Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Asal Sayılar Soruları

i
12. Aşağıda 20 saniye uzunluğunda bir reklam videosuna ait ekran görüntüsü verilmiştir.
▸
19
Sol "I
Sağ
Bu ekran görüntüsünün sol alt kısmındaki sayı videonun kaç saniyelik kısmının izlendiğini, sağ alt kıs-
mındaki sayı da videonun izlenecek kısmının kaç saniye olduğunu göstermektedir. Örneğin yukarıdaki
görüntüde videonun 1 saniyelik kısmı izlenmiş, 19 saniyelik kısmı ise izlenmemiştir.
Buna göre, bu video baştan sona kadar izlendiğinde videonun izlenen kısmını ve kalan kısmını
saniye cinsinden gösteren sayıların ikisi de kaç kez aynı anda bir asal sayı olmuştur?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 8
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
i 12. Aşağıda 20 saniye uzunluğunda bir reklam videosuna ait ekran görüntüsü verilmiştir. ▸ 19 Sol "I Sağ Bu ekran görüntüsünün sol alt kısmındaki sayı videonun kaç saniyelik kısmının izlendiğini, sağ alt kıs- mındaki sayı da videonun izlenecek kısmının kaç saniye olduğunu göstermektedir. Örneğin yukarıdaki görüntüde videonun 1 saniyelik kısmı izlenmiş, 19 saniyelik kısmı ise izlenmemiştir. Buna göre, bu video baştan sona kadar izlendiğinde videonun izlenen kısmını ve kalan kısmını saniye cinsinden gösteren sayıların ikisi de kaç kez aynı anda bir asal sayı olmuştur? A) 2 B) 4 C) 6 D) 8
Bir mağaza satışların düşük olması nedeniyle bazı ürünlerde indirim
yapmıştır. 80 TL'ye satılan bir gömleği 60 TL'ye, 150 TL'ye satılan bir
montu 120 TL'ye, 90 TL'ye satılan bir kazağı ise 76,5 TL'ye indirmiştir.
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
Bir mağaza satışların düşük olması nedeniyle bazı ürünlerde indirim yapmıştır. 80 TL'ye satılan bir gömleği 60 TL'ye, 150 TL'ye satılan bir montu 120 TL'ye, 90 TL'ye satılan bir kazağı ise 76,5 TL'ye indirmiştir.
15. Aşağıda, üzerinde iki basamaklı birer sayı yazılı o
yan yana beş kutu gösterilmiştir.
olan
AB
28
¨¨¨¨
15
A) 5
CD
Bu kutular; üzerindeki sayılar, soldan sağa doğru arta
cak şekilde sıralanmıştır. Komşu iki kutunun üzerinde
yazan sayılar, aralarında asaldır.
Buna göre AB ile CD sayılarının toplamı için kaç
farklı olası durum vardır?
B) 6
35
C) 7
27
D) 8
A
17. Aşağ
şeke
Bir t
G
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
15. Aşağıda, üzerinde iki basamaklı birer sayı yazılı o yan yana beş kutu gösterilmiştir. olan AB 28 ¨¨¨¨ 15 A) 5 CD Bu kutular; üzerindeki sayılar, soldan sağa doğru arta cak şekilde sıralanmıştır. Komşu iki kutunun üzerinde yazan sayılar, aralarında asaldır. Buna göre AB ile CD sayılarının toplamı için kaç farklı olası durum vardır? B) 6 35 C) 7 27 D) 8 A 17. Aşağ şeke Bir t G
S
3. Aynı işyerinde çalışan işçilerden Ahmet Usta içinde 3 m³ kum bulunan kamyonuna her beş dakikada
bir 2 m³ kum yüklüyor. Mehmet Usta ise 18 m³ kum dolu kamyonundan her beş dakikada bir 1 m³ kum
boşaltıyor.
3m+her 5de 2m
18m2
+ her 5 dk 1m²
Ahmet Usta'nın Kamyonu
Mehmet Usta'nın Kamyonu
Ustalar süre tutarak çalışmaya başlıyor. Her beş dakikanın sonunda kamyonların dorselerindeki kum
miktarı not edilip ikili olarak gruplandırılıyor.
