Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapısal Bozukluklar Soruları

6.
"Yeni durağa gelmiştim ki olan oldu." cümlesinde anlatılmak istenen net olarak belli değildir. Bu durum anlatımda
açıklık ilkesine aykırıdır.
"Insanoğlu yaratılışından beri günümüze kadar bilgiye ve bilime önem vermiştir." cümlesinde "-den beri" "günümü-
ze kadar" ifadesiyle aynı anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla bu cümlede anlatımda duruluk ilkesine aykırılık vardır.
"Gemimiz şafaktan önce bir deniz ejderhasını andıran görünümüyle Ege'nin nazlı çiçeği güzel İzmir'den hırçın dal-
galı Akdeniz'e doğru açılmıştı." cümlesinde süslü sanatlı ifadelere gereğinden fazla yer verildiği için anlatımda ya-
lınlık ilkesine aykırılık vardır.
"Nöroşirurji mütehassısı buradaydı." cümlesinde okunuşu, söylenişi zor ifadelere yer verdiği için akıcılık ilkesine
aykırılık vardır.
Verilen açıklamalara göre "Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada boş su şişesi" tekerlemesinde anlatımın hangi
ilkesine aykırılık ön plandadır?
Açıklık
B) Duruluk
C) Akıcılık
D) Yalınlık
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
6. "Yeni durağa gelmiştim ki olan oldu." cümlesinde anlatılmak istenen net olarak belli değildir. Bu durum anlatımda açıklık ilkesine aykırıdır. "Insanoğlu yaratılışından beri günümüze kadar bilgiye ve bilime önem vermiştir." cümlesinde "-den beri" "günümü- ze kadar" ifadesiyle aynı anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla bu cümlede anlatımda duruluk ilkesine aykırılık vardır. "Gemimiz şafaktan önce bir deniz ejderhasını andıran görünümüyle Ege'nin nazlı çiçeği güzel İzmir'den hırçın dal- galı Akdeniz'e doğru açılmıştı." cümlesinde süslü sanatlı ifadelere gereğinden fazla yer verildiği için anlatımda ya- lınlık ilkesine aykırılık vardır. "Nöroşirurji mütehassısı buradaydı." cümlesinde okunuşu, söylenişi zor ifadelere yer verdiği için akıcılık ilkesine aykırılık vardır. Verilen açıklamalara göre "Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada boş su şişesi" tekerlemesinde anlatımın hangi ilkesine aykırılık ön plandadır? Açıklık B) Duruluk C) Akıcılık D) Yalınlık
ve yapıştınla
nabilir?
mesiyle
a
âğıt konu
rdiğimizde
emleriz.
AÇIK
1. Civa dolu bir deney tüpü cıva dolu bir
kaba şekildeki gibi ters çevrilip bırakı-
liyor.
Buna göre;
A B
D
1. En büyük basınç C noktasında
oluşur.
X
II. A ve B noktalarındaki basınç değerleri eşittir.
III. Verilen tüm noktalarda basınç değerleri birbirine eşittir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) ve Il
CI ve III D) I ve Ill
C)
III
4. Yoğunluğu bilin
lanmış şekilde
hava basıncını
mak için hang
rekir?
Ath
E
5. Şekildeki gib
hazırlanmışt
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
ve yapıştınla nabilir? mesiyle a âğıt konu rdiğimizde emleriz. AÇIK 1. Civa dolu bir deney tüpü cıva dolu bir kaba şekildeki gibi ters çevrilip bırakı- liyor. Buna göre; A B D 1. En büyük basınç C noktasında oluşur. X II. A ve B noktalarındaki basınç değerleri eşittir. III. Verilen tüm noktalarda basınç değerleri birbirine eşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) ve Il CI ve III D) I ve Ill C) III 4. Yoğunluğu bilin lanmış şekilde hava basıncını mak için hang rekir? Ath E 5. Şekildeki gib hazırlanmışt
ektedir:
özcükler oluştur.
