Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan Soruları

Bir vida N kez döndürülerek F büyüklüğündeki kuvvetle bir
tahtaya h kadar saplanmaktadır.
Vida boyu sabit kalmak şartıyla tur sayısı azaltılarak vl-
danın yine h kadar ilerleyebilmesi için,
I. adım aralığını artırma,
II. diş sayısını azaltma,
III. F kuvvetini artırma
işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir?
A) Yalnızl
+q
K
D) Iya da III
d
Şekil-
-2g
L
A) F₁ = 2F₂
B) Yalnız III
+2q
M
D) -2F₁ = F₂
E) Il ya da M
2d
Şekil-11
Yükleri +q, -2q olan K, L cisimleri Şekil-l, +2q ve +2q olan
M, N cisimleri Şekil-ll deki konumlarına sabitlenmiştir.
B) F₁ = -2F₂
K nin L ye ve M nin N ye uyguladığı elektriksel kuvvetler
399
sırasıyla ve F₂ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki
nasıldır?
(K, L, M ve N cisimleri noktasaldır.)
C) I ya da II
+2q
N
reis
E) =
C) 2F₁ = F₂
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Bir vida N kez döndürülerek F büyüklüğündeki kuvvetle bir tahtaya h kadar saplanmaktadır. Vida boyu sabit kalmak şartıyla tur sayısı azaltılarak vl- danın yine h kadar ilerleyebilmesi için, I. adım aralığını artırma, II. diş sayısını azaltma, III. F kuvvetini artırma işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir? A) Yalnızl +q K D) Iya da III d Şekil- -2g L A) F₁ = 2F₂ B) Yalnız III +2q M D) -2F₁ = F₂ E) Il ya da M 2d Şekil-11 Yükleri +q, -2q olan K, L cisimleri Şekil-l, +2q ve +2q olan M, N cisimleri Şekil-ll deki konumlarına sabitlenmiştir. B) F₁ = -2F₂ K nin L ye ve M nin N ye uyguladığı elektriksel kuvvetler 399 sırasıyla ve F₂ olduğuna göre, bunlar arasındaki ilişki nasıldır? (K, L, M ve N cisimleri noktasaldır.) C) I ya da II +2q N reis E) = C) 2F₁ = F₂
6.
Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin
üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında
oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke
elektrik alan büyüklüğü E'dir.
K→
+q
A)
d
X
V
Artar
d
d
K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına
yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir?
E
Artar
-q
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. Elektrik yükü +q ve -q olan K, L cisimleri yalıtkan zemin üzerinde şekildeki konumda tutulmakta iken O noktasında oluşturdukları toplam elektriksel potansiyel V, bileşke elektrik alan büyüklüğü E'dir. K→ +q A) d X V Artar d d K cismi ok yönünde hareket ettirilip X noktasına yaklaştırılırken V ve E nasıl değişir? E Artar -q
2
i
10.
+6q
O
+q
D) II ve III
O
-q
+2q
Yalıtkan bir çemberin üzerine yerleştirilen Q, +6q,
-q ve +2q yükleri şekildeki gibidir. -q yükünün çem-
berin merkezindeki O noktasında bulunan +q yü-
küne uyguladığı elektrik kuvvetinin büyüklüğü F'dir.
+q yüküne etkiyen bileşke kuvvetin 5F olması
için Q yükü,
1. +4q,
II. -4q,
III. +2q
değerlerinden hangileri olabilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2 i 10. +6q O +q D) II ve III O -q +2q Yalıtkan bir çemberin üzerine yerleştirilen Q, +6q, -q ve +2q yükleri şekildeki gibidir. -q yükünün çem- berin merkezindeki O noktasında bulunan +q yü- küne uyguladığı elektrik kuvvetinin büyüklüğü F'dir. +q yüküne etkiyen bileşke kuvvetin 5F olması için Q yükü, 1. +4q, II. -4q, III. +2q değerlerinden hangileri olabilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III
eleri
ede
ko-
4. Üç noktasal yük şekildeki gibi
yerleştirildiğinde, q yüküne q,
ve q₂ yüklerinin uyguladıkları
elektrik kuvvetlerinin bileşkesi
Foluyor.
91
92
Buna göre
(Birim kareler özdeştir.)
A) 2
B)-2
oranı kaçtır?
