Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Eleştiri Soruları

E) Osmanoflar
21. Yapıt, nesnel bir şekilde ele alınmış. Eserde olaylar bir
durumu ispat etmek için düzenlenmiş. Yazar, birtakım
olayları seçmiş, birtakım olayları uydurmuş; bunlara daya-
narak toplumsal bir yergi yapmış; oysa yazarın çoğu
romanlarında uydurmadan çok, gerçeğin doğru bir göz-
lemle verilişi vardır. Bu eserde günlük gözlemlen aşarak
kendi toplum anlayışına uygun bir bileşime varmak istediği
görülüyor.
Bu parça, aşağıdaki yazın türlerinden hangisine ait
olabilir?
A Hatıra
B) Eleştiri
D) Haber yazısı
C) Röportaj
EXMakale
Lise Türkçe
Eleştiri
E) Osmanoflar 21. Yapıt, nesnel bir şekilde ele alınmış. Eserde olaylar bir durumu ispat etmek için düzenlenmiş. Yazar, birtakım olayları seçmiş, birtakım olayları uydurmuş; bunlara daya- narak toplumsal bir yergi yapmış; oysa yazarın çoğu romanlarında uydurmadan çok, gerçeğin doğru bir göz- lemle verilişi vardır. Bu eserde günlük gözlemlen aşarak kendi toplum anlayışına uygun bir bileşime varmak istediği görülüyor. Bu parça, aşağıdaki yazın türlerinden hangisine ait olabilir? A Hatıra B) Eleştiri D) Haber yazısı C) Röportaj EXMakale
28.
1.
Sol üst köşeye yazıldığı kişinin ya da kurumun
bulunduğu şehrin adı yazılır, virgül konur.
II. Hitapla başlanır, hitaptan sonra virgül kullanılır.
III. Adres belirtmek zorunludur.
IV. Giriş bölümünde yazılma nedeni açıklanır.
V. Sonuç bölümünde selam, sevgi ve saygılar ile-
tilir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde dilekçe
türüne ait özellikler verilmiştir?embleones (3
A) I
B) II
D) IV
E) V
C) III
issy
Lise Türkçe
Eleştiri
28. 1. Sol üst köşeye yazıldığı kişinin ya da kurumun bulunduğu şehrin adı yazılır, virgül konur. II. Hitapla başlanır, hitaptan sonra virgül kullanılır. III. Adres belirtmek zorunludur. IV. Giriş bölümünde yazılma nedeni açıklanır. V. Sonuç bölümünde selam, sevgi ve saygılar ile- tilir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde dilekçe türüne ait özellikler verilmiştir?embleones (3 A) I B) II D) IV E) V C) III issy
TYT/Türkçe
37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap-
layınız.
(1) İnsan Ne ile Yaşar? adlı eser Tolstoy'un 1881 yı-
linda kaleme aldığı eseridir. (II) Beş kısımdan oluşan
eserde Tolstoy, devrin Rus köy dünyasından da iz-
lenimler edinmeyi sağlayan tasvirleri içinde, özünde
"Maddi gelişimini tamamlamış insan, daha neye ihti-
yaç duyar?" sorusunun cevabını barındıran öyküler
sunuyor okuyucusuna. (III) Yazılmasının üzerinden
130 yılı aşkın süre geçmesine karşın, betimlemeleri-
nin içerisindeki derinliği, çıkarımlarının güncelliğini yi-
tirmeyişi, büyük yazarlara yaraşan bir marifet olarak
her daim Tolstoy ismi ile birlikte anılıyor. (IV) Eser,
üstada yabancı olanların da sıkılmadan bir çırpıda
okuyabilecekleri nitelikte. (V) Köy hayatını öylesine
realist bir bakışla anlatmış ki o hayatın rengini gö-
rüp bilen; kazma, kürek ve saban ile toprağı işleyen,
emeğin hakkını kavrayanlar için neredeyse okumak
gereksizdir.
37. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinden itibaren sözü edilen yapıt ile ilgili olumlu
eleştiriye yer verilmiştir?