TÜRKÇE
EKİM AYI DENEME-3
Cümlenin temel niteliklerinden biri de mantık yönün-
den tutarlı olmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi mantık yönünden tutarlı
bir cümledir?
W
A) Hep hareket hâlindeyim, bir koltukta ölü olarak
uyanmak istemem.
B) İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım, rekor düzey-
deydi.
Kral ölünce halk, yeni kralı seçmek için sandığa gitti.
D) Bu hastalık, kısmi felce hatta ölüme neden olabilir.
?
6. Beklentileri, hayalleri, hevesleri kursağında kalmış ke-
limeleri, kaçırılmış bakışları, bitirilmemiş mektupları ve
elinde olmadan veda edişleriyle tamamlanmamış bir
cümledir insan.
Bu cümledeki altı çizili deyimlerin anlamı sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
8. 1. C
SİNAN KUZUCU YAYINLARI
A) İstediğini tam yapamamak - yanlışlıkla yapmak
B) Hayal kırıklığı yaşamak - bir işi başaramamak
Cimrendiği, istediği şeyi elde edememek - istediği
hâlde yapamamak
D) Beklentilerin boşa çıkması - elinden bir iş gelmemek
IV
2
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
ektedir: özcükler oluştur. TÜRKÇE EKİM AYI DENEME-3 Cümlenin temel niteliklerinden biri de mantık yönün- den tutarlı olmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi mantık yönünden tutarlı bir cümledir? W A) Hep hareket hâlindeyim, bir koltukta ölü olarak uyanmak istemem. B) İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım, rekor düzey- deydi. Kral ölünce halk, yeni kralı seçmek için sandığa gitti. D) Bu hastalık, kısmi felce hatta ölüme neden olabilir. ? 6. Beklentileri, hayalleri, hevesleri kursağında kalmış ke- limeleri, kaçırılmış bakışları, bitirilmemiş mektupları ve elinde olmadan veda edişleriyle tamamlanmamış bir cümledir insan. Bu cümledeki altı çizili deyimlerin anlamı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 8. 1. C SİNAN KUZUCU YAYINLARI A) İstediğini tam yapamamak - yanlışlıkla yapmak B) Hayal kırıklığı yaşamak - bir işi başaramamak Cimrendiği, istediği şeyi elde edememek - istediği hâlde yapamamak D) Beklentilerin boşa çıkması - elinden bir iş gelmemek IV 2
12. Sonbahar, kendisinden sonra gelecek kış
mevsiminin gizli telaşını yaşatıyor doğaya.
Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Yüklemi ad soylu sözcüktür.
B) Olumlu cümledir.
C) Fiilimsili birleşik cümledir.
D) Yüklemi sonda değildir.
SINAN KUZUCU
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
12. Sonbahar, kendisinden sonra gelecek kış mevsiminin gizli telaşını yaşatıyor doğaya. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yüklemi ad soylu sözcüktür. B) Olumlu cümledir. C) Fiilimsili birleşik cümledir. D) Yüklemi sonda değildir. SINAN KUZUCU
Anlamsal Bozukluklar
TEST
A) Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
7. Diyarbakır'da 16'ncı yüzyıl Osmanlı Dönemi'ne ait dört kemerli Dilaver Köprüsü, 2018 yılında ağır tonajlı araçların ge
kapatıldı. Yasağa rağmen tarihî köprü kamyon ve iş makinelerinin sürücülerince kullanılmaya devam ediliyor. Alte
yollar yerine tarihî köprüden geçiş yapan ağır araçlar köprüyü tahriş ediyor.
