Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. (1) Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürü- dük. (II) Birkaç meyve ağacının arasına serpil- miş beş on evden ibaret Beyoba

3. (1) Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürü-
dük. (II) Birkaç meyve ağacının arasına serpil-
miş beş on evden ibaret Beyobası'nı gördük.
(III) Biraz sonra da, ulu bir çınarın gölgesinde
yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değir-
menini geçtik. (IV

3. (1) Hiçbir şey konuşmadan bir saat kadar yürü- dük. (II) Birkaç meyve ağacının arasına serpil- miş beş on evden ibaret Beyobası'nı gördük. (III) Biraz sonra da, ulu bir çınarın gölgesinde yıkılıp dağılmaya bırakılmış boş bir su değir- menini geçtik. (IV) Artık zeytinler bitmiş, çam ormanları başlamıştı. (V) Gün işığı vurmayan, gölgeli, loş bir boğaza iniyorduk. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) I. cümlede, birden çok sifat tamlaması var- dır. B) II. cümlede, zincirleme ad takımı vardır. C) III. cümlede, hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması vardır. DV cümlede, farklı türde tamlamalar kulla- nılmıştır. E) V. cümlede, isim ve sifat tamlaması vardır.