Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Birçok gazedede politik fıkralar, inceleme yazıları ve röportajlar yayımlayan -- Nurullah Ataç'ın benimsediği öznel / izlenim

3.
Birçok gazedede politik fıkralar, inceleme yazıları ve
röportajlar yayımlayan -- Nurullah Ataç'ın benimsediği
öznel / izlenimsel eleştiri anlayışına karşı çıkmış; yerine
nesnel/bilimsel eleştiri akımını başlatmıştır. En önemli
eserlerinden biri olan "19

3. Birçok gazedede politik fıkralar, inceleme yazıları ve röportajlar yayımlayan -- Nurullah Ataç'ın benimsediği öznel / izlenimsel eleştiri anlayışına karşı çıkmış; yerine nesnel/bilimsel eleştiri akımını başlatmıştır. En önemli eserlerinden biri olan "1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz" de Türk hikâyesinin son yarım yüzyılına damgasını vur- muş hikâyecilerin büyük bir bölümünü nesnel/bilimsel bir yöntem ve görüşle ele almış, bu yazarlara ait eserleri çözümleyip eleştirmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilen sa- natçıların hangisi getirilebilir? A) Cemil Meriç B) Suut Kemal Yetkin C) Asım Bezirci D) Ruşen Eşref Ünaydın İsmail Habib Sevük 43