Bu metnin son cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
ST-117
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
D) Atasözünün yanlış anlamda kullanılması
"Maze
işle
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
Anlamsal Bozukluklar TEST A) Aynı anlama gelen sözcüklerin bir arada kullanılması C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması 7. Diyarbakır'da 16'ncı yüzyıl Osmanlı Dönemi'ne ait dört kemerli Dilaver Köprüsü, 2018 yılında ağır tonajlı araçların ge kapatıldı. Yasağa rağmen tarihî köprü kamyon ve iş makinelerinin sürücülerince kullanılmaya devam ediliyor. Alte yollar yerine tarihî köprüden geçiş yapan ağır araçlar köprüyü tahriş ediyor. Bu metnin son cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? ST-117 B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması D) Atasözünün yanlış anlamda kullanılması "Maze işle
Östermeye
dük yapa-
Hi Türkçe
n, diye
erdik."
i aşa-
tsin,
dik.
diye
ye
:
e
HIZ YAYINLARI
5. Anlatım bozukluğuna yol açan bazı durumlar şunlardır:
• Gereksiz sözcük kullanılması
• Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
Sıralama ve mantık hatası
Aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisi bu
açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?
A) Tohumlar çok su altında kalınca hepsi çürüdü.
B) Kardeşim değil mezun olmak teşekkür belgesi bile
alamaz.
C) Elektrik kesintilerinin sebebini henüz hâlâ kimse çöz-
müş değil.
D) Her işte tereyağından kıl çeker gibi zorlanır.
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
Östermeye dük yapa- Hi Türkçe n, diye erdik." i aşa- tsin, dik. diye ye : e HIZ YAYINLARI 5. Anlatım bozukluğuna yol açan bazı durumlar şunlardır: • Gereksiz sözcük kullanılması • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması Sıralama ve mantık hatası Aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir? A) Tohumlar çok su altında kalınca hepsi çürüdü. B) Kardeşim değil mezun olmak teşekkür belgesi bile alamaz. C) Elektrik kesintilerinin sebebini henüz hâlâ kimse çöz- müş değil. D) Her işte tereyağından kıl çeker gibi zorlanır.
UNITE S
3. Kaza geçirdiğini öğrenince çok üzüldüm.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) "Kaza" sözcüğünden önce "onun" ya da "senin"
sözcüğü getirilmelidir.
B) "Öğrenince" sözcüğünün yerine "öğrendiğimde" söz-
cüğü getirilmelidir.
C) "Kaza geçirdiği” sözcüklerinin yerine "kaza yaptığını”
sözcükleri getirilmelidir.
D) “Üzüldüm” sözcüğü yerine “üzüntü duydum” söz grubu
getirilmelidir.
7. Sınıf
6.
246
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
UNITE S 3. Kaza geçirdiğini öğrenince çok üzüldüm. Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) "Kaza" sözcüğünden önce "onun" ya da "senin" sözcüğü getirilmelidir. B) "Öğrenince" sözcüğünün yerine "öğrendiğimde" söz- cüğü getirilmelidir. C) "Kaza geçirdiği” sözcüklerinin yerine "kaza yaptığını” sözcükleri getirilmelidir. D) “Üzüldüm” sözcüğü yerine “üzüntü duydum” söz grubu getirilmelidir. 7. Sınıf 6. 246
1. Anlatım bozukluğuna yol açan durumlardan bazılan
şunlardır:
.
a
-
Aynı anlama gelen sözcük veya söz gruplarının bir
arada kullanılması
Anlamca çelişen sözcük veya söz gruplarının bir ara-
da kullanılması
Sözcüklerin cümle içinde yanlış yerde kullanılması
Aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisi bu
açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir?
A) Öğretmenimiz bize yardımcı olabilmek için elinden
geleni ardına koymadı.
B) Az kalsın, nerdeyse freni boşalan tır kaldınımdaki ço-
cuklara çarpacaktı.
C) Tamı tamına on yıla yakın ne annesini aradı ne köyü-
ne geldi.
D) Her Allah'ın günü mahallede park yeri kavgası yaşa-
nıyor.
