Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. 50 daireli bir apartmandaki posta kutuları 1'den 50'ye kadar aşağıda verilen tablodaki gibi numa- ralandırılmıştır. 2 3 4 5 6

3.
50 daireli bir apartmandaki posta kutuları 1'den
50'ye kadar aşağıda verilen tablodaki gibi numa-
ralandırılmıştır.
2
3 4
5
6
11 12
15
13 14
16 17
21 22 23 24 25 26 27
31 32 33 34 35 36 37
2.5
3.5
4.5
5. Sims 41 42 43
10
18 19 20
28 29 30
38 39 40
49 50

3. 50 daireli bir apartmandaki posta kutuları 1'den 50'ye kadar aşağıda verilen tablodaki gibi numa- ralandırılmıştır. 2 3 4 5 6 11 12 15 13 14 16 17 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 2.5 3.5 4.5 5. Sims 41 42 43 10 18 19 20 28 29 30 38 39 40 49 50 7 8 9 44 45 46 47 48 Bir postaci numarası asal sayı olmayan ama bir tane asal çarpanı olan ve aynı sırada olmayan iki daireye mektup bırakmıştır. Buna göre mektup bırakılan iki dairenin numa- raları toplamı en fazla kaçtır? A) 81 B) 77 C)75 D) 65 5. E L W I