Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Aşağıda verilen metinlerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? A) Bence bu kendini beğenme illetinin esası, ken- dinden pek

3. Aşağıda verilen metinlerin hangisinde ek fiil
kullanılmamıştır?
A) Bence bu kendini beğenme illetinin esası, ken-
dinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine aşık
olmaktır.
B) Padişah, aklı oldukça kit bir adammış. Yaşına,
padişahlığına yakışmayan hareket

3. Aşağıda verilen metinlerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? A) Bence bu kendini beğenme illetinin esası, ken- dinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine aşık olmaktır. B) Padişah, aklı oldukça kit bir adammış. Yaşına, padişahlığına yakışmayan hareketler yapar; her- kesi kendine güldürürmüş. C) Evvel zamanda bir ülkeyi yöneten bir padişah varmış. Bu padişahın üç oğlu olup en küçüğü on üç, on dört yaşlarındaymış. D) Buraya geldiğiniz zaman sizi ilk önce tarih ku- caklayacak. Şehrin her taşı, her sokağı, her ka- pısı sizi geçmişle buluşturacak. 7. Sınıf 119 5. (- d. d bi yo (3 du ke de Pa gis val A)