Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3 12. İlk Yunan filozofu olan Thales'in her şeyin aslini suya indirgeyen monist anlayışını asırlarca önce Mezopotam- değildir. Y

3
12.
İlk Yunan filozofu olan Thales'in her şeyin aslini suya
indirgeyen monist anlayışını asırlarca önce Mezopotam-
değildir. Yaratılış Destanı'ndaki şu dizeler: "Yukarıda göğe
ya'da yazılan Yaratılış Destanı'nda sezmemek mümkün
bir ad takılmışken ve aşağ

3 12. İlk Yunan filozofu olan Thales'in her şeyin aslini suya indirgeyen monist anlayışını asırlarca önce Mezopotam- değildir. Yaratılış Destanı'ndaki şu dizeler: "Yukarıda göğe ya'da yazılan Yaratılış Destanı'nda sezmemek mümkün bir ad takılmışken ve aşağıda yerin hiç adı yokken bunla- rin babası olan ilkel Apsu'dan ve anası olan karmakarışık Tiamat'tan çıkan sular her şeyin belirleyicisiydi.” Bu parçada savunulan düşünce aşağıdakilerden han- gisidir? A) Thales nezdinde başlayan Yunan felsefesinin tama- men özgün olmadığı B) Thales'in varlıkla ilgilenen ilk filozof olduğu C) Felsefenin başlangıcının tartışılacak bir yanının olma- diği ® istün olduğu Yunan felsefesinin bütün uygarlıklardaki felsefelerden E) Düşüncenin mitolojiden bağımsızlaştığı ölçüde felsefe sayıldığı Diğer Sayfaya Geçiniz.