Buna göre 1 saatin sonunda not edilen ikili gruplardan kaç tanesi aralarında asal sayıdır?
C) 7
A) 5
B) 6
D) 8
Diğer sayfaya geçiniz.
8. Sınıf-btk3
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
S 3. Aynı işyerinde çalışan işçilerden Ahmet Usta içinde 3 m³ kum bulunan kamyonuna her beş dakikada bir 2 m³ kum yüklüyor. Mehmet Usta ise 18 m³ kum dolu kamyonundan her beş dakikada bir 1 m³ kum boşaltıyor. 3m+her 5de 2m 18m2 + her 5 dk 1m² Ahmet Usta'nın Kamyonu Mehmet Usta'nın Kamyonu Ustalar süre tutarak çalışmaya başlıyor. Her beş dakikanın sonunda kamyonların dorselerindeki kum miktarı not edilip ikili olarak gruplandırılıyor. Buna göre 1 saatin sonunda not edilen ikili gruplardan kaç tanesi aralarında asal sayıdır? C) 7 A) 5 B) 6 D) 8 Diğer sayfaya geçiniz. 8. Sınıf-btk3
ç katlı bir okulun her katındaki sınıflar 1'den 7'ye kadar numaralandırılmıştır.
Salon
Numarası
16
C)-3
B) 60
7
Salon
Numarası
1. Kat
rasi, sonra sınıfa verilen numara yazılarak salon numaraları oluşturulmuştur.
Bu okulda yapılan bir sınav için 1, 2 ve 3. katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi önce sinifin bulunduğu kat numa-
Uç öğrenci bu okulda salon numarası asal olmayan farklı sınıflarda sınava girmişlerdir.
Sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre bu salon numa-
ralarının toplamı kaçtır?
A) 48
C) 73
D)-4
D) 90
BUGA
141
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
ç katlı bir okulun her katındaki sınıflar 1'den 7'ye kadar numaralandırılmıştır. Salon Numarası 16 C)-3 B) 60 7 Salon Numarası 1. Kat rasi, sonra sınıfa verilen numara yazılarak salon numaraları oluşturulmuştur. Bu okulda yapılan bir sınav için 1, 2 ve 3. katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi önce sinifin bulunduğu kat numa- Uç öğrenci bu okulda salon numarası asal olmayan farklı sınıflarda sınava girmişlerdir. Sınava girdikleri bu sınıfların salon numaralarının yalnızca bir tane asal çarpanı olduğuna göre bu salon numa- ralarının toplamı kaçtır? A) 48 C) 73 D)-4 D) 90 BUGA 141
18. Aşağıdaki kumbaraların içlerindeki para miktar-
ları üzerlerinde yazılıdır.
40 TL
1. kumbara
15 TL
2. kumbara
Kumbaraların içlerine bir miktar daha para
atıldığında her birinin içindeki TL cinsinden para
miktarının iki asal çarpanı olmakta ve ilk durumda
kutuda bulunan TL cinsinden para miktarı ile
aralarında asal olmaktadır.
Kumbaralardan para alınmadığına göre son
durumda kumbaralarda bulunan para miktar-
notları toplamı en az kaç TL'dir?
A) 75
B) 73
C) 71
D) 68
T
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
18. Aşağıdaki kumbaraların içlerindeki para miktar- ları üzerlerinde yazılıdır. 40 TL 1. kumbara 15 TL 2. kumbara Kumbaraların içlerine bir miktar daha para atıldığında her birinin içindeki TL cinsinden para miktarının iki asal çarpanı olmakta ve ilk durumda kutuda bulunan TL cinsinden para miktarı ile aralarında asal olmaktadır. Kumbaralardan para alınmadığına göre son durumda kumbaralarda bulunan para miktar- notları toplamı en az kaç TL'dir? A) 75 B) 73 C) 71 D) 68 T
e
A) 28
10
13
100
23
24.
