Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Anadolu'daki Ahilik Teşkilatı ile ilgili verilen bil- giler arasında aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bu teşkilat ilk

3.
Anadolu'daki Ahilik Teşkilatı ile ilgili verilen bil-
giler arasında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?
A) Bu teşkilat ilk defa Anadolu'da kuruldu.
B) Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle kuruldu.
C) Kurumun başındakine Yiğitbaşı den.
D) Ticareti geliş

3. Anadolu'daki Ahilik Teşkilatı ile ilgili verilen bil- giler arasında aşağıdakilerden hangisi söylene- mez? A) Bu teşkilat ilk defa Anadolu'da kuruldu. B) Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle kuruldu. C) Kurumun başındakine Yiğitbaşı den. D) Ticareti geliştirmek amacıyla yayomlaştırıldı. E) Gayrimüslimler üye olamazdı. 6. II. Murat, Macar de manlı'nın batıda ilk rak geçen antlaşma A) segedin Anlaşma B) Istanbul Antiagina C) Amasya Antlaşma D) Ferha Pasz Antla: E) Zitvatorok Antlaşm Diğer sayfaya geçiniz.