar -q
2
i
10.
+6q
O
+q
D) II ve III
O
-q
+2q
Yalıtkan bir çemberin üzerine yerleştirilen Q, +6q,
-q ve +2q yükleri şekildeki gibidir. -q yükünün çem-
berin merkezindeki O noktasında bulunan +q yü-
küne uyguladığı elektrik kuvvetinin büyüklüğü F'dir.
+q yüküne etkiyen bileşke kuvvetin 5F olması
için Q yükü,
1. +4q,
II. -4q,
III. +2q
değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2 i 10. +6q O +q D) II ve III O -q +2q Yalıtkan bir çemberin üzerine yerleştirilen Q, +6q, -q ve +2q yükleri şekildeki gibidir. -q yükünün çem- berin merkezindeki O noktasında bulunan +q yü- küne uyguladığı elektrik kuvvetinin büyüklüğü F'dir. +q yüküne etkiyen bileşke kuvvetin 5F olması için Q yükü, 1. +4q, II. -4q, III. +2q değerlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
eleri
ede
ko-
4. Üç noktasal yük şekildeki gibi
yerleştirildiğinde, q yüküne q,
ve q₂ yüklerinin uyguladıkları
elektrik kuvvetlerinin bileşkesi
Foluyor.
91
92
Buna göre
(Birim kareler özdeştir.)
A) 2
B)-2
oranı kaçtır?
C) √2
144.
9₁
D) -2√2 E) -√2
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
eleri ede ko- 4. Üç noktasal yük şekildeki gibi yerleştirildiğinde, q yüküne q, ve q₂ yüklerinin uyguladıkları elektrik kuvvetlerinin bileşkesi Foluyor. 91 92 Buna göre (Birim kareler özdeştir.) A) 2 B)-2 oranı kaçtır? C) √2 144. 9₁ D) -2√2 E) -√2
N
d
-q
+q
+T₂
-q
Oa
(Gruplar birbiri ile etkileşmiyor.)
A) T₁ <T₂ <T3
2
C) T₁ = T3 < T₂
T₂
+q
Şekildeki gibi dengelenmiş elektrik yüklü cisimler
özdeştir.
Buna göre, tavana bağlanan iplerde meydana
gelen T₁, T₂ ve T3 gerilmeleri arasındaki büyük-
lük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
2
E) T₂ <T₁ <T₂
-q
B) T₁ <T₂ <T₂
D) T₁ = T₂ = T3
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
N d -q +q +T₂ -q Oa (Gruplar birbiri ile etkileşmiyor.) A) T₁ <T₂ <T3 2 C) T₁ = T3 < T₂ T₂ +q Şekildeki gibi dengelenmiş elektrik yüklü cisimler özdeştir. Buna göre, tavana bağlanan iplerde meydana gelen T₁, T₂ ve T3 gerilmeleri arasındaki büyük- lük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 2 E) T₂ <T₁ <T₂ -q B) T₁ <T₂ <T₂ D) T₁ = T₂ = T3
4. Elektrik yüklü K, L, M, N par-
çacıkları ile + yüklü X parça-
cığı şekildeki konumda hare-
ketsiz tutuluyor. X parçacığı K
serbest bırakıldığında ok yö-
nünde harekete başlıyor.
M
X +q
Buna göre,
1. M parçacığının elektrik yükü N parçacığının
elektrik yüküne eşittir.
D) II ve III
N
II. K parçacığının elektrik yükü L parçacığının
elektrik yükünden büyüktür.
III. M ile N parçacıklarının aynı işaretlidir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) I ve II
L
C) I ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
4. Elektrik yüklü K, L, M, N par- çacıkları ile + yüklü X parça- cığı şekildeki konumda hare- ketsiz tutuluyor. X parçacığı K serbest bırakıldığında ok yö- nünde harekete başlıyor. M X +q Buna göre, 1. M parçacığının elektrik yükü N parçacığının elektrik yüküne eşittir. D) II ve III N II. K parçacığının elektrik yükü L parçacığının elektrik yükünden büyüktür. III. M ile N parçacıklarının aynı işaretlidir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız I B) Yalnız III E) I ve II L C) I ve III
2r
erlerine
ursa a
ur?
||
5. Yatay, yalıtkan ve sürtünmesiz
düzlemde q₁, 92, 93 yüklerinin
yerleri sabitlenmiştir.
O noktasına serbest bırakılan
q yüklü cisim dengede kaldı-
ğına göre,
1. q, ve q₂'nin yük miktarları eşittir.
II. q, ve q₂ zıt işaretlidir.
III. q,'in yük miktarı q'ün yük miktarından küçüktür.
0:9
yargılarından hangileri doğrudur?
(Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2r erlerine ursa a ur? || 5. Yatay, yalıtkan ve sürtünmesiz düzlemde q₁, 92, 93 yüklerinin yerleri sabitlenmiştir. O noktasına serbest bırakılan q yüklü cisim dengede kaldı- ğına göre, 1. q, ve q₂'nin yük miktarları eşittir. II. q, ve q₂ zıt işaretlidir. III. q,'in yük miktarı q'ün yük miktarından küçüktür. 0:9 yargılarından hangileri doğrudur? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
2. rve 2r yarıçaplı K, L ilet-
ken küreleri şekildeki
gibi dengededir.
Buna göre,
1. Küreler aynı madde-
den yapılmıştır.
K
α;a
D) II ve III
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
II. Küreler birbirine dokundurulup aynı yerlerine
asılırsa a açısı artar.
III. K cismine yüksüz bir cisim dokundurulursa a
açısı azalır.
L
E) I, II ve III
2r
C
y
C
ģ
111
ya
A
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2. rve 2r yarıçaplı K, L ilet- ken küreleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre, 1. Küreler aynı madde- den yapılmıştır. K α;a D) II ve III yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II II. Küreler birbirine dokundurulup aynı yerlerine asılırsa a açısı artar. III. K cismine yüksüz bir cisim dokundurulursa a açısı azalır. L E) I, II ve III 2r C y C ģ 111 ya A
8.
d
T₂ K+C
K
D) | vell
I
L
Yalıtkan iplere bağlı K ve L yüklü iletken cisimle-
ri iplerde T₁ = T₂ olacak biçimde gerilme oluştu-
ruyorlar.
Buna göre;
T2771
1. d artursa ip gerilmeleri arasındaki ilişki T₁ > T₂
olur.
II. K'nin ağırlığı kürelerin birbirine uyguladığı
elektriksel kuvvetin değeri kadardır.
Nötr bir iletken K'ye dokundurulup ayrılırsa T₂
gerilmesi değişmez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) I, II ve
B)
C) II ve II
ESEN ÜÇF
F) Yalnız
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
8. d T₂ K+C K D) | vell I L Yalıtkan iplere bağlı K ve L yüklü iletken cisimle- ri iplerde T₁ = T₂ olacak biçimde gerilme oluştu- ruyorlar. Buna göre; T2771 1. d artursa ip gerilmeleri arasındaki ilişki T₁ > T₂ olur. II. K'nin ağırlığı kürelerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin değeri kadardır. Nötr bir iletken K'ye dokundurulup ayrılırsa T₂ gerilmesi değişmez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) I, II ve B) C) II ve II ESEN ÜÇF F) Yalnız
6.
-X
9₁
+q
Şekil-I
92
+X
9₂
a₁
2
3
1
4
GY
D) 4
5
29₁
Şekil-II
Şekil-l'de yük miktarları eşit q ve q₂ yüklerinin tam
ortasına konulan +q yüklü cisim +x yönüne doğru
hareket etmektedir.
+q yükü sürtünmesiz, eşit kare bölmeli yalıtkan
düzleme şekil-ll'deki gibi serbest bırakıldığında
hangi yönde harekete başlar?
A) 1
B) 2
C) 3
E) 5
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. -X 9₁ +q Şekil-I 92 +X 9₂ a₁ 2 3 1 4 GY D) 4 5 29₁ Şekil-II Şekil-l'de yük miktarları eşit q ve q₂ yüklerinin tam ortasına konulan +q yüklü cisim +x yönüne doğru hareket etmektedir. +q yükü sürtünmesiz, eşit kare bölmeli yalıtkan düzleme şekil-ll'deki gibi serbest bırakıldığında hangi yönde harekete başlar? A) 1 B) 2 C) 3 E) 5
TIG
Aynı düzlemdeki sabit q,
ve 92 yüklerinin Fa
Fayu-
küne uyguladıkları bileşke
elektriksel kuvvet şekil-
deki gibi F ile gösterilmiş-
tir.
Buna göre
nedir?
3
A) 4
B)
91
92
68
9
oranı
96
c) 9/10
D)
9
F
I
912
E) 2
9.3
92
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
TIG Aynı düzlemdeki sabit q, ve 92 yüklerinin Fa Fayu- küne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvet şekil- deki gibi F ile gösterilmiş- tir. Buna göre nedir? 3 A) 4 B) 91 92 68 9 oranı 96 c) 9/10 D) 9 F I 912 E) 2 9.3 92
Ced
e şe-
alan
rdu-
5. Eşit bölmeli yalıtkan bir düzleme şekildeki gibi yerleştiri-
len q ve q₂ yüklerinin aynı düzlemdeki +q yüküne uygu-
q2
ladığı bileşke elektriksel kuvvet F'dir.
Buna göre,
A) 21/10
9₁
9₁
92
B)
ILL
oranı kaçtır?
+q
92
D)-/E)-2
C) / D)
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Ced e şe- alan rdu- 5. Eşit bölmeli yalıtkan bir düzleme şekildeki gibi yerleştiri- len q ve q₂ yüklerinin aynı düzlemdeki +q yüküne uygu- q2 ladığı bileşke elektriksel kuvvet F'dir. Buna göre, A) 21/10 9₁ 9₁ 92 B) ILL oranı kaçtır? +q 92 D)-/E)-2 C) / D)
3. r yarıçaplı K iletken küresi +10 q yüke sahiptir. Bu
küre 4r yarıçaplı nötr L küresine dokundurulduk-
tan sonra küreler merkezlerinden itibaren 10 cm
uzağa konulduklarında birbirlerini 14,4 N'luk bir
kuvvetle itiyorlar. Buna göre; q yük değeri kaç
Coulomb'dur? (k = 9 x 10⁹ N.m²/C²)
A) 10-3 B) 10-4 C) 10-5 D) 10-6 E) 10-7
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
3. r yarıçaplı K iletken küresi +10 q yüke sahiptir. Bu küre 4r yarıçaplı nötr L küresine dokundurulduk- tan sonra küreler merkezlerinden itibaren 10 cm uzağa konulduklarında birbirlerini 14,4 N'luk bir kuvvetle itiyorlar. Buna göre; q yük değeri kaç Coulomb'dur? (k = 9 x 10⁹ N.m²/C²) A) 10-3 B) 10-4 C) 10-5 D) 10-6 E) 10-7
7.
Lo
+q
K
A) FK = FL = FM
C) FK > FL > FM
+2q
M₁
+3q)
Bir eşkenar üçgenin K, L, M köşelerine belirtilen
yükler yerleştirilmiştir. K, L, M köşelerindeki
yüklere etkiyen Coulomb kuvvetlerinin bileşkeleri
arasında nasıl bir büyüklük ilişkisi vardır?
B) FM > FK > FL
D) FL = FM> FK
E) FM > FL > FK
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
7. Lo +q K A) FK = FL = FM C) FK > FL > FM +2q M₁ +3q) Bir eşkenar üçgenin K, L, M köşelerine belirtilen yükler yerleştirilmiştir. K, L, M köşelerindeki yüklere etkiyen Coulomb kuvvetlerinin bileşkeleri arasında nasıl bir büyüklük ilişkisi vardır? B) FM > FK > FL D) FL = FM> FK E) FM > FL > FK
K
#
Eşkenar üçgenin K, L ve M köşelerine q>> K
aynı işaretli yükleri yerleştirilmiştir. Her bir yüke et-
ki eden kuvvetlerin bileşkesi sırasıyla FK, FL ve
FM'dir. Bu kuvvetlerin büyüklükleri için hangi sıra-
lama doğrudur?
A) FK > FL>FM
C) FL>FMFK
M
B) FK > FM FL
D) FM>FL>FK
E) FM>FK > FL
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
K # Eşkenar üçgenin K, L ve M köşelerine q>> K aynı işaretli yükleri yerleştirilmiştir. Her bir yüke et- ki eden kuvvetlerin bileşkesi sırasıyla FK, FL ve FM'dir. Bu kuvvetlerin büyüklükleri için hangi sıra- lama doğrudur? A) FK > FL>FM C) FL>FMFK M B) FK > FM FL D) FM>FL>FK E) FM>FK > FL
e
19:46
AF(N)
0,9..
0
D) 10-11
Yüklü iki küçük küre arasındaki Coulomb etkileşim
kuvvetinin küreler arasındaki-uzaklığa bağlı değ
0,1
şimi grafikteki gibidir.
Buna göre; kürelerin yük miktarları çarpımı kaç
c²'dir? (k = 9 x 109, N.m²/C²)
A) 10-6
B) 10-9
d(m)
$-4
C) 10-10
E) 10-12
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
e 19:46 AF(N) 0,9.. 0 D) 10-11 Yüklü iki küçük küre arasındaki Coulomb etkileşim kuvvetinin küreler arasındaki-uzaklığa bağlı değ 0,1 şimi grafikteki gibidir. Buna göre; kürelerin yük miktarları çarpımı kaç c²'dir? (k = 9 x 109, N.m²/C²) A) 10-6 B) 10-9 d(m) $-4 C) 10-10 E) 10-12