C) √2
144.
9₁
D) -2√2 E) -√2
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
eleri ede ko- 4. Üç noktasal yük şekildeki gibi yerleştirildiğinde, q yüküne q, ve q₂ yüklerinin uyguladıkları elektrik kuvvetlerinin bileşkesi Foluyor. 91 92 Buna göre (Birim kareler özdeştir.) A) 2 B)-2 oranı kaçtır? C) √2 144. 9₁ D) -2√2 E) -√2
N
d
-q
+q
+T₂
-q
Oa
(Gruplar birbiri ile etkileşmiyor.)
A) T₁ <T₂ <T3
2
C) T₁ = T3 < T₂
T₂
+q
Şekildeki gibi dengelenmiş elektrik yüklü cisimler
özdeştir.
Buna göre, tavana bağlanan iplerde meydana
gelen T₁, T₂ ve T3 gerilmeleri arasındaki büyük-
lük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
2
E) T₂ <T₁ <T₂
-q
B) T₁ <T₂ <T₂
D) T₁ = T₂ = T3
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
N d -q +q +T₂ -q Oa (Gruplar birbiri ile etkileşmiyor.) A) T₁ <T₂ <T3 2 C) T₁ = T3 < T₂ T₂ +q Şekildeki gibi dengelenmiş elektrik yüklü cisimler özdeştir. Buna göre, tavana bağlanan iplerde meydana gelen T₁, T₂ ve T3 gerilmeleri arasındaki büyük- lük ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 2 E) T₂ <T₁ <T₂ -q B) T₁ <T₂ <T₂ D) T₁ = T₂ = T3
4. Elektrik yüklü K, L, M, N par-
çacıkları ile + yüklü X parça-
cığı şekildeki konumda hare-
ketsiz tutuluyor. X parçacığı K
serbest bırakıldığında ok yö-
nünde harekete başlıyor.
M
X +q
Buna göre,
1. M parçacığının elektrik yükü N parçacığının
elektrik yüküne eşittir.
D) II ve III
N
II. K parçacığının elektrik yükü L parçacığının
elektrik yükünden büyüktür.
III. M ile N parçacıklarının aynı işaretlidir.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
(Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız I
B) Yalnız III
E) I ve II
L
C) I ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
4. Elektrik yüklü K, L, M, N par- çacıkları ile + yüklü X parça- cığı şekildeki konumda hare- ketsiz tutuluyor. X parçacığı K serbest bırakıldığında ok yö- nünde harekete başlıyor. M X +q Buna göre, 1. M parçacığının elektrik yükü N parçacığının elektrik yüküne eşittir. D) II ve III N II. K parçacığının elektrik yükü L parçacığının elektrik yükünden büyüktür. III. M ile N parçacıklarının aynı işaretlidir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız I B) Yalnız III E) I ve II L C) I ve III
2r
erlerine
ursa a
ur?
||
5. Yatay, yalıtkan ve sürtünmesiz
düzlemde q₁, 92, 93 yüklerinin
yerleri sabitlenmiştir.
O noktasına serbest bırakılan
q yüklü cisim dengede kaldı-
ğına göre,
1. q, ve q₂'nin yük miktarları eşittir.
II. q, ve q₂ zıt işaretlidir.
III. q,'in yük miktarı q'ün yük miktarından küçüktür.
0:9
yargılarından hangileri doğrudur?
(Birim kareler özdeştir.)
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2r erlerine ursa a ur? || 5. Yatay, yalıtkan ve sürtünmesiz düzlemde q₁, 92, 93 yüklerinin yerleri sabitlenmiştir. O noktasına serbest bırakılan q yüklü cisim dengede kaldı- ğına göre, 1. q, ve q₂'nin yük miktarları eşittir. II. q, ve q₂ zıt işaretlidir. III. q,'in yük miktarı q'ün yük miktarından küçüktür. 0:9 yargılarından hangileri doğrudur? (Birim kareler özdeştir.) A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III
2. rve 2r yarıçaplı K, L ilet-
ken küreleri şekildeki
gibi dengededir.
Buna göre,
1. Küreler aynı madde-
den yapılmıştır.
K
α;a
D) II ve III
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
II. Küreler birbirine dokundurulup aynı yerlerine
asılırsa a açısı artar.