A) I
B) II
(C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Eleştiri
TYT/Türkçe 37-38. soruları aşağıdaki parçaya göre cevap- layınız. (1) İnsan Ne ile Yaşar? adlı eser Tolstoy'un 1881 yı- linda kaleme aldığı eseridir. (II) Beş kısımdan oluşan eserde Tolstoy, devrin Rus köy dünyasından da iz- lenimler edinmeyi sağlayan tasvirleri içinde, özünde "Maddi gelişimini tamamlamış insan, daha neye ihti- yaç duyar?" sorusunun cevabını barındıran öyküler sunuyor okuyucusuna. (III) Yazılmasının üzerinden 130 yılı aşkın süre geçmesine karşın, betimlemeleri- nin içerisindeki derinliği, çıkarımlarının güncelliğini yi- tirmeyişi, büyük yazarlara yaraşan bir marifet olarak her daim Tolstoy ismi ile birlikte anılıyor. (IV) Eser, üstada yabancı olanların da sıkılmadan bir çırpıda okuyabilecekleri nitelikte. (V) Köy hayatını öylesine realist bir bakışla anlatmış ki o hayatın rengini gö- rüp bilen; kazma, kürek ve saban ile toprağı işleyen, emeğin hakkını kavrayanlar için neredeyse okumak gereksizdir. 37. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinden itibaren sözü edilen yapıt ile ilgili olumlu eleştiriye yer verilmiştir? A) I B) II (C) III D) IV E) V
21. Dergicilik, var olduğu her dönemde sanatçıların kendilerini
geliştirebilmeleri için bir alan, bir saha olmuştur. Cumhu-
riyet Dönemi'nde çıkarılan dergiler edebî yönden pek çok
farklılık arz etmekteydi. Her dergi kendi sanat anlayışıyla
hayatına devam ediyor ve kendi gibi düşünenleri bir çatı
altına topluyordu. Yani sanatçı, kendi düşüncelerine ya da
benimsediği fikirlere uygun dergilerde kendine ait bir
bulabilmekteydi. Özellikle sanat hayatına yeni başlayanlar
yer
için bu dergiler bir okul niteliği taşımaktaydı.
Aşağıdaki dergi-yazar eşleştirmelerinin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Hisar - Mehmet Çınarlı
B) Varlık - Yaşar Nabi Nayır
C) Büyük Doğu - Necip Fazıl Kısakürek
D) Papirüs - Fazıl Hüsnü Dağlarca
E) Mavi - Attilâ İlhan
Lise Türkçe
Eleştiri
21. Dergicilik, var olduğu her dönemde sanatçıların kendilerini geliştirebilmeleri için bir alan, bir saha olmuştur. Cumhu- riyet Dönemi'nde çıkarılan dergiler edebî yönden pek çok farklılık arz etmekteydi. Her dergi kendi sanat anlayışıyla hayatına devam ediyor ve kendi gibi düşünenleri bir çatı altına topluyordu. Yani sanatçı, kendi düşüncelerine ya da benimsediği fikirlere uygun dergilerde kendine ait bir bulabilmekteydi. Özellikle sanat hayatına yeni başlayanlar yer için bu dergiler bir okul niteliği taşımaktaydı. Aşağıdaki dergi-yazar eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Hisar - Mehmet Çınarlı B) Varlık - Yaşar Nabi Nayır C) Büyük Doğu - Necip Fazıl Kısakürek D) Papirüs - Fazıl Hüsnü Dağlarca E) Mavi - Attilâ İlhan
Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı
vardır?
A) Anılar yaşanmakta olanı değil, yaşanmış olanı
anlatır.
B) Günlükler, mutlaka olayları yaşayan kişi tarafın-
dan kaleme alınmalıdır
C) Gezi yazıları gerçeği yansıtması bakımından bel-
ge görevi görür.
D) Biyografide, ele alınan kişinin kronolojik olarak
hayatını aktarmak yerine, kişiliğinin nitelikleri an-
latılırsa buna portre denir.
E)) Röportajda yazar, anlattıklarını kanıtlamak, oku-
ru inandırmak zorunda değildir.
Lise Türkçe
Eleştiri
Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Anılar yaşanmakta olanı değil, yaşanmış olanı anlatır. B) Günlükler, mutlaka olayları yaşayan kişi tarafın- dan kaleme alınmalıdır C) Gezi yazıları gerçeği yansıtması bakımından bel- ge görevi görür. D) Biyografide, ele alınan kişinin kronolojik olarak hayatını aktarmak yerine, kişiliğinin nitelikleri an- latılırsa buna portre denir. E)) Röportajda yazar, anlattıklarını kanıtlamak, oku- ru inandırmak zorunda değildir.
