Soru:

3. C₂H5OH molekülleri arasında; I. London kuvvetleri II. Dipol-dipol etkileşimi III. Hidrojen bağı etkileşimlerinden hangileri v

3. C₂H5OH molekülleri arasında;
I. London kuvvetleri
II. Dipol-dipol etkileşimi
III. Hidrojen bağı
etkileşimlerinden hangileri vardır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
GIve II
E) I, II ve III
6. A

3. C₂H5OH molekülleri arasında; I. London kuvvetleri II. Dipol-dipol etkileşimi III. Hidrojen bağı etkileşimlerinden hangileri vardır? A) Yalnız II B) Yalnız III D) II ve III GIve II E) I, II ve III 6. A

Soru Çözümünü Göster