4. Kirk
tüyle
yerin
söz
Bur
ENGL
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
1. Anlatım bozukluğuna yol açan durumlardan bazılan şunlardır: . a - Aynı anlama gelen sözcük veya söz gruplarının bir arada kullanılması Anlamca çelişen sözcük veya söz gruplarının bir ara- da kullanılması Sözcüklerin cümle içinde yanlış yerde kullanılması Aşağıdaki anlatım bozukluklarından hangisi bu açıklamalardan herhangi biriyle ilgili değildir? A) Öğretmenimiz bize yardımcı olabilmek için elinden geleni ardına koymadı. B) Az kalsın, nerdeyse freni boşalan tır kaldınımdaki ço- cuklara çarpacaktı. C) Tamı tamına on yıla yakın ne annesini aradı ne köyü- ne geldi. D) Her Allah'ın günü mahallede park yeri kavgası yaşa- nıyor. 4. Kirk tüyle yerin söz Bur ENGL
1. A-Antalya'da hem karasal hem Akdeniz iklimi görülür.
Ç-Gazete okuru azaldığı için artık gazete satılmıyor.
1- Sanatçılar toplumu aydınlatmalı, yol göstermelidir.
R- Bozulan aracın arızası giderildi ve araç yoluna devam etti.
Y-Çok okuyan insanlar güzel konuşmasını da bilir.
Mustafa anlatım bozukluğu yapılan cümlelerin başındaki harfleri kullanarak anahtar sözcüğü bulacak ve bilgisayarın
şifresini açacaktır.
Şifre aşağıdakilerden hangisidir?
A) ARI
B) AYI
C) AÇI
D) YAR
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
1. A-Antalya'da hem karasal hem Akdeniz iklimi görülür. Ç-Gazete okuru azaldığı için artık gazete satılmıyor. 1- Sanatçılar toplumu aydınlatmalı, yol göstermelidir. R- Bozulan aracın arızası giderildi ve araç yoluna devam etti. Y-Çok okuyan insanlar güzel konuşmasını da bilir. Mustafa anlatım bozukluğu yapılan cümlelerin başındaki harfleri kullanarak anahtar sözcüğü bulacak ve bilgisayarın şifresini açacaktır. Şifre aşağıdakilerden hangisidir? A) ARI B) AYI C) AÇI D) YAR
da
ini
in
ni
ra
5-
an
ta
8. Robot araştırmalarını desteklemek için ABD'de düzenlenen uluslararası robot yarışması sonuçlan-
dı. Yarışma, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pomona şehrinde gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında
dünyanın farklı kıtalarından gelen 23 takımın geliştirdiği robotlar, iki gün boyunca pek çok farklı görevi
en kısa sürede yerine getirmeye çalıştı. Bu görevler arasında sorunsuz bir şekilde otomobile binme ve
otomobilden inme, otomobil sürme, kapı açma ve merdiven çıkma vardı. DRC-Hubo adlı robot, Güney
Koreli KAIST takımına birinciliği kazandırdı.
Bu metinden hareketle,
1. Görevleri en kısa sürede bitiren DRC-Hubo'dur.
II. Yarışma, her sene aynı yerde düzenlenmektedir.
III. Dünyada robot geliştirebilen 23 ülke vardır.
yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
da ini in ni ra 5- an ta 8. Robot araştırmalarını desteklemek için ABD'de düzenlenen uluslararası robot yarışması sonuçlan- dı. Yarışma, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Pomona şehrinde gerçekleştirildi. Yarışma kapsamında dünyanın farklı kıtalarından gelen 23 takımın geliştirdiği robotlar, iki gün boyunca pek çok farklı görevi en kısa sürede yerine getirmeye çalıştı. Bu görevler arasında sorunsuz bir şekilde otomobile binme ve otomobilden inme, otomobil sürme, kapı açma ve merdiven çıkma vardı. DRC-Hubo adlı robot, Güney Koreli KAIST takımına birinciliği kazandırdı. Bu metinden hareketle, 1. Görevleri en kısa sürede bitiren DRC-Hubo'dur. II. Yarışma, her sene aynı yerde düzenlenmektedir. III. Dünyada robot geliştirebilen 23 ülke vardır. yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III
3. Aşağıda verilen metinlerin hangisinde ek fiil
kullanılmamıştır?