25
26
26 cm.
din
17 cm
O
2
5
17. Bir çemberin çevre uzunluğu 2. t. r ile bulunur.
Aşağıda verilen çember 8 parçaya ayrılmış ve parça-
lardan dördünün cm cinsinden uzunluğu şekilde gös-
terilmiştir.
MATEMATIK
28
43
23 cm
18 cm
36
51
2Tr
8
26 23
17 18
Yan yana duran parçaların cm cinsinden uzunlukları
aralarında asal ve uzunlukları verilmeyen parçalar her
iki yanında bulunan parçalardan kısadır.
Buna göre bu çemberin yarıçap uzunluğu en fazla
kaç cm olur? (π = 3)
A) 23
B) 24
25
D) 26
18. A
la
=
4
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
e A) 28 10 13 100 23 24. 25 26 26 cm. din 17 cm O 2 5 17. Bir çemberin çevre uzunluğu 2. t. r ile bulunur. Aşağıda verilen çember 8 parçaya ayrılmış ve parça- lardan dördünün cm cinsinden uzunluğu şekilde gös- terilmiştir. MATEMATIK 28 43 23 cm 18 cm 36 51 2Tr 8 26 23 17 18 Yan yana duran parçaların cm cinsinden uzunlukları aralarında asal ve uzunlukları verilmeyen parçalar her iki yanında bulunan parçalardan kısadır. Buna göre bu çemberin yarıçap uzunluğu en fazla kaç cm olur? (π = 3) A) 23 B) 24 25 D) 26 18. A la = 4
gisi olabilir?
CIMI
7,
n
6.
attığı gol sayılarının farklı asal çarpan sayısı
sayı çarpan sayısı birbirine
Üzerinde sayıların yazılı olduğu 6 kartın önden görü-
nümü aşağıda verilmiştir.
14
23
11
26
15
12
Emre, bu kartların üzerindeki sayıların her birinin bir-
ler ve onlar basamağındaki rakamların yerini değiş-
tirerek yeni sayılar elde etmiştir. Kart üzerindeki sayı
ile bu karttan oluşturulan yeni sayı aralarında asalsa
bu kartın arka yüzüne yeni oluşturulan sayı yazılmış,
değilse yazılmamıştır.
Buna göre, ön yüzleri verilen tüm kartların arka
yüzüne yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır?
A) 73
B) 84
C) 94
D) 156
8. Sınıf
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
gisi olabilir? CIMI 7, n 6. attığı gol sayılarının farklı asal çarpan sayısı sayı çarpan sayısı birbirine Üzerinde sayıların yazılı olduğu 6 kartın önden görü- nümü aşağıda verilmiştir. 14 23 11 26 15 12 Emre, bu kartların üzerindeki sayıların her birinin bir- ler ve onlar basamağındaki rakamların yerini değiş- tirerek yeni sayılar elde etmiştir. Kart üzerindeki sayı ile bu karttan oluşturulan yeni sayı aralarında asalsa bu kartın arka yüzüne yeni oluşturulan sayı yazılmış, değilse yazılmamıştır. Buna göre, ön yüzleri verilen tüm kartların arka yüzüne yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? A) 73 B) 84 C) 94 D) 156 8. Sınıf
3
4
D) B sayısının 2 tane asa
C)
19. Aşağıda mavi ve beyaz renkli formaları verilen
iki takımın aralarında yaptıkları maç berabere
bitmiştir. Maçta 3 tane futbolcu gol atmıştır.
Gol atan iki futbolcunun formaları aşağıda ve-
rilmiştir.
60
5-11
7=4
60
bo
4
3 Gol atan futbolcular, forma numaralarının asal
carpan sayısı kadar gol atmışlardır.