Eserin ya da sanatçısının olumlu ya da olumsuz ni-
telikleri ortaya konur. Eserin başarısı, yerleşik doğ-
rular ve alışılmış ölçütler göz önüne alınarak değer-
lendirilir. Sanatçı ve eseri, başka sanatçı ve eserlerle
karşılaştırılır. Amaç, ürünü aşağılamak ya da gök-
lere çıkarmak değil, o ürünün anlaşılmasını sağla-
maktır. O nedenle yazarın nesnel olması, esere ya
da sanatçıya yönelik yargılarını gerekçeleriyle orta-
ya koyması gerekir.
Bu parça sözü edilen yazınsal tür aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) Makale
D) Fıkra
B) Deneme
E) Biyografi
C) Eleştiri
Lise Türkçe
Eleştiri
Eserin ya da sanatçısının olumlu ya da olumsuz ni- telikleri ortaya konur. Eserin başarısı, yerleşik doğ- rular ve alışılmış ölçütler göz önüne alınarak değer- lendirilir. Sanatçı ve eseri, başka sanatçı ve eserlerle karşılaştırılır. Amaç, ürünü aşağılamak ya da gök- lere çıkarmak değil, o ürünün anlaşılmasını sağla- maktır. O nedenle yazarın nesnel olması, esere ya da sanatçıya yönelik yargılarını gerekçeleriyle orta- ya koyması gerekir. Bu parça sözü edilen yazınsal tür aşağıdakiler- den hangisidir? A) Makale D) Fıkra B) Deneme E) Biyografi C) Eleştiri
TÜRK DİLİ ve EDEBİ
LER-1
21. Türk edebiyatında Anadolu'yu tanıtan eserleri ile
ismini duyurmuş, yergi ve mizah türündeki yazıları
tasvirler, portreler, benzetmeler kullanarak sade,
ile de ün yapmıştır. Gözleme dayanan eserlerinde;
akıcı dili, güçlü tekniği ile 20. yüzyıl yazarları arasın-
da seçkin bir yere sahip olmuştur. Türkçeyi ustalıkla
kullanan sanatçı, Türk edebiyatına Memleket Hikâ-
yeleri, Gurbet Hikâyeleri gibi birçok başarılı eser ka-
zandırmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halide Edip Adıvar
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
DY Refik Halit Karay
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
Lise Türkçe
Eleştiri
TÜRK DİLİ ve EDEBİ LER-1 21. Türk edebiyatında Anadolu'yu tanıtan eserleri ile ismini duyurmuş, yergi ve mizah türündeki yazıları tasvirler, portreler, benzetmeler kullanarak sade, ile de ün yapmıştır. Gözleme dayanan eserlerinde; akıcı dili, güçlü tekniği ile 20. yüzyıl yazarları arasın- da seçkin bir yere sahip olmuştur. Türkçeyi ustalıkla kullanan sanatçı, Türk edebiyatına Memleket Hikâ- yeleri, Gurbet Hikâyeleri gibi birçok başarılı eser ka- zandırmıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Halide Edip Adıvar B) Reşat Nuri Güntekin C) Hüseyin Rahmi Gürpınar DY Refik Halit Karay E) Ahmet Hamdi Tanpınar
14. O, niçin üstattır? Şunun içindir ki o, döneminde
edebiyatımızda yepyeni bir sanat anlayışı meydana
getirmiştir. Gerek "Zemzemelerin mukaddimelerinde
gerekse Menemenli Tahir'in "Elhan"ı için yazdığı
"Takdir-i Elhan"da o zamana kadar hiç bilinmeyen bir
sanat ve estetik bayrağını açmıştır. Kendisinin hem
Mülkiyede hem Galatasaray Lisesinde öğretmen oluşu,
memleket gençliğini onun kuvvetli avuçlarına vermiş ve
bir yandan kâğıtla mürekkebi işlerken bir yandan da
canlı eserler yetiştirmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir
A) Şinast
Abdülhak Hamit Tarhan
C) Recaizade Mahmut Ekrem dee
D) Ziya Paşa
E) Muallim Naci
DENEME-2
Paraf Yayınları
1
Lise Türkçe
Eleştiri
14. O, niçin üstattır? Şunun içindir ki o, döneminde edebiyatımızda yepyeni bir sanat anlayışı meydana getirmiştir. Gerek "Zemzemelerin mukaddimelerinde gerekse Menemenli Tahir'in "Elhan"ı için yazdığı "Takdir-i Elhan"da o zamana kadar hiç bilinmeyen bir sanat ve estetik bayrağını açmıştır. Kendisinin hem Mülkiyede hem Galatasaray Lisesinde öğretmen oluşu, memleket gençliğini onun kuvvetli avuçlarına vermiş ve bir yandan kâğıtla mürekkebi işlerken bir yandan da canlı eserler yetiştirmiştir. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir A) Şinast Abdülhak Hamit Tarhan C) Recaizade Mahmut Ekrem dee D) Ziya Paşa E) Muallim Naci DENEME-2 Paraf Yayınları 1
3.