A) Bence bu kendini beğenme illetinin esası, ken-
dinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine aşık
olmaktır.
B) Padişah, aklı oldukça kit bir adammış. Yaşına,
padişahlığına yakışmayan hareketler yapar; her-
kesi kendine güldürürmüş.
C) Evvel zamanda bir ülkeyi yöneten bir padişah
varmış. Bu padişahın üç oğlu olup en küçüğü
on üç, on dört yaşlarındaymış.
D) Buraya geldiğiniz zaman sizi ilk önce tarih ku-
caklayacak. Şehrin her taşı, her sokağı, her ka-
pısı sizi geçmişle buluşturacak.
7. Sınıf
119
5. (-
d.
d
bi
yo
(3
du
ke
de
Pa
gis
val
A)
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
3. Aşağıda verilen metinlerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır? A) Bence bu kendini beğenme illetinin esası, ken- dinden pek fazla hoşlanmak, kendi kendine aşık olmaktır. B) Padişah, aklı oldukça kit bir adammış. Yaşına, padişahlığına yakışmayan hareketler yapar; her- kesi kendine güldürürmüş. C) Evvel zamanda bir ülkeyi yöneten bir padişah varmış. Bu padişahın üç oğlu olup en küçüğü on üç, on dört yaşlarındaymış. D) Buraya geldiğiniz zaman sizi ilk önce tarih ku- caklayacak. Şehrin her taşı, her sokağı, her ka- pısı sizi geçmişle buluşturacak. 7. Sınıf 119 5. (- d. d bi yo (3 du ke de Pa gis val A)
8
20. Sifat ve isim tamlamalarında birden çok tamlayanin or
tak bir tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol
açabilir. Örneğin "Belgisiz ve soru zamirlerini öğredik."
cümlesinde "soru zamirlerini" doğru bir tamlamadır ama
"belgisiz zamirlerini tamlaması yanlıştır. Bu cümle "Bel-
gisiz zamirleri ve soru zamirlerini öğredik." şeklinde dü-
zeltilmelidir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu durumdan kaynaklanan
bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Okulun eski ve yeni mezunlan pilav gününde bir ara-
ya geldi.
B) Mağaranın duvarlarında insan ve hayvan figürlerine
rastlıyoruz.
C) Akdeniz Bölgesi, ekonomik ve iklim açısından diğer
bölgelerden oldukça farklı.
D) Hukuk ve Edebiyat Fakültesi, önümüzdeki yıl başka
bir kampuse taşınacakmış.
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
8 20. Sifat ve isim tamlamalarında birden çok tamlayanin or tak bir tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna yol açabilir. Örneğin "Belgisiz ve soru zamirlerini öğredik." cümlesinde "soru zamirlerini" doğru bir tamlamadır ama "belgisiz zamirlerini tamlaması yanlıştır. Bu cümle "Bel- gisiz zamirleri ve soru zamirlerini öğredik." şeklinde dü- zeltilmelidir. Aşağıdakilerin hangisinde bu durumdan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A) Okulun eski ve yeni mezunlan pilav gününde bir ara- ya geldi. B) Mağaranın duvarlarında insan ve hayvan figürlerine rastlıyoruz. C) Akdeniz Bölgesi, ekonomik ve iklim açısından diğer bölgelerden oldukça farklı. D) Hukuk ve Edebiyat Fakültesi, önümüzdeki yıl başka bir kampuse taşınacakmış.
1. Etkinlik
Aşağıda içinde söz sanatı olan dizeler verilmiştir. Bu dizelerdeki söz sanatlarını bularak örnekteki gibi
lüyle işaretleyiniz.