91
12
23
6.10
3.1.52
Buna göre gol atan diğer futbolcunun for-
ması aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
2117
23
23.3.5
3.2.2
55
D)
42
30
10
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
3 4 D) B sayısının 2 tane asa C) 19. Aşağıda mavi ve beyaz renkli formaları verilen iki takımın aralarında yaptıkları maç berabere bitmiştir. Maçta 3 tane futbolcu gol atmıştır. Gol atan iki futbolcunun formaları aşağıda ve- rilmiştir. 60 5-11 7=4 60 bo 4 3 Gol atan futbolcular, forma numaralarının asal carpan sayısı kadar gol atmışlardır. 91 12 23 6.10 3.1.52 Buna göre gol atan diğer futbolcunun for- ması aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 2117 23 23.3.5 3.2.2 55 D) 42 30 10
15 00
Saat
Dakika
15.00 anını gösteren yukarıdaki saat, 1 saatlik süre boyun-
ca gözlemlenmiş ve saat ile dakika kısımlarındaki iki sayının
aralarında asal olduğu durumlarda rakamların yanıp söndü-
ğü belirlenmiştir.
Her defasında 1 kez yanıp sönen bu saat gözlem süre-
cinde toplam kaç kez yanıp sönmüştür?
A) 28
B) 30
C) 32
D) 34
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
15 00 Saat Dakika 15.00 anını gösteren yukarıdaki saat, 1 saatlik süre boyun- ca gözlemlenmiş ve saat ile dakika kısımlarındaki iki sayının aralarında asal olduğu durumlarda rakamların yanıp söndü- ğü belirlenmiştir. Her defasında 1 kez yanıp sönen bu saat gözlem süre- cinde toplam kaç kez yanıp sönmüştür? A) 28 B) 30 C) 32 D) 34
TÖDEV
19
70 cm
1.
Bu testte 20 soru vardır.
2. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır.
1. Esmanur, kısa kenar uzunluğu 70 cm, uzun kenar uzunluğu 85 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun iç kısmı-
na, sadece kenarları boyunca en büyük alana sahip eş kareler çiziyor ve bu karelerin tamamını maviye boyuyor.
85 cm
Kenarları boyunca maviye boyadığı dikdörtgen şeklindeki kartonun iç kısmında yeni bir dikdörtgen elde eden
Esmanur, bu dikdörtgenin de iç kısmına sadece kenarları boyunca en büyük alana sahip eş kareler çiziyor ve bu
karelerin tamamını da kırmızıya boyuyor.
Her iki adımda da çizilen karelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre, Esma-
nur'un boyamaları yaptıktan sonra elde ettiği iç kısımdaki boyasız dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir?
A) 140
B) 150
C) 160
D) 170
2. Aşağıda PONR karesi ve her birinin kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu santimetre cinsinden araların-
da asal olan üç tane dikdörtgen verilmiştir.
A
D
C
8.
Sınıf
E
B) 112
E
J
H
N₁
9
G
F
K
LO
P
B
Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden iki basamaklı bir doğal sayı olan bu dikdörtgenler aşağıdaki gibi
birer köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor.
A
DENEME 04
J
C) 114
D
H
M
R
M
...
N
B F K
0
Dikdörtgenlerin kısa kenarları olan DC, HG, ML ve RP kenarlarının uzunluklarından herhangi ikisinin santimetre
cinsinden değerleri aralarında asaldır.
Buna göre, ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu ile JKLM dikdörtgeninin çevre uzunluğunun toplamı en az kaç
santimetredir?