Birçok gazedede politik fıkralar, inceleme yazıları ve
röportajlar yayımlayan -- Nurullah Ataç'ın benimsediği
öznel / izlenimsel eleştiri anlayışına karşı çıkmış; yerine
nesnel/bilimsel eleştiri akımını başlatmıştır. En önemli
eserlerinden biri olan "1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz"
de Türk hikâyesinin son yarım yüzyılına damgasını vur-
muş hikâyecilerin büyük bir bölümünü nesnel/bilimsel
bir yöntem ve görüşle ele almış, bu yazarlara ait eserleri
çözümleyip eleştirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilen sa-
natçıların hangisi getirilebilir?
A) Cemil Meriç
B) Suut Kemal Yetkin
C) Asım Bezirci
D) Ruşen Eşref Ünaydın
İsmail Habib Sevük
43
Lise Türkçe
Eleştiri
3. Birçok gazedede politik fıkralar, inceleme yazıları ve röportajlar yayımlayan -- Nurullah Ataç'ın benimsediği öznel / izlenimsel eleştiri anlayışına karşı çıkmış; yerine nesnel/bilimsel eleştiri akımını başlatmıştır. En önemli eserlerinden biri olan "1950 Sonrasında Hikâyecilerimiz" de Türk hikâyesinin son yarım yüzyılına damgasını vur- muş hikâyecilerin büyük bir bölümünü nesnel/bilimsel bir yöntem ve görüşle ele almış, bu yazarlara ait eserleri çözümleyip eleştirmiştir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıda verilen sa- natçıların hangisi getirilebilir? A) Cemil Meriç B) Suut Kemal Yetkin C) Asım Bezirci D) Ruşen Eşref Ünaydın İsmail Habib Sevük 43
7. Seyahatname, bir yazarın yurtiçinde ve dışında yaptığı
gezilerde gördüklerini anlattığı yazılara verilen addır.
Seyahatname yazarlarına "seyyah" ya da "gezgin" de-
nir. Gezgin bir toplumun yaşayışını, gelenek ve göre-
neklerini, türlü açılardan dikkatini çeken ve okurun ilgi-
sini çekeceğini umduğu başkalıkları sergilemeye çalı-
şır. Bunları, elinden geldiğince özenerek anlatır ve ya-
zar. Böyle düşününce, seyahatnameleri ilkin edebiyat
alanında yer alan yazılar arasına koymak gerekir. Ama
gerçekte seyahatname adını taşıyan yapıtların çerçe-
vesi bu kadar daraltılmaz. Adlan ve bir dereceye kadar
konuları başka olan pek çok yapıt bir seyahatname-
den kopmuş parçalar gibidir.
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine
alt bir örnekten alınmıştır?