3
Dizeler
Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna:
İçimde kanayan yara gibisin
Kavağın suna gibi boyu var
Irmağının binbir türlü huyu var
Bekçileri gibiyiz bu vahşi kayaların
Bir güler bir ağlarız
Kulağının dibinde haykırdı firtina:
Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına
Kavakları yıldız öper düşünde
4 Kargaları firak firak öter
5
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu
6
7
Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım
Elbette daldan dala konup sonra uçacağım
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Benzetme
(Teşbih)
Kişileştirme Konuşturma Karşıtlık
(intak)
(Tezat)
(Teşhis)
Date :.................
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
1. Etkinlik Aşağıda içinde söz sanatı olan dizeler verilmiştir. Bu dizelerdeki söz sanatlarını bularak örnekteki gibi lüyle işaretleyiniz. 3 Dizeler Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna: İçimde kanayan yara gibisin Kavağın suna gibi boyu var Irmağının binbir türlü huyu var Bekçileri gibiyiz bu vahşi kayaların Bir güler bir ağlarız Kulağının dibinde haykırdı firtina: Isınmak istiyorsan toprağı çek sırtına Kavakları yıldız öper düşünde 4 Kargaları firak firak öter 5 Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu 6 7 Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım Elbette daldan dala konup sonra uçacağım Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Benzetme (Teşbih) Kişileştirme Konuşturma Karşıtlık (intak) (Tezat) (Teşhis) Date :.................
6. Bir üniversitenin eğitim, mimarlık, mühendislik ve fen-edebi-
yat fakültelerinde okuyan Elif, Kenan, Ömer ve Selin'in me-
zun oldukları bölüm ve mezuniyet sıraları ile ilgili şunlar bilin-
mektedir:
Cartim
Mimarlike
Ienan
Mühendislike
Ety
en -edeleytmuştur.
Öğrenciler, farklı fakültelerden mezun olmuşlardır.
Kenan, mimarlık fakültesinden mezun olmuştur.
uştur
Elif, Ömer'den hemen önce Selin'den hemen sonra me-
zun olmuştur.
Mühendislikten mezun olan öğrenci en son mezun ol-
Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ke-
sinlikle ulaşılabilir?
Ömer, son sırada mezun olmamıştır.
B Kenan, ikinci sırada mezun olmuştur.
Ömer, mühendislikten mezun olmuştur.
D Selin, eğitim fakültesinden mezun olmuştur.
2
Ala
Dind
Moha
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
6. Bir üniversitenin eğitim, mimarlık, mühendislik ve fen-edebi- yat fakültelerinde okuyan Elif, Kenan, Ömer ve Selin'in me- zun oldukları bölüm ve mezuniyet sıraları ile ilgili şunlar bilin- mektedir: Cartim Mimarlike Ienan Mühendislike Ety en -edeleytmuştur. Öğrenciler, farklı fakültelerden mezun olmuşlardır. Kenan, mimarlık fakültesinden mezun olmuştur. uştur Elif, Ömer'den hemen önce Selin'den hemen sonra me- zun olmuştur. Mühendislikten mezun olan öğrenci en son mezun ol- Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ke- sinlikle ulaşılabilir? Ömer, son sırada mezun olmamıştır. B Kenan, ikinci sırada mezun olmuştur. Ömer, mühendislikten mezun olmuştur. D Selin, eğitim fakültesinden mezun olmuştur. 2 Ala Dind Moha
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu yoktur?
A) Baharın gelmesiyle kuşlar dallarda cıvıl cıvıl
ötüşmeye başlamışlardı.
B) Arılar, çiçeklerin her birine tek tek konarak bal
arıyorlardı.
Çiçekler, binbir çeşit renkleri ve güzel kokularıyla
rüzgârda sallanıyorlardı.
D) Havaların ısınmasıyla ağaçlar da yeşermeye
başlamışlardı.
