Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Halkın anlayabileceği açık ve anlaşı

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi
tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
A) Halkın anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dil
kullanılmıştır.
B) Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro, yeni Cumhu-
riyet'in ilkelerini halka aktarmada bir araç ola-
rak

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir? A) Halkın anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. B) Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro, yeni Cumhu- riyet'in ilkelerini halka aktarmada bir araç ola- rak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. C) Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarının bir kısmı Cumhuriyet Dönemi'nde de tiyatro yazmıştır. D) Geleneksel tiyatro, çağdaş tiyatronun önüne geçmiştir. E) Bu dönemde çocuk tiyatrosu çalışmaları ya- pılmış, kadınlar sahnede daha çok yer almaya başlamış, devlet konservatuarı açılmıştır.