A) 110
R
D) 116
MATEMATİK
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
TÖDEV 19 70 cm 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. 1. Esmanur, kısa kenar uzunluğu 70 cm, uzun kenar uzunluğu 85 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun iç kısmı- na, sadece kenarları boyunca en büyük alana sahip eş kareler çiziyor ve bu karelerin tamamını maviye boyuyor. 85 cm Kenarları boyunca maviye boyadığı dikdörtgen şeklindeki kartonun iç kısmında yeni bir dikdörtgen elde eden Esmanur, bu dikdörtgenin de iç kısmına sadece kenarları boyunca en büyük alana sahip eş kareler çiziyor ve bu karelerin tamamını da kırmızıya boyuyor. Her iki adımda da çizilen karelerin kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı olduğuna göre, Esma- nur'un boyamaları yaptıktan sonra elde ettiği iç kısımdaki boyasız dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? A) 140 B) 150 C) 160 D) 170 2. Aşağıda PONR karesi ve her birinin kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu santimetre cinsinden araların- da asal olan üç tane dikdörtgen verilmiştir. A D C 8. Sınıf E B) 112 E J H N₁ 9 G F K LO P B Tüm kenar uzunlukları santimetre cinsinden iki basamaklı bir doğal sayı olan bu dikdörtgenler aşağıdaki gibi birer köşeleri çakışacak şekilde üst üste konuluyor. A DENEME 04 J C) 114 D H M R M ... N B F K 0 Dikdörtgenlerin kısa kenarları olan DC, HG, ML ve RP kenarlarının uzunluklarından herhangi ikisinin santimetre cinsinden değerleri aralarında asaldır. Buna göre, ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu ile JKLM dikdörtgeninin çevre uzunluğunun toplamı en az kaç santimetredir? A) 110 R D) 116 MATEMATİK
4. Aşağıdaki tablo bir iş yerinde yeşil çay ve siyah çayın tüketim miktarları arasındaki doğru orantıyı göstermektedir.
Tablo: Çay Türüne Göre Tüketim Miktarı
Yeşil Çay (kg)
Siyah Çay (kg)
1
A) 120
2
2
B) 126
4
3
6
4
8
Buna göre yeşil çay 60 ile 70 kilogram (60 ile 70 dâhil) arasındaki en çok asal çarpana sahip en büyük s
kadar tüketildiğinde siyah çay kaç kilogram tüketilir?
5
10
C) 136
6
12
D) 140
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
4. Aşağıdaki tablo bir iş yerinde yeşil çay ve siyah çayın tüketim miktarları arasındaki doğru orantıyı göstermektedir. Tablo: Çay Türüne Göre Tüketim Miktarı Yeşil Çay (kg) Siyah Çay (kg) 1 A) 120 2 2 B) 126 4 3 6 4 8 Buna göre yeşil çay 60 ile 70 kilogram (60 ile 70 dâhil) arasındaki en çok asal çarpana sahip en büyük s kadar tüketildiğinde siyah çay kaç kilogram tüketilir? 5 10 C) 136 6 12 D) 140
U. O VialCHlaun u
12.
an achth
Bilgi: İki pozitif tam sayının 1 den başka ortak böleni yok ise bu sayılara aralarında asal sayılar
denir.
1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir.
Aşağıda 4 haneli bir kasa şifresinin görseli verilmiştir.
0000
Bu şifreyi oluşturan rakamların hepsi ikişerli olarak aralarında asal sayılardır. Şifreyi oluşturan rakamlardan en az 1
en çok 3 tanesi asal sayıdan oluşmaktadır.
Buna göre, bu kasanın şifresi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 9275
B) 4527
C) 3715
D) 4579
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
U. O VialCHlaun u 12. an achth Bilgi: İki pozitif tam sayının 1 den başka ortak böleni yok ise bu sayılara aralarında asal sayılar denir. 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda 4 haneli bir kasa şifresinin görseli verilmiştir. 0000 Bu şifreyi oluşturan rakamların hepsi ikişerli olarak aralarında asal sayılardır. Şifreyi oluşturan rakamlardan en az 1 en çok 3 tanesi asal sayıdan oluşmaktadır. Buna göre, bu kasanın şifresi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 9275 B) 4527 C) 3715 D) 4579
1
↓
Kısa kenarının uzunluğu 6 cm olan
aşağıdaki dikdörtgenin cm cinsin-
den kenar uzunlukları aralarında
asal sayılardır.
Hamle
6 cm
Buna göre bu dikdörtgenin ala-
nı kaç santimetrekare olabilir?
A) 30
B) 36 C) 42
D) 48
ALEM
TAMAYANLAR için
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
1 ↓ Kısa kenarının uzunluğu 6 cm olan aşağıdaki dikdörtgenin cm cinsin- den kenar uzunlukları aralarında asal sayılardır. Hamle 6 cm Buna göre bu dikdörtgenin ala- nı kaç santimetrekare olabilir? A) 30 B) 36 C) 42 D) 48 ALEM TAMAYANLAR için
3.