III. K cismine yüksüz bir cisim dokundurulursa a
açısı azalır.
L
E) I, II ve III
2r
C
y
C
ģ
111
ya
A
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
2. rve 2r yarıçaplı K, L ilet- ken küreleri şekildeki gibi dengededir. Buna göre, 1. Küreler aynı madde- den yapılmıştır. K α;a D) II ve III yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II II. Küreler birbirine dokundurulup aynı yerlerine asılırsa a açısı artar. III. K cismine yüksüz bir cisim dokundurulursa a açısı azalır. L E) I, II ve III 2r C y C ģ 111 ya A
8.
d
T₂ K+C
K
D) | vell
I
L
Yalıtkan iplere bağlı K ve L yüklü iletken cisimle-
ri iplerde T₁ = T₂ olacak biçimde gerilme oluştu-
ruyorlar.
Buna göre;
T2771
1. d artursa ip gerilmeleri arasındaki ilişki T₁ > T₂
olur.
II. K'nin ağırlığı kürelerin birbirine uyguladığı
elektriksel kuvvetin değeri kadardır.
Nötr bir iletken K'ye dokundurulup ayrılırsa T₂
gerilmesi değişmez.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) I, II ve
B)
C) II ve II
ESEN ÜÇF
F) Yalnız
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
8. d T₂ K+C K D) | vell I L Yalıtkan iplere bağlı K ve L yüklü iletken cisimle- ri iplerde T₁ = T₂ olacak biçimde gerilme oluştu- ruyorlar. Buna göre; T2771 1. d artursa ip gerilmeleri arasındaki ilişki T₁ > T₂ olur. II. K'nin ağırlığı kürelerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvetin değeri kadardır. Nötr bir iletken K'ye dokundurulup ayrılırsa T₂ gerilmesi değişmez. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) I, II ve B) C) II ve II ESEN ÜÇF F) Yalnız
6.
-X
9₁
+q
Şekil-I
92
+X
9₂
a₁
2
3
1
4
GY
D) 4
5
29₁
Şekil-II
Şekil-l'de yük miktarları eşit q ve q₂ yüklerinin tam
ortasına konulan +q yüklü cisim +x yönüne doğru
hareket etmektedir.
+q yükü sürtünmesiz, eşit kare bölmeli yalıtkan
düzleme şekil-ll'deki gibi serbest bırakıldığında
hangi yönde harekete başlar?
A) 1
B) 2
C) 3
E) 5
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
6. -X 9₁ +q Şekil-I 92 +X 9₂ a₁ 2 3 1 4 GY D) 4 5 29₁ Şekil-II Şekil-l'de yük miktarları eşit q ve q₂ yüklerinin tam ortasına konulan +q yüklü cisim +x yönüne doğru hareket etmektedir. +q yükü sürtünmesiz, eşit kare bölmeli yalıtkan düzleme şekil-ll'deki gibi serbest bırakıldığında hangi yönde harekete başlar? A) 1 B) 2 C) 3 E) 5
TIG
Aynı düzlemdeki sabit q,
ve 92 yüklerinin Fa
Fayu-
küne uyguladıkları bileşke
elektriksel kuvvet şekil-
deki gibi F ile gösterilmiş-
tir.
Buna göre
nedir?
3
A) 4
B)
91
92
68
9
oranı
96
c) 9/10
D)
9
F
I
912
E) 2
9.3
92
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
TIG Aynı düzlemdeki sabit q, ve 92 yüklerinin Fa Fayu- küne uyguladıkları bileşke elektriksel kuvvet şekil- deki gibi F ile gösterilmiş- tir. Buna göre nedir? 3 A) 4 B) 91 92 68 9 oranı 96 c) 9/10 D) 9 F I 912 E) 2 9.3 92
Ced
e şe-
alan
rdu-
5. Eşit bölmeli yalıtkan bir düzleme şekildeki gibi yerleştiri-
len q ve q₂ yüklerinin aynı düzlemdeki +q yüküne uygu-
q2
ladığı bileşke elektriksel kuvvet F'dir.
Buna göre,
A) 21/10
9₁
9₁
92
B)
ILL
oranı kaçtır?