A) Makale
D) Günlük
B) Eleştiri
C) Deneme
E) Fıkra
Edebiyat Soru Bankası
Lise Türkçe
Eleştiri
7. Seyahatname, bir yazarın yurtiçinde ve dışında yaptığı gezilerde gördüklerini anlattığı yazılara verilen addır. Seyahatname yazarlarına "seyyah" ya da "gezgin" de- nir. Gezgin bir toplumun yaşayışını, gelenek ve göre- neklerini, türlü açılardan dikkatini çeken ve okurun ilgi- sini çekeceğini umduğu başkalıkları sergilemeye çalı- şır. Bunları, elinden geldiğince özenerek anlatır ve ya- zar. Böyle düşününce, seyahatnameleri ilkin edebiyat alanında yer alan yazılar arasına koymak gerekir. Ama gerçekte seyahatname adını taşıyan yapıtların çerçe- vesi bu kadar daraltılmaz. Adlan ve bir dereceye kadar konuları başka olan pek çok yapıt bir seyahatname- den kopmuş parçalar gibidir. Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinden hangisine alt bir örnekten alınmıştır? A) Makale D) Günlük B) Eleştiri C) Deneme E) Fıkra Edebiyat Soru Bankası
Yalnız I
B) I ve II
A) Deneme
C) I ve III
1
7. Japon yazar Murakami'nin romanları, niteliksiz kitaplar gibi durur. Diğer tüm zamanların çok satan yazarları gibi edebî ağırlığı
yüksek eserler olarak nitelendirilmez. Dili o kadar sade ve basittir ki ilk satırlarından itibaren akıp gider. Genel itibari ile çok ka-
fa yoran cümleler yerine sade bir anlatımla çekirdek düşünceyi verir. İçerikleri biraz ergen edebiyatı kokan kitaplar gibi gözük
se de ana tema üzerinde oturttuğu kendine has kurgu, onu seven okuyucu için içinde kalmaktan çok memnun olduğu bir ze-
min olarak kalır. Her daim takıntılı olduğu kedilere hatta beyzbola bile kitaplarında sıkça yer verir. Kendi öz beğeni ve zevklerini
romanlarına monte eder. Anlatacağı konuları, kendi aromasına uygun bu temel zemin üzerine kurgular.
Bu metnin türü aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Biyografi
D) II ve III
C) Eleştiri
D) Makale
Lise Türkçe
Eleştiri
Yalnız I B) I ve II A) Deneme C) I ve III 1 7. Japon yazar Murakami'nin romanları, niteliksiz kitaplar gibi durur. Diğer tüm zamanların çok satan yazarları gibi edebî ağırlığı yüksek eserler olarak nitelendirilmez. Dili o kadar sade ve basittir ki ilk satırlarından itibaren akıp gider. Genel itibari ile çok ka- fa yoran cümleler yerine sade bir anlatımla çekirdek düşünceyi verir. İçerikleri biraz ergen edebiyatı kokan kitaplar gibi gözük se de ana tema üzerinde oturttuğu kendine has kurgu, onu seven okuyucu için içinde kalmaktan çok memnun olduğu bir ze- min olarak kalır. Her daim takıntılı olduğu kedilere hatta beyzbola bile kitaplarında sıkça yer verir. Kendi öz beğeni ve zevklerini romanlarına monte eder. Anlatacağı konuları, kendi aromasına uygun bu temel zemin üzerine kurgular. Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? B) Biyografi D) II ve III C) Eleştiri D) Makale
7.
Ished
(1) Tanzimat Dönemi'nde ilk makale Tercüman-ı Ahval
gazetesinde 1860'ta yayımlanan Tercüman-ı Ahval
Mukaddimesi'dir. (II) Bundan başka makaleler de yazıl-
mıştır; Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa'sı ile Namık Kemal'in
Mukaddime-i Celal adlı ön sözü, makalenin diğer örnek-
leridir. (III) Şiir ve İnşa'da divan edebiyatının olumsuz
özellikleri, Mukaddime-i Celal'de ise yazarının tiyatro
görüşleri anlatılmıştır. (IV) Eleştiri türünün de ilk örne-
ği Tanzimat Dönemi'nde yazılmıştır: Tahrib-i Harabat.
(V) Namık Kemal bu eleştiriyi R. Mahmut Ekrem'in Ha-
rabat adlı antolojisine yönelik olarak kaleme almıştır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
T@stokul
10.