50 daireli bir apartmandaki posta kutuları 1'den
50'ye kadar aşağıda verilen tablodaki gibi numa-
ralandırılmıştır.
2
3 4
5
6
11 12
15
13 14
16 17
21 22 23 24 25 26 27
31 32 33 34 35 36 37
2.5
3.5
4.5
5. Sims 41 42 43
10
18 19 20
28 29 30
38 39 40
49 50
7 8 9
44 45 46 47 48
Bir postaci numarası asal sayı olmayan ama bir
tane asal çarpanı olan ve aynı sırada olmayan iki
daireye mektup bırakmıştır.
Buna göre mektup bırakılan iki dairenin numa-
raları toplamı en fazla kaçtır?
A) 81
B) 77
C)75
D) 65
5.
E
L
W
I
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
3. 50 daireli bir apartmandaki posta kutuları 1'den 50'ye kadar aşağıda verilen tablodaki gibi numa- ralandırılmıştır. 2 3 4 5 6 11 12 15 13 14 16 17 21 22 23 24 25 26 27 31 32 33 34 35 36 37 2.5 3.5 4.5 5. Sims 41 42 43 10 18 19 20 28 29 30 38 39 40 49 50 7 8 9 44 45 46 47 48 Bir postaci numarası asal sayı olmayan ama bir tane asal çarpanı olan ve aynı sırada olmayan iki daireye mektup bırakmıştır. Buna göre mektup bırakılan iki dairenin numa- raları toplamı en fazla kaçtır? A) 81 B) 77 C)75 D) 65 5. E L W I
A) 210
B) 350
A) 28
C) 420
365 GUN
3. Aşağıda üzerinde 30 tane ampul ve renkleri sarı, kırmızı ve mavi olan üç düğme verilmiştir.
1. lamba 2. lamba
3. lamba
D) 480
B) 26
Sarı, kırmızı ve mavi butonların işlevleri şöyledir:
Sarı düğmeye basıldığında asal çarpan sayısı 2 tane olan ampuller 2 saniye yanıp sönüyor.
Kırmızı düğmeye basıldığında pozitif tam sayı bölen sayısı 4 tane olan ampuller 4 saniye yanıp sönüyor.
Mavi düğmeye basıldığında 3 ile aralarında asal olan ampuller 3 saniye yanıp sönüyor.
Sarı düğmeye basılıp ampullerin yanma işlemi bittikten sonra aynı işlem kırmızı ve mavi düğmelere uygulanıyor.
Buna göre 9 saniyeden daha az yanan ya da hiç yanmayan lamba sayısı kaçtır?
29. lamba
17
30. lamba
C) 23
D) 15
8.SINIF MATEMATI
Ortaokul Matematik
Asal Sayılar
A) 210 B) 350 A) 28 C) 420 365 GUN 3. Aşağıda üzerinde 30 tane ampul ve renkleri sarı, kırmızı ve mavi olan üç düğme verilmiştir. 1. lamba 2. lamba 3. lamba D) 480 B) 26 Sarı, kırmızı ve mavi butonların işlevleri şöyledir: Sarı düğmeye basıldığında asal çarpan sayısı 2 tane olan ampuller 2 saniye yanıp sönüyor. Kırmızı düğmeye basıldığında pozitif tam sayı bölen sayısı 4 tane olan ampuller 4 saniye yanıp sönüyor. Mavi düğmeye basıldığında 3 ile aralarında asal olan ampuller 3 saniye yanıp sönüyor. Sarı düğmeye basılıp ampullerin yanma işlemi bittikten sonra aynı işlem kırmızı ve mavi düğmelere uygulanıyor. Buna göre 9 saniyeden daha az yanan ya da hiç yanmayan lamba sayısı kaçtır? 29. lamba 17 30. lamba C) 23 D) 15 8.SINIF MATEMATI