Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması, aşa- ğıdakilerin hangisinde etk

3.
1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Osmanlı
Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması, aşa-
ğıdakilerin hangisinde etkili olmamıştır?
A) Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla sağlanan Osmanlı-
Rusya ittifakının sarsılması
B) Fransa'ya verilen kapitülasy

3. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile Osmanlı Devleti'nin İngiltere ve Fransa ile yakınlaşması, aşa- ğıdakilerin hangisinde etkili olmamıştır? A) Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla sağlanan Osmanlı- Rusya ittifakının sarsılması B) Fransa'ya verilen kapitülasyonların sürekli hale geti- rilmesi C) Rusya'nın Osmanlı aleyhine politikalarını artırması D) İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı toprak bütünlüğün- den yana olması E) İngiltere'nin, 1853'te Rusya'dan gelen Osmanlı top- raklarını paylaşma teklifini reddetmesi