Lise Türkçe
Eleştiri
7. Ished (1) Tanzimat Dönemi'nde ilk makale Tercüman-ı Ahval gazetesinde 1860'ta yayımlanan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi'dir. (II) Bundan başka makaleler de yazıl- mıştır; Ziya Paşa'nın Şiir ve İnşa'sı ile Namık Kemal'in Mukaddime-i Celal adlı ön sözü, makalenin diğer örnek- leridir. (III) Şiir ve İnşa'da divan edebiyatının olumsuz özellikleri, Mukaddime-i Celal'de ise yazarının tiyatro görüşleri anlatılmıştır. (IV) Eleştiri türünün de ilk örne- ği Tanzimat Dönemi'nde yazılmıştır: Tahrib-i Harabat. (V) Namık Kemal bu eleştiriyi R. Mahmut Ekrem'in Ha- rabat adlı antolojisine yönelik olarak kaleme almıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V T@stokul 10.
2.
Bir zamanlar sokaklarda mahalle aralarında top, misket, sak-
lambaç oynayan hayal dünyasında yaşayan mutluluğu oyunda
arayan saf çocuklardık. Bir yerimiz acıdığında ya da kanadığında
annemizin öpücüğü ile iyileşeceğini düşüncek kadar saftık. Şimdi
ise acının ne denli gerçek oldunu öğrendik. Ağladığımızda ise
hemen her şeye kanar. Bir elma şekeri ya da kırmızı mavi bir
balonla kandırılırdık. Susmak için... Öyle de olurdu zaten. Lise
ya da üniversiteye gidenlere abi abla derdik, sonra büyüdük
zamana yenik düştük. Biz abi dediklerimizin yerini aldık bizim
yerimizi de başka çocuklar aldı ve onlar bizi gördüklerinde abi
abla demeye başladı. Artık çocuk değildik, anladık ve her yıl bir
adım daha atıyoruz ölüme. Artık çocukluk platonik aşklarımız
olmayacak, cam kavanozda sakladığımız misketlerimiz, patla-
masından korktumuz kırmızı balonlarımız, bez bebeklerimiz yok;
en önemlisi hayalden uzaklaştık. Oyun dünyasında yaşamıyoruz
artık sorumluluk sahibi olmuş birer birey olduk ve zaman bize
artık çocukça düşüncelere hoşçakal demenin vaktinin geldiğini
hissettirdi. Evet hoşçakal çocuk sen şimdi sadece anılarımda ve
fotoğraf karelerimde kaldın. Şimdi hoşgeldin gerçek dünya!
Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellik-
ler ağır basmaktadır?
A) Fıkra
B) Deneme
D) Gezi YazısI
E) Eleştiri
C) Makale
Lise Türkçe
Eleştiri
2. Bir zamanlar sokaklarda mahalle aralarında top, misket, sak- lambaç oynayan hayal dünyasında yaşayan mutluluğu oyunda arayan saf çocuklardık. Bir yerimiz acıdığında ya da kanadığında annemizin öpücüğü ile iyileşeceğini düşüncek kadar saftık. Şimdi ise acının ne denli gerçek oldunu öğrendik. Ağladığımızda ise hemen her şeye kanar. Bir elma şekeri ya da kırmızı mavi bir balonla kandırılırdık. Susmak için... Öyle de olurdu zaten. Lise ya da üniversiteye gidenlere abi abla derdik, sonra büyüdük zamana yenik düştük. Biz abi dediklerimizin yerini aldık bizim yerimizi de başka çocuklar aldı ve onlar bizi gördüklerinde abi abla demeye başladı. Artık çocuk değildik, anladık ve her yıl bir adım daha atıyoruz ölüme. Artık çocukluk platonik aşklarımız olmayacak, cam kavanozda sakladığımız misketlerimiz, patla- masından korktumuz kırmızı balonlarımız, bez bebeklerimiz yok; en önemlisi hayalden uzaklaştık. Oyun dünyasında yaşamıyoruz artık sorumluluk sahibi olmuş birer birey olduk ve zaman bize artık çocukça düşüncelere hoşçakal demenin vaktinin geldiğini hissettirdi. Evet hoşçakal çocuk sen şimdi sadece anılarımda ve fotoğraf karelerimde kaldın. Şimdi hoşgeldin gerçek dünya! Bu parçada aşağıdaki yazı türlerinden hangisine ait özellik- ler ağır basmaktadır? A) Fıkra B) Deneme D) Gezi YazısI E) Eleştiri C) Makale
TEST 3
Şiir
1. Yedi Meşaleciler ile ilgili olarak
1. Şiirde geleneksel temaların dışına çıkmışlardır.
