Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Büyük Selçukluların Anadolu'nun fethi yönünde faaliyetler- de bulunmalarında; ● ● ● doğudan kitleler hâlinde gelen göçebe Tür

3. Büyük Selçukluların Anadolu'nun fethi yönünde faaliyetler-
de bulunmalarında;
●
●
●
doğudan kitleler hâlinde gelen göçebe Türkmenlere
yurt bulma isteği,
Hristiyan Bizans'a karşı gaza ve cihat anlayışının
benimsenmesi,
Bizans'ın zayıf olması nedeniyle An

3. Büyük Selçukluların Anadolu'nun fethi yönünde faaliyetler- de bulunmalarında; ● ● ● doğudan kitleler hâlinde gelen göçebe Türkmenlere yurt bulma isteği, Hristiyan Bizans'a karşı gaza ve cihat anlayışının benimsenmesi, Bizans'ın zayıf olması nedeniyle Anadolu'da otorite kuramaması etkili olmuştur. Büyük Selçukluların bu politikalar doğrultusunda Bi- zans ile; I. Pasinler, II. Dandanakan, III. Nesa savaşlarından hangilerini yaptığı söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız'll D) I ve III C) Yalnız III E) II ve III