Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. ADIM kat Abdülh serinde d den hangis C) Hacle çıkarmas olmuştur miş, Bath i geliştire tesi kadar dimesinin de nokta " etinler

3. ADIM
kat Abdülh
serinde d
den hangis
C) Hacle
çıkarmas
olmuştur
miş, Bath
i geliştire
tesi kadar
dimesinin
de nokta
"
etinlerde
Böylece
kendini
cüman
a bu on
Siyatin
yaygın
debiya
kin bir
T.C. MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYA
Batı Etkisinde G

3. ADIM kat Abdülh serinde d den hangis C) Hacle çıkarmas olmuştur miş, Bath i geliştire tesi kadar dimesinin de nokta " etinlerde Böylece kendini cüman a bu on Siyatin yaygın debiya kin bir T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK DİLİ VE EDEBİYA Batı Etkisinde Gelişen Türk Edeb uyusun ay büyüsün camlar buğulanmasın sen uyu uyusun bulutlar uyanmasın ışıklar uyanmasın camlar buğulanmasın sen uyu uyanmasın istanbul uyusun karagümrük uyusun fâtih uyusun atatürk bulvarı'nda rüyalar büyüsün sen uyu uyusun istanbul uyanmasın gemiler uyanmasın camlar buğulanmasın Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hece ölçüsüyle yazıldığı B) Noktalama işaretlerine fazla yer verilmediği C) Ahenk sağlamak amacıyla sözcük tekrarlarına başvurul- duğu D) Birden fazla misrada mecazımürsel sanatına yer verildiği E) Cumhuriyet Dönemi şiir özelliklerini taşıdığı 3. 2. Garipçiler ölçü ve kafiyeye, mecaza, süse ve suniliğe karşı çıkmışlar; yalınlığa önem vermişlerdir. Buna göre aşağıdaki şiirlerden hangisi Garip Akımı'nı benimsemiş şairlerden biri tarafından yazılmış olabilir? leri nir sa m il