II. Çoğunlukla aruz ölçüsünü kullanmışlardır.
III. Fransız sembolistlerin etkisinde kalmışlardır.
yargılarından hangileri söylenebilir?
Om blebilią s
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
elvüsőe "neall
C) Yalnız III absti
E) II ve III
miech temmA (A
Eniges brish tarda (8
dreves Ismell pyris (3
Hosseillise gios (0
vos A temdeM (3
4. (1)
mi
nu
NA(L
r
Lise Türkçe
Eleştiri
TEST 3 Şiir 1. Yedi Meşaleciler ile ilgili olarak 1. Şiirde geleneksel temaların dışına çıkmışlardır. II. Çoğunlukla aruz ölçüsünü kullanmışlardır. III. Fransız sembolistlerin etkisinde kalmışlardır. yargılarından hangileri söylenebilir? Om blebilią s A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III elvüsőe "neall C) Yalnız III absti E) II ve III miech temmA (A Eniges brish tarda (8 dreves Ismell pyris (3 Hosseillise gios (0 vos A temdeM (3 4. (1) mi nu NA(L r
8. Recâizade Mahmut Ekrem'in kuramcı yönünü, şiir sanatı
üzerindeki görüşlerini ortaya koyduğu eseridir, eser ayn
zamanda eleştiri niteliği de taşır. Yazar bu eserinde "Her
güzel şey şiirdir.” görüşünü ortaya atmıştır. Zemzeme ad
lı eserin ön sözünde yer alır. Burada kafiyenin kulak için
olduğu belirtilir.
Bu parçada tanıtılan eser, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tâlim-i Edebiyat
C) Yadigâr-ı Şebab
E) Atala
B) Takdir-i Elhan
D) Çok Bilen Çok Yanir
2.
Lise Türkçe
Eleştiri
8. Recâizade Mahmut Ekrem'in kuramcı yönünü, şiir sanatı üzerindeki görüşlerini ortaya koyduğu eseridir, eser ayn zamanda eleştiri niteliği de taşır. Yazar bu eserinde "Her güzel şey şiirdir.” görüşünü ortaya atmıştır. Zemzeme ad lı eserin ön sözünde yer alır. Burada kafiyenin kulak için olduğu belirtilir. Bu parçada tanıtılan eser, aşağıdakilerden hangisidir? A) Tâlim-i Edebiyat C) Yadigâr-ı Şebab E) Atala B) Takdir-i Elhan D) Çok Bilen Çok Yanir 2.
6.
Yazınsal metnin tartışılmayan bağımsızlığı, başı-
na buyrukluğu; eleştirinin bunca tartışılan sınırları-
nı kendiliğinden ve önceden ortadan kaldırmakta,
eleştirinin özgürlüğünü güvence altına almaktadır.
Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her eleştirmenin, dilinin özgün olması gerektiği
B) "Eleştiri yazısı şöyle olur ve böyle olamaz." gibi
genelllemelerin yapılamayacağı
C) Yazınsal ürünlerin, birbirinden anlatımlarıyla ay-
rıldığı
D Yazınsal metinleri eleştirenlerin belli bir edebi
birikime sahip olması gerektiği
E) Estetik bir değer taşımayan eleştirilerin, yazın-
sal metin sayılamayacağı
Lise Türkçe
Eleştiri
6. Yazınsal metnin tartışılmayan bağımsızlığı, başı- na buyrukluğu; eleştirinin bunca tartışılan sınırları- nı kendiliğinden ve önceden ortadan kaldırmakta, eleştirinin özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bu cümleyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) Her eleştirmenin, dilinin özgün olması gerektiği B) "Eleştiri yazısı şöyle olur ve böyle olamaz." gibi genelllemelerin yapılamayacağı C) Yazınsal ürünlerin, birbirinden anlatımlarıyla ay- rıldığı D Yazınsal metinleri eleştirenlerin belli bir edebi birikime sahip olması gerektiği E) Estetik bir değer taşımayan eleştirilerin, yazın- sal metin sayılamayacağı