Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. 2. II. Araba Numaralanmış yapıtların ortak öz den hangisidir? A Tanzimat I. Dönemi'nde oluşturulmaları B) Romantizm akımının

3.
2.
II. Araba
Numaralanmış yapıtların ortak öz
den hangisidir?
A Tanzimat I. Dönemi'nde oluşturulmaları
B) Romantizm akımının etkisinde yazılmaları
Aynı sanatçıya ait olmaları
D Yanlış Batılılaşma konusunu ele almaları
E Türünün ilk örnekleri olduklarınd

3. 2. II. Araba Numaralanmış yapıtların ortak öz den hangisidir? A Tanzimat I. Dönemi'nde oluşturulmaları B) Romantizm akımının etkisinde yazılmaları Aynı sanatçıya ait olmaları D Yanlış Batılılaşma konusunu ele almaları E Türünün ilk örnekleri olduklarından teknik yönden ku- surlu olmaları Olayların akışında, rastlantılara fazlaca yer verilir. II. Kahramanların tek yönü ele alınır, iyiler hep iyi, kötü ler hep kötü olarak ortaya konur. P 1. Mekân İstanbul'dur ve İstanbul'da Çamlıca, Beyoğlu gibi eğlence yerleri öne çıkar. IV. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlememişler, olay- ların akışına müdahale etmişlerdir. Aşağıdaki romanlardan hangisi yukarıda verilen özel- liklerden biriyle ilişkilendirilemez? Ahmet Mithat A Felatun Bey'e Rakım Efendi B) Cezmi (6) intibah Namik kemal Nebizade Nozim D) Karabibik E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat "Semsettin Som Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat Dönemi'nde roman türünde eser veren sanatçılar bir arada veril- miştir? Ahmet mithet A) Namık Kemal Şinasi - Ziya Paşa - Muallim Naci B) Ahmet Mithat Efendi - Ahmet Vefik Paşa - Şemsed- din Sami - Direktör Ali Bey C) Nabizade Nazım Ahmet Mithat Efendi Kemal - Sami Paşazade Sezai D) Şinasi - Şemseddin 1 za Namık cr A A A 5.