Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3 1 1. Ziya Paşa, bazı atasözlerinin içeriğini şiirlerinde değişik biçimlerde ifade etmiştir. Bir bakıma atasözlerini farklı ifa

3
1
1. Ziya Paşa, bazı atasözlerinin içeriğini şiirlerinde değişik
biçimlerde ifade etmiştir. Bir bakıma atasözlerini farklı ifa-
delerle nazma dönüştürmüştür. Ayrıca pek çok beyti, ata-
sözü niteliğindedir.
Aşağıdaki beyitlerden hangisi Ziya Paşa'nın bu ö

3 1 1. Ziya Paşa, bazı atasözlerinin içeriğini şiirlerinde değişik biçimlerde ifade etmiştir. Bir bakıma atasözlerini farklı ifa- delerle nazma dönüştürmüştür. Ayrıca pek çok beyti, ata- sözü niteliğindedir. Aşağıdaki beyitlerden hangisi Ziya Paşa'nın bu özel- liklerine örnek gösterilemez? A) Bî-baht olanın bağına bir katresi düşmez Bârân yerine dürr ü güher yağsa semâdan B) Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir Tekdirle uslanmayanın hakkı kötekdir C) Hiç necabet verir mi bed-asla üniforma Zerdüz palan ursan eşek yine eşşekdir D) Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde E) Sen ki şah-ı hüsn i ansin elverir mi sevdiğim Dil-şikenlikler bu nakz u peymanlıklar sana