E) Kelebekler rengârenk kanatlarıyla neşe içinde
uçuşuyorlardı.
tonguç kampüs
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur? A) Baharın gelmesiyle kuşlar dallarda cıvıl cıvıl ötüşmeye başlamışlardı. B) Arılar, çiçeklerin her birine tek tek konarak bal arıyorlardı. Çiçekler, binbir çeşit renkleri ve güzel kokularıyla rüzgârda sallanıyorlardı. D) Havaların ısınmasıyla ağaçlar da yeşermeye başlamışlardı. E) Kelebekler rengârenk kanatlarıyla neşe içinde uçuşuyorlardı. tonguç kampüs
I biçimleri özne
abilir.
u vardır?
eleri kışı
neden
miştir.
anlar
1
A) İsim-fiil
B) Sifat-fiil
C) Zarf-fiil
Sifat-fiil
●
11
İsim-fiil
Zarf-fiil
İsim-fiil
İsim-fiil
aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir?
V
İsim-fiil
Sifat-fiil
Zarf-fiil
Sifat-fiil
111
Zarf-fiil
Sifat-fiil
İsim-fiil
Sifat-fiil
• İnsan dışı varlıklar kişileştirilmediği sürece çokluk eki almış olsalar bile yüklem tekil olur.
Sifat ve isim tamlamaları aynı tamlanana bağlanmaz.
Birden çok yüklemi olan cümlelerde ek fiilin yanlış kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallar dışında bir sebeple anlatım bozukluğu yapılmıştır?
IV
Sifat-fiil
İsim-fiil
Zarf-fiil
Zarf-fiil
A) Umutlar, bir insanın gönlünde yer bulduğunda insanı güzelleştirir, bir ülkeye yayıldığında hayatı anlamlandırırlar.
B) Bu kitap hem edebî ve ilim konularında yazılması hem de yazarın hayatını anlatırken dönemi yansıtması bakı-
mından yazın hayatımızda önemli bir yere sahiptir.
C) Selim, eğitim ve sağlık konularında çok özenli ve başarılı ancak iş duygusal meselelere gelince hiç de bilinçli de-
ğildi.
D) Bütün hayatını öğrencilerinin ve gençlerin hayata doğru yerden bakmaları için harcamış ve dürüst olmayı edin-
meleri gereken tek erdem olarak öğretmiştir.
191
8. Sınıf Türkçe
Ortaokul Türkçe
Yapısal Bozukluklar
I biçimleri özne abilir. u vardır? eleri kışı neden miştir. anlar 1 A) İsim-fiil B) Sifat-fiil C) Zarf-fiil Sifat-fiil ● 11 İsim-fiil Zarf-fiil İsim-fiil İsim-fiil aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir? V İsim-fiil Sifat-fiil Zarf-fiil Sifat-fiil 111 Zarf-fiil Sifat-fiil İsim-fiil Sifat-fiil • İnsan dışı varlıklar kişileştirilmediği sürece çokluk eki almış olsalar bile yüklem tekil olur. Sifat ve isim tamlamaları aynı tamlanana bağlanmaz. Birden çok yüklemi olan cümlelerde ek fiilin yanlış kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurallar dışında bir sebeple anlatım bozukluğu yapılmıştır? IV Sifat-fiil İsim-fiil Zarf-fiil Zarf-fiil A) Umutlar, bir insanın gönlünde yer bulduğunda insanı güzelleştirir, bir ülkeye yayıldığında hayatı anlamlandırırlar. B) Bu kitap hem edebî ve ilim konularında yazılması hem de yazarın hayatını anlatırken dönemi yansıtması bakı- mından yazın hayatımızda önemli bir yere sahiptir. C) Selim, eğitim ve sağlık konularında çok özenli ve başarılı ancak iş duygusal meselelere gelince hiç de bilinçli de- ğildi. D) Bütün hayatını öğrencilerinin ve gençlerin hayata doğru yerden bakmaları için harcamış ve dürüst olmayı edin- meleri gereken tek erdem olarak öğretmiştir. 191 8. Sınıf Türkçe