Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. 3-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Tarih bilimi veya tarihçi, genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte

3.
3-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Tarih bilimi veya tarihçi, genelde insanlığın, özelde toplumların
geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ayrıntısına girme-
den konu edinir. Edebiyat ise daha çok tarihin anlatmadığı sıra-
dan k

3. 3-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Tarih bilimi veya tarihçi, genelde insanlığın, özelde toplumların geçmişte karşı karşıya kaldığı önemli olayları ayrıntısına girme- den konu edinir. Edebiyat ise daha çok tarihin anlatmadığı sıra- dan kişi ve olaylarla, bunların bıraktığı izlerin ayrıntılarıyla ilgilenir. Tarihî şahsiyetlerin tarihte üstlendikleri rolün dışında yaşantıları- na ait örneklerin belli bir olay örgüsü içinde anlatımı edebiyat bi- liminin, edebiyatçıların, roman ve hikâye sanatının işleri arasında yer alır. Edebî eserin tarih öğretmek gibi bir işlevi olmasa da tarih ilmini anlama ve sevdirme yolunda etkin bir rolü vardır. Bu bağ- lamda tarihçinin yazdıklarıyla sunulan bir tarihî olay veya şahsi- yet, edebiyat ve edebî ürünler vasıtasıyla geniş kesimlerin ilgi alanı hâline getirilmektedir. Gombrich'in dediği gibi tarih ancak edebi- yatla sanat katına yükselir. Edebiyat, tarihi deforme ederek bağ- lamından koparır, diyenlerin edebiyatın bu işlevini görmemesi ay- rica dikkate değer bir durumdur. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) Edebiyat da tarih gibi bilimsel yöntemleri kullanır ve gerçeğe ulaşmaya çalışır. B) Tarihi edebiyat yoluyla öğretmeye kalkmak hem hatalı hem de eksik bir yaklaşım olur. C) Tarihsel gerçekler elde edilen bulgularla değiştiği için tarih ya- zımı dinamik bir süreçtir. Edebiyat, tarihsel gerçeklerin geniş kitlelere ulaşmasında Vönemli bir rol oynamaktadır. Tarihsel gerçekler, edebî metinlerde ele alınırken değişir; kişi ve olaylar bağlamından koparılabilir.