+q
92
D)-/E)-2
C) / D)
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
Ced e şe- alan rdu- 5. Eşit bölmeli yalıtkan bir düzleme şekildeki gibi yerleştiri- len q ve q₂ yüklerinin aynı düzlemdeki +q yüküne uygu- q2 ladığı bileşke elektriksel kuvvet F'dir. Buna göre, A) 21/10 9₁ 9₁ 92 B) ILL oranı kaçtır? +q 92 D)-/E)-2 C) / D)
3. r yarıçaplı K iletken küresi +10 q yüke sahiptir. Bu
küre 4r yarıçaplı nötr L küresine dokundurulduk-
tan sonra küreler merkezlerinden itibaren 10 cm
uzağa konulduklarında birbirlerini 14,4 N'luk bir
kuvvetle itiyorlar. Buna göre; q yük değeri kaç
Coulomb'dur? (k = 9 x 10⁹ N.m²/C²)
A) 10-3 B) 10-4 C) 10-5 D) 10-6 E) 10-7
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
3. r yarıçaplı K iletken küresi +10 q yüke sahiptir. Bu küre 4r yarıçaplı nötr L küresine dokundurulduk- tan sonra küreler merkezlerinden itibaren 10 cm uzağa konulduklarında birbirlerini 14,4 N'luk bir kuvvetle itiyorlar. Buna göre; q yük değeri kaç Coulomb'dur? (k = 9 x 10⁹ N.m²/C²) A) 10-3 B) 10-4 C) 10-5 D) 10-6 E) 10-7
7.
Lo
+q
K
A) FK = FL = FM
C) FK > FL > FM
+2q
M₁
+3q)
Bir eşkenar üçgenin K, L, M köşelerine belirtilen
yükler yerleştirilmiştir. K, L, M köşelerindeki
yüklere etkiyen Coulomb kuvvetlerinin bileşkeleri
arasında nasıl bir büyüklük ilişkisi vardır?
B) FM > FK > FL
D) FL = FM> FK
E) FM > FL > FK
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
7. Lo +q K A) FK = FL = FM C) FK > FL > FM +2q M₁ +3q) Bir eşkenar üçgenin K, L, M köşelerine belirtilen yükler yerleştirilmiştir. K, L, M köşelerindeki yüklere etkiyen Coulomb kuvvetlerinin bileşkeleri arasında nasıl bir büyüklük ilişkisi vardır? B) FM > FK > FL D) FL = FM> FK E) FM > FL > FK
K
#
Eşkenar üçgenin K, L ve M köşelerine q>> K
aynı işaretli yükleri yerleştirilmiştir. Her bir yüke et-
ki eden kuvvetlerin bileşkesi sırasıyla FK, FL ve
FM'dir. Bu kuvvetlerin büyüklükleri için hangi sıra-
lama doğrudur?
A) FK > FL>FM
C) FL>FMFK
M
B) FK > FM FL
D) FM>FL>FK
E) FM>FK > FL
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
K # Eşkenar üçgenin K, L ve M köşelerine q>> K aynı işaretli yükleri yerleştirilmiştir. Her bir yüke et- ki eden kuvvetlerin bileşkesi sırasıyla FK, FL ve FM'dir. Bu kuvvetlerin büyüklükleri için hangi sıra- lama doğrudur? A) FK > FL>FM C) FL>FMFK M B) FK > FM FL D) FM>FL>FK E) FM>FK > FL
e
19:46
AF(N)
0,9..
0
D) 10-11
Yüklü iki küçük küre arasındaki Coulomb etkileşim
kuvvetinin küreler arasındaki-uzaklığa bağlı değ
0,1
şimi grafikteki gibidir.
Buna göre; kürelerin yük miktarları çarpımı kaç
c²'dir? (k = 9 x 109, N.m²/C²)
A) 10-6
B) 10-9
d(m)
$-4
C) 10-10
E) 10-12
Fizik
Elektrostatik Kuvvet ve Elektriksel Alan
e 19:46 AF(N) 0,9.. 0 D) 10-11 Yüklü iki küçük küre arasındaki Coulomb etkileşim kuvvetinin küreler arasındaki-uzaklığa bağlı değ 0,1 şimi grafikteki gibidir. Buna göre; kürelerin yük miktarları çarpımı kaç c²'dir? (k = 9 x 109, N.m²/C²) A) 10-6 B) 10-9 d(m) $-4 C) 10